Molendatabase
Naar zoekformulier

De Eendracht te Anjum

Fotograaf: H. Noot
Algemeen
 
Nummer: 1183
Ten Bruggecate nr.: 03228
Naam: De Eendracht
Plaats: Anjum
Adres: Mounebuorren 18
   9133 MB Anjum
Gemeente: Dongeradeel
Provincie: Friesland
Molencategorie: Windmolen
Type: 8-kante stellingmolen
Functie koren- pelmolen
Inrichting maal- en pelstenen
Maalvaardig: Ja, maalt (op vrijwillige basis)
Bouwjaar: 1889
Eigenaar: Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
Laatste update: Vrijdag 22 februari 2013
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Eendracht te Anjum
 
Geschiedenis
 

Reeds in het jaar 1500 kent Anjum een rosmolen genaamd "de Gortmolen van bakker Lambert". Op deze molen werkt men met twee paarden die een steen in beweging brengen. Bakker Lambert maalt er het meel voor zijn bakkerij. Daarnaast wordt er ook gerst en lijnzaad verwerkt.
Omstreeks 1760 wordt de inmiddels vervallen rosmolen afgebroken en vervangen door een windmolen, type monnikmolen met stelling. Met deze molen is bijna 130 jaar meel e.d. gemalen. Tot op de namiddag van de 24ste mei 1889 de molen afbrandde door blikseminslag.
In hetzelfde jaar nog wordt er door molenmaker G.R. van Wieren een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe molen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse onderdelen van een gesloopte houtzaagmolen en een oliemolen uit Leeuwarden. Op de oude plaats verrijst weer een nieuwe windmolen: "De Eendracht". Eerst alleen aangedreven door de wind, later ook door een 40 pk Kromhout gloeikopmotor, is de molen tot 1964 intensief gebruikt als pel- en korenmolen.
In 1967 doet de laatste molenaar Goffe Brouwer de molen over aan de gemeente Oostdongeradeel. Deze laat hem in de jaren 1970-1972 restaureren. Daarna is hij in gebruik als VVV-kantoor en expositieruimte. Zaterdags laten vrijwillige molenaars de molen draaien. De molen heeft in 1995 een restauratie ondergaan.
Eind 2011 startte een restauratie aan het gevlucht. De unieke Pot-roeden worden in de loop van 2012 hersteld en konden in september 2012 weer teruggeplaatst worden.

Molendatabase
Naar zoekformulier

De Eendracht te Anjum
 
Informatie
 
Molenaar: H. Kingma
Telefoon: 0519-321926
Website: http://www.anjumermolen.nl
Openingstijden: 1 nov. t/m 31 maart: alleen zaterdag: 10.00 - 17.00 uur; 1 april t/m 31 oktober, di t/m za: 10.00 - 17.00 uur (zondag en maandag gesloten)
Open voor publiek: Ja
Opmerkingen: Geef hier uw wijzigingen door
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Eendracht te Anjum
 
Technische gegevens
 
Type: 8-kante stellingmolen
Functie koren- pelmolen
Inrichting maal- en pelstenen
Vlucht: 22,00 m. (ingekorte roeden)
Wieksysteem: Oudhollands
Binnenroede: 22,00 m. staal, gelast, fabr. Gebr. B. Pot, Elshout bij Kinderdijk.
Buitenroede: 22,00 m., staal, gelast, fabr. Gebr. B. Pot, Elshout bij Kinderdijk.
As: Doorboorde gietijzeren as, fabr. De Prins van Oranje, 's Hage nr., 1023-1876, rustend in een bronzen halslager
Vang: Vlaamse blokvang met duimophanging en vangstok
Bovenwiel of aswiel: 63 kammen, steek 11,2 cm.
Overige molen- of aandrijfwielen: Bonkelaar: 34 kammen (conisch)
Spoorwiel: 100 kammen, steek 10,0 cm.
Steenschijfloop maalstenen: 25 en 27 staven
Steenschijfloop pelstenen: 21 staven
Overbrengingsverhoudingen: Maalwerk: 1:7,41 en 1:6,86; pelwerk: 1:9,75
Belt- of stellinghoogte: 9,30 m.
Kruiwerk: Rollenkruiwerk met 24 conische rollen, op het einde gelagerd in stoeltjes, rustend op het boventafelment
Biotoop: Aanvaardbaar (Lees meer...)
Rijksmonument nummer 31556
GPS
RD-coördinaten   X = 204,314    Y = 598,890  
GPS-coördinaten   53°22,45'N 6°07,69'E
Specificaties: Maalstenen: 2 koppels 17er kunststenen
Pelstenen: 2 koppels
Luiwerk: kammenluiwerk
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Eendracht te Anjum
 
Molen op de kaart