Molenaar worden

Om bezoekers naar de molens te trekken, moet een molen draaien, en daar is een molenaar voor nodig. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) verzorgt sinds 1972 de opleiding tot vrijwillig molenaar. Het GVM is een landelijke vereniging met provinciale afdelingen. De opleiding duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar.

Iedereen die enthousiast is om vrijwillig molenaar te worden en minimaal 16 jaar is kan de opleiding volgen. Lidmaatschap van het GVM is verplicht. Wie mentaal of fysiek echter niet in staat is om de molen onder alle omstandigheden zelfstandig te bedienen, kan geen examen doen en kan geen gediplomeerd molenaar worden.

Het Gilde voor Vrijwillig Molenaars verzorgt de opleiding. Aanmelden kan bij het GVM. Het afdelingsbestuur neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een intakegesprek en bespreking van de mogelijkheden, zoals wanneer en waar de theorielessen gegeven worden. Zie hier voor de  website.

Kalenberg De Wicher foto RK [uit blad Molens 119] LR

Opleiding voor windmolens

De opleiding is erop gericht dat u in minimaal 150 uur, verdeeld over minimaal vier verschillende seizoenen, alles leert wat nodig is om elke windmolen in Nederland verantwoord en veilig te kunnen bedienen en ‘voor de Prins’ te laten draaien.

U krijgt praktijk met ondersteunende theorie van alle molentypen uit de molenhoofdgroepen. Een deel van de opleiding moet worden besteed aan andere molens, andere hoofdtypes, of molens met een heel ander functie dan de instructiemolen. Onderdeel van de opleiding is ook een stage op verschillende gastmolens bij u in de buurt.

Opleiding voor watermolens

De watermolenaarscursus bestaat uit zeven modules, die worden gekenmerkt door leerdoelen, de beschrijving van de leerstof en een aantal opdrachten. De cursist maakt van iedere module een verslag of werkstuk, waarin de opdrachten worden uitgewerkt.

Voor de begeleiding bij het werken op een molen, het bestuderen van de leerstof en het maken van de werkstukken kan de cursist terecht bij een instructeur die door het GVM is aangesteld. Daarnaast kan men praktijkervaring opdoen bij iedere gediplomeerd vrijwillig molenaar die lid is van het Gilde.

Examen

Het examen wordt twee keer per jaar afgenomen door De Hollandsche Molen door de examencommissie. Eenmaal per jaar vindt tijdens de jaarvergadering van DHM de uitreiking van de getuigschriften plaats. Na het behalen van het diploma kunt u onmiddellijk zelfstandig op een molen aan de slag.

Windmolen
U dient minstens 150 praktijkuren in vier seizoenen op een molen te hebben gemaakt, waarvan minimaal 30 uur op een andere molen dan de instructiemolen, bij een andere molenaar, voordat het toelatingsexamen kan worden aangevraagd. Na het behalen van het toelatingsexamen geeft het bestuur van het GVM u op voor het examen bij de examencommissie van De Hollandsche Molen (DHM).

Watermolen
Voor toelating tot het examen dient u gedurende minimaal 100 uur praktijkervaring op een molen te hebben opgedaan, die in het maalboekje is afgetekend. Tevens dient u van de zeven modules een werkstuk te hebben ingeleverd, waarvan de beoordeling meetelt voor het examen dat door de examencommissie van De Hollandsche Molen op een watermolen wordt afgenomen.