Vacatures

Vereniging De Hollandsche Molen zoekt momenteel een junior molenadviseur en een vrijwilliger financiële administratie.

Vacature junior molenadviseur

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland en gevestigd te Amsterdam. Het bureau van de vereniging (9 betaalde medewerkers en vele vrijwilligers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De begroting bedraagt op jaarbasis circa 2 miljoen euro. Het bureau staat onder leiding van de directie.
De Hollandsche Molen richt zich op de kerntaken draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Vanwege uitbreiding van werkzaamheden op laatstgenoemd werkveld is een vacature ontstaan voor een

junior molenadviseur 0,6 f.t.e.

Voor deze functie is De Hollandsche Molen op zoek naar een enthousiaste en betrokken medewerker ter ondersteuning van de volgende taken:
1. Advisering van molenaars, eigenaren en gemeenten op het gebied van de omgeving van molens, de molenbiotoop;
2. Toekenningen van subsidies uit het Molenfonds t.b.v. groot onderhoud, restauraties en voorlichtingsprojecten;
3. Secretariaat project Molentoekomst.

Functie-eisen:

  • Relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
  • Bij voorkeur kennis op het gebied van de ruimtelijke ordening, dan wel de bereidheid deze kennis te verkrijgen;
  • Affiniteit met en kennis van de monumenten- c.q. molensector;
  • Goede organisatorische vaardigheden;
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Aangeboden wordt een arbeidsovereenkomst voor één jaar met mogelijke verlenging voor wederom een tijdelijke periode. De functie is bij uitstek geschikt voor een jonge professional die een opleiding op het gebied van erfgoed heeft afgerond. De junior molenadviseur werkt nauw samen met de directeur en senior molenadviseur en kan rekenen op een goede inwerkperiode, instructie en samenwerking bij de diverse werkzaamheden. Wij bieden een prettige werksfeer met passende arbeidsvoorwaarden binnen een professionele organisatie.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kun je vinden op de website www.molens.nl. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Leo Endedijk, directeur of Nicole Bakker, adjunct-directeur, tel. 020-6238703.

Je kunt je belangstelling kenbaar maken voor 1 maart 2017 middels een schriftelijke reactie per e-mail aan: n.bakker@molens.nl o.v.v. Vacature junior molenadviseur.

Vacature vrijwilliger financiële administratie

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van de vereniging (9 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De begroting bedraagt op jaarbasis circa 2 miljoen euro. Het bureau staat onder leiding van de directie. Voor de financiële administratie heeft de vereniging een administrateur.

Om de administrateur te ondersteunen en te assisteren in zijn werkzaamheden is de vereniging op zoek naar een

                                         VRIJWILLIGER FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Voor deze functie is De Hollandsche Molen op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger die kan ondersteunen bij het verwerken en controleren van financiële gegevens en het verzamelen van gegevens voor het opstellen van de periodieke financiële overzichten.

Profiel

  • Interesse in financiële administratie
  • Ordelijkheid, stiptheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens
  • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële gegevens en persoonsgegevens
  • Dienstverlenend en klantgerichte instelling

De vrijwilliger werkt nauw samen met de administrateur en kan rekenen op een goede inwerkperiode, instructie en samenwerking bij de diverse werkzaamheden. Wij bieden een prettige werksfeer binnen een professionele organisatie. De vrijwilliger kan rekenen op een volledige onkostenvergoeding. Het aantal uren en werkdag(en) zal in overleg worden vastgesteld.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kunt u vinden op de website www.molens.nl. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Nicole Bakker, adjunct-directeur of Joseph Vos, administrateur.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels een schriftelijke reactie per e-mail aan: n.bakker@molens.nl o.v.v. Vacature vrijwilliger financiële administratie. Sluitingsdatum zodra de vacature is vervuld.