Molenbehoud in de praktijk

Het molenbehoud kent vele facetten. Zaken waar eigenaren, molenaars, vrijwilligers, ambtenaren en vele anderen mee te maken krijgen. Wat is goed onderhoud van molens, hoe financier je dat, hoe kun je de geschiedenis van molens in kaart brengen, wat is de bestemming van molens, om maar enkele voorbeelden te noemen. In de cursus molenbehoud in de praktijk krijgen deelnemers informatie over en inzicht in de verschillende aspecten van integraal molenbehoud.

Docent
Leo Endedijk, directeur De Hollandsche Molen.

Doelstelling
Moleneigenaren inzicht geven in wat er komt kijken bij de instandhouding van molens anno nu.

Niveau
Inleidend.

Onderwerpen

 1. Molenbehoud algemeen
  Waarom molens behouden, het huidige molenbestand in al zijn verscheidenheid, integrale aanpak molenbehoud, stakeholders.
 2. Vormen van eigendom
  Molenstichtingen en -verenigingen, particuliere eigenaren, gemeentelijke molens, voordelen en nadelen, juridisch kader.
 3. Wettelijk kader
  Bescherming van molens in historisch perspectief, de Monumentenwet 1988, molens op de rijkslijst c.q. provinciale en gemeentelijke monumentenlijst, omgevingsvergunning, wijziging bestemming monument.
 4. Restauratie en onderhoud, de regelgeving
  Overzicht restauratieregelingen en instandhoudingsregeling Brim, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen.
 5. Restauratie en onderhoud, de financiën
  Subsidies van rijk, provincies en gemeenten, subsidiabele en niet-subsidiabele kosten, Nationaal Restauratie Fonds, fondsenwerving, rol De Hollandsche Molen.
 6. Molenbehoud en ruimtelijke ordening
  De molenbiotoop: bedreigingen van de molenbiotoop, normering, regelingen via planologisch beleid.
 7. Bestemming en herbestemming
  Vormen van herbestemming. Wat kan wel en wat kan niet.
 8. De toekomst van het molenbehoud

Voor wie
Bestuursleden van molenorganisaties, particuliere moleneigenaren, gemeenteambtenaren verantwoordelijk voor instandhouding van molens.

Wanneer en waar
Samen met u kiezen we een datum en locatie bij u in de buurt. We gaan hierbij uit van minimaal 6 deelnemers.

Kosten
De kosten van de cursusdag bedragen € 75 p.p. voor leden/lid-eigenaren en € 85 voor niet-leden. De kosten voor de locatie en catering zijn niet inbegrepen.