Molendatabase
Naar zoekformulier

De Burd/Bird te Grou (Grouw)

Fotograaf: H. Noot
Algemeen
 
Nummer: 824
Ten Bruggecate nr.: 06441
Naam: De Burd/Bird
Plaats: Grou (Grouw)
Adres: Burd 22A
   9001 ZW Grou (Grouw)
Gemeente: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Molencategorie: Windmolen
Type: spinnenkop
Functie Voorheen:
poldermolen
Inrichting Voorheen:
vijzel
Maalvaardig: Ja, maalt (op vrijwillige basis)
Bouwjaar: 18e eeuw
Eigenaar: Stichting Molens Lege Midden
Laatste update: Woensdag 01 januari 2014
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Burd/Bird te Grou (Grouw)
 
Geschiedenis
 

De molen bemaalde de polder De Burd op het eiland De Burd en behoorde bij de boerderij Groot Jetsma. Eigenaar was A.J. de Jong, later Simon Koopmans.
Zestien molenaars gingen hem voor. Hartman Sijtses draaide in 1640 op de molen. De molenaars waren toen pachtboeren. De gronden en boerderijen waren meestal in handen van de zogenaamde pommeranten of regenten van Friesland.
In 1838 trad het Burgerlijk Wetboek in werking. Het recht van windvang (een heerlijk recht) verdween, en geleidelijk gingen de gronden en bezittingen over in de handen van particulieren. In 1878 werd de hoeve Jetsma op de Burd geveild in 19 percelen. Daarbij werd aan de kopers van een elftal percelen de verplichting opgelegd de "watermolen en bevrijding" voor 500 gulden over te nemen. Ook werden ze verplicht te zorgen voor onderhoud en een goede bemaling. Voor het toezicht hierop werden jaarlijks uit de elf eigenaren drie gecommitteerden gekozen.
In november 1972 liep de molen stormschade op en is de jaren erna gerestaureerd. Toen kreeg de ondertoren een bedekking met dakpannen. Daarvoor had de toren een houten beschieting.
In 2005 werd aan de molen een nieuwe ingrijpende restauratie uitgevoerd. Op 30 juni 2005 werd begonnen met het weer opbouwen van de molen op de plek waar hij ook tussen 1640 en 1832 stond. Om de molen weer zijn functie, het bemalen van de polder, te kunnen laten vervullen werd de door ruilverkavelingen verdwenen boezemsloot weer uitgegraven. De molen en de sloot liggen nu weer op de plaats zoals ze ook op de kadasterkaart van 1832 en eerdere kaarten voorkwamen. De sloot mondt weer uit op Bud, zoals het boezemwater toen werd genoemd.
Op 18 november 2005 kon van de herstelde molen de vang worden gelicht.

Molendatabase
Naar zoekformulier

De Burd/Bird te Grou (Grouw)
 
Informatie
 
Molenaar: R. van Schaijk
Open voor publiek: Nee
Opmerkingen: Geef hier uw wijzigingen door
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Burd/Bird te Grou (Grouw)
 
Technische gegevens
 
Type: spinnenkop
Functie Voorheen:
poldermolen
Inrichting Voorheen:
vijzel
Vlucht: 12,20 m.
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 12,20 m., hout.
Buitenroede: 12,20 m., hout.
As: Hout
Vang: Vlaamse blokvang, trekvang
Bovenwiel of aswiel: 43 kammen, steek 9 cm.
Overige molen- of aandrijfwielen: Bovenbonkelaar: 21 kammen
Onderbonkelaar: 34 kammen, steek 9 cm.
Vijzelwiel: ? kammen
Overbrengingsverhoudingen: ?
Kruiwerk: Zetelkruiwerk
Biotoop: Goed (Lees meer...)
Rijksmonument nummer 22915
GPS
RD-coördinaten   X = 187,726    Y = 567,743  
GPS-coördinaten   53°05,73'N 5°52,54'E
Specificaties: Vijzel: ?
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Burd/Bird te Grou (Grouw)
 
Molen op de kaart