Molendatabase
Naar zoekformulier

Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen te Akkrum

Fotograaf: H. Noot
Algemeen
 
Nummer: 792
Ten Bruggecate nr.: 10684
Naam: Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen
Plaats: Akkrum
Adres: Nije Skou 2 (aan Het Deel bij Nieuwe Schouw)
   8491 MT Akkrum
Gemeente: Heerenveen
Provincie: Friesland
Molencategorie: Windmolen
Type: spinnenkop
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Maalvaardig: Ja, maalt (op vrijwillige basis)
Bouwjaar: 1976
Eigenaar: Stichting Molens Lege Midden
Laatste update: Woensdag 01 januari 2014
Molendatabase
Naar zoekformulier

Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen te Akkrum
 
Geschiedenis
 

De uit 1849 stammende Mellemolen of voorheen geheten als Polsslootmolen te Akkrum is een achtkante spinnekop; in Friesland komen nog maar vier molens voor met een dergelijke achtkante onderbouw. De molen bemaalde vroeger als Polsslootmolen de gelijknamige polder tot het waterschap in 1947 besloot het werktuig te vervangen door een elektrisch gemaal. Als door een wonder ontkwam de Polsslootmolen aan de slopershamer, al kon niet voorkomen worden dat de molen langzaam maar zeker ingebouwd raakte door de oprukkende bebouwing van met name het industrieterrein ten zuidwesten van Akkrum. Verplaatsing van de spinnekop bleek op een gegeven moment de enige mogelijke optie voor redding van deze bijzondere molen.
De Polsslootmolen was één van de zes molens die eigendom waren van de gemeente Boarnsterhim. Deze gemeente heeft in het verleden haar molenbezit niet goed beheerd, waardoor vijf van de zes molens dringend aan restauratie toe waren. Drie daarvan moeten bovendien in het kader van de ruilverkaveling verplaatst worden.
Dankzij intensieve bemoeienis van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en De Hollandsche Molen is in het gebied de Molenstichting De Lege (Fries voor laag) Midden opgericht. De bedoeling is dat deze stichting - waarbinnen molenaar Rien van Schaijck de drijvende kracht is - het gemeentelijk molenbezit in eigendom gaat overnemen. De voormalige Polsslootmolen was als eerste voor herstel aan de beurt en de verplaatsings- en restauratieplannen zijn inmiddels uitgevoerd.
Op de nieuwe plek is overeenstemming bereikt met een boer over de aankoop van grond en werden ook alle vergunningen verstrekt.
In juni 2004 werd de maalvaardige molen op zijn nieuwe plek officieel als hulpgemaal in gebruik genomen. Tevens werd de naam veranderd in Mellemolen.

De spinnenkoppen in Friesland worden ook wel boerenmolens genoemd, omdat ze gedraaid werden door de boeren die voor zichzelf en hun vee voor droge voeten moesten zorgen.
Dit soort molens werden in de volksmond genoemd naar de voornaam van de boer/molenaar. In dit geval van de voormalige Polslootpoldermolen naar Melle.

Molendatabase
Naar zoekformulier

Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen te Akkrum
 
Informatie
 
Molenaar: Rien van Schaijck, Joh. Terpstra, J. Peenstra
Telefoon: 06-8205 8620
Openingstijden: op afspraak
Open voor publiek: Ja
Opmerkingen: Geef hier uw wijzigingen door
Molendatabase
Naar zoekformulier

Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen te Akkrum
 
Technische gegevens
 
Type: spinnenkop
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Vlucht: 14,08 m.
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 14,00 m., staal, gelast, fabr. Naaijer, nummer 307, bouwjaar 1995
Buitenroede: 14,08 m., staal gelast, fabr. Buurma te Oudeschans, nummer 241, bouwjaar 1990
As: Hout, lengte ca. 2,60 m.
Vang: Vlaamse blokvang, trekvang
Bovenwiel of aswiel: 35 kammen, steek 11,4 cm.
Overige molen- of aandrijfwielen: Bovenbonkelaar: 18 kammen
Onderbonkelaar: 32 kammen, steek 10,0 cm.
Vijzelwiel: 33 kammen
Overbrengingsverhoudingen: 1:1,95
Kruiwerk: Zetelkruiwerk, kruirad.
Biotoop: Matig (Lees meer...)
Rijksmonument nummer 35937
GPS
RD-coördinaten   X = 185,175    Y = 561,924  
GPS-coördinaten   53°02,60'N 5°50,23'E
Specificaties: Diam. vijzel = 1,03 m., diam. vijzelbalk = 34 cm., spoed beschoeping = 1,14 m., hellinghoek = 26°, lengte vijzelbalk: 4,71 m.
Capaciteit: 236 liter/schroefomwenteling
Opvoerhoogte: ? m.
Molendatabase
Naar zoekformulier

Mellemolen / vh. De Polslootpoldermolen te Akkrum
 
Molen op de kaart