Examencommissie

De examencommissie van De Hollandsche Molen is belast met het afnemen van examens voor vrijwillige molenaar. De opleiding en het examen zijn gescheiden. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding en De Hollandsche Molen is verantwoordelijk voor de examinering. De organisatie van de examencommissie is vastgelegd in het  huishoudelijk reglement. De examencommissie examineert binnen de regels van het examenreglement.

Molen
Een molen is geschikt als examenmolen wanneer wordt voldaan aan de eisen die hiervoor zijn gesteld.

Examen
Er worden examens afgenomen voor zowel de windmolen als voor de watermolen, volgens de vastgestelde exameneisen voor windmolens en de exameneisen voor watermolens. De examens worden jaarlijks in twee perioden afgenomen, in het voorjaar tussen 1 april en 1 juni en in het najaar tussen 15 september en 15 november.

Kandidaat
De kandidaat ontvangt een uitnodiging voor het examen met daarbij informatie over de gang van zaken tijdens het examen op de windmolen of de watermolen. Tevens wordt aangegeven hoe het examengeld kan worden voldaan. Per 1 januari 2013 is dit 100 euro.

Getuigschrift
Het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen in april. De geslaagden van het voorgaande jaar krijgen daarvoor een uitnodiging.