Molendatabase
Naar zoekformulier

De Borgmolen te Grou (Grouw)

Fotograaf: Ronald Bakker
Algemeen
 
Nummer: 825
Ten Bruggecate nr.: 10688
Naam: De Borgmolen
Plaats: Grou (Grouw)
Adres: Burd 7A
   9001 ZV Grou (Grouw)
Gemeente: Leeuwarden
Provincie: Friesland
Molencategorie: Windmolen
Type: 8-kante grondzeiler
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Maalvaardig: Ja, maalt (op vrijwillige basis)
Bouwjaar: 1895/2008
Eigenaar: Stichting Molens Lege Midden
Laatste update: Woensdag 01 januari 2014
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Borgmolen te Grou (Grouw)
 
Geschiedenis
 

Tot 1952 werd met windkracht het waterschap De Nije Borgkrite op het eiland De Burd bemalen.
Na 1952 werd de bemaling verzorgd door de windmotor van het waterschap De Driehuistervaart. In 1954 nam een elektrisch gemaaltje het werk van de windmotor over.
De molen stond lange tijd zonder wieken en was in zeer slechte staat. De molen is eind 2008 gerestaureerd en maalvaardig gemaakt. Tevens is de molen ca. 200 meter verplaatst naar het Biggemeer.

Molendatabase
Naar zoekformulier

De Borgmolen te Grou (Grouw)
 
Informatie
 
Molenaar: R. van Schaijck, Joh.Terpstra, J. Peenstra
Telefoon: 06-8205 8620
Openingstijden: op afspraak
Open voor publiek: Ja
Opmerkingen: Geef hier uw wijzigingen door
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Borgmolen te Grou (Grouw)
 
Technische gegevens
 
Type: 8-kante grondzeiler
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Vlucht: 14,80 m.
Wieksysteem: Oud-hollands
Binnenroede: 14,80 m., hout
Buitenroede: 14,80 m., hout
As: Hout
Vang: Vlaamse blokvang met duimophanging en vangstok.
Bovenwiel of aswiel: 54 kammen, steek 10 cm.
Overige molen- of aandrijfwielen: Bovenbonkelaar: 25 kammen
Onderbonkelaar: 33 kammen, steek 9,5 cm.
Overbrengingsverhoudingen: ?
Kruiwerk: Neutenkruiwerk met 16 neuten, kruihaspel
Biotoop: Aanvaardbaar (Lees meer...)
Rijksmonument nummer 22916
GPS
RD-coördinaten   X = 186,849    Y = 568,767  
GPS-coördinaten   53°06,2853'N 5°51,7655'E
Specificaties: Vijzel: geen gegevens bekend.
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Borgmolen te Grou (Grouw)
 
Molen op de kaart