Molendatabase
Naar zoekformulier

De Gans te Ezumazijl

Fotograaf: H. Noot
Algemeen
 
Nummer: 816
Ten Bruggecate nr.: 06436
Naam: De Gans
Plaats: Ezumazijl
Adres: Tibsterwei ongenummerd
   9133 DM Ezumazijl
Gemeente: Dongeradeel
Provincie: Friesland
Molencategorie: Windmolen
Type: 8-kante grondzeiler
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Maalvaardig: Ja, maalt (op vrijwillige basis)
Bouwjaar: 1850
Eigenaar: Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel
Laatste update: Vrijdag 13 augustus 2010
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Gans te Ezumazijl
 
Geschiedenis
 

Omstreeks 1850 liet Martinus Aukes Wierda, boer op "Guozzepôle" te Ezumazijl, de molen bouwen voor de bemaling van de Ganzenpolder. De Molen maalde uit op de Zuider Ee.
Na de ruilverkaveling van het Kolkengebied in 1962 had de molen geen economische functie meer.
De gemeente werd in 1965 eigenaar van de molen.
Tot de restauratie in 1970 had de molen zelfzwichting op beide roeden. In 1988 kreeg de molen een nieuwe gietijzeren as.

Molendatabase
Naar zoekformulier

De Gans te Ezumazijl
 
Informatie
 
Website: http://www.monumentenbehouddongeradeel.nl/molens/33-ezumazijl-de-gans
Open voor publiek: Nee
Opmerkingen: Geef hier uw wijzigingen door
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Gans te Ezumazijl
 
Technische gegevens
 
Type: 8-kante grondzeiler
Functie poldermolen
Inrichting vijzel
Vlucht: 10,60 m.
Wieksysteem: Oud-Hollands
Binnenroede: 10,60 m., hout
Buitenroede: 10,60 m., hout
As: Gietijzer, fabr. Gieterij Hardinxveld, nummer 21, bouwjaar 1988
Vang: Vlaamse blokvang met vangstok en duimophanging
Bovenwiel of aswiel: 32 kammen, steek 9,6 cm.
Overige molen- of aandrijfwielen: Bovenbonkelaar: 18 kammen
Onderbonkelaar: 28 kammen, steek 9,1 cm.
Vijzelwiel: 26 kammen
Overbrengingsverhoudingen: 1:1,91
Kruiwerk: Voeghoutenkruiwerk en kruihaspel
Biotoop: Aanvaardbaar (Lees meer...)
Rijksmonument nummer 31571
GPS
RD-coördinaten   X = 205,053    Y = 596,180  
GPS-coördinaten   53°20,98'N 6°08,33'E
Specificaties: Vijzel: diam. vijzel = 71 cm., diam. vijzelbalk = 21 cm., spoed beschoeping = 90 cm., hellinghoek = 24°
Capaciteit: 83,8 liter/schroefomwenteling
Opvoerhoogte: ? m.
Molendatabase
Naar zoekformulier

De Gans te Ezumazijl
 
Molen op de kaart