Vacatures

Vereniging De Hollandsche Molen zoekt een vrijwilliger financiële administratie en een secretaris van het bestuur voor de Stichting Molendocumentatie.

Vacature vrijwilliger financiële administratie

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van de vereniging (9 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De begroting bedraagt op jaarbasis circa 2 miljoen euro. Het bureau staat onder leiding van de directie. Voor de financiële administratie heeft de vereniging een administrateur.

Om de administrateur te ondersteunen en te assisteren in zijn werkzaamheden is de vereniging op zoek naar een

                                         VRIJWILLIGER FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Voor deze functie is De Hollandsche Molen op zoek naar een enthousiaste en betrokken vrijwilliger die kan ondersteunen bij het verwerken en controleren van financiële gegevens en het verzamelen van gegevens voor het opstellen van de periodieke financiële overzichten.

Profiel

  • Interesse in financiële administratie
  • Ordelijkheid, stiptheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens
  • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële gegevens en persoonsgegevens
  • Dienstverlenend en klantgerichte instelling

De vrijwilliger werkt nauw samen met de administrateur en kan rekenen op een goede inwerkperiode, instructie en samenwerking bij de diverse werkzaamheden. Wij bieden een prettige werksfeer binnen een professionele organisatie. De vrijwilliger kan rekenen op een volledige onkostenvergoeding. Het aantal uren en werkdag(en) zal in overleg worden vastgesteld.

Algemene informatie over onze organisatie en activiteiten kunt u vinden op de website www.molens.nl. Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Nicole Bakker, adjunct-directeur of Joseph Vos, administrateur.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken middels een schriftelijke reactie per e-mail aan: n.bakker@molens.nl o.v.v. Vacature vrijwilliger financiële administratie. Sluitingsdatum zodra de vacature is vervuld.

Vacature secretaris van het bestuur Stichting Molendocumentatie

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het behoud van de wind- en watermolens in Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. De vereniging heeft een uitgebreid documentatiecentrum welke wordt beheerd door de medewerkers van de Stichting Molendocumentatie (SMD). Hier wordt zo veel mogelijk relevante informatie verzameld over bestaande en verdwenen molens zoals boeken, foto’s en tekeningen.
De SMD bestaat uit een team van 8 vrijwilligers die de vele taken uitvoeren. Denk hierbij aan het bijhouden van de website allemolens.nl middels het toevoegen van beschrijvingen of foto’s, het beheer van de bibliotheek of het ontvangen van bezoekers.

De SMD heeft een bestuur die bestaat uit eveneens uit 8 personen.

Het bestuur van de Stichting Molendocumentatie zoekt in verband met het vertrek van de huidige functionaris een:

                                                  SECRETARIS VAN HET BESTUUR

De taken van de secretaris zijn het verzorgen van correspondentie van de SMD, intern en extern, het opstellen van de agenda’s voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen bestuur, het maken van de verslagen van deze vergaderingen en het verzorgen van de jaarplannen en de jaarverslagen van de SMD.

De SMD werkt met (alleen) vrijwilligers, die wekelijks op donderdags bijeenkomen in het gebouw van De Hollandsche Molen in Amsterdam. De secretaris hoeft zelf niet wekelijks aanwezig te zijn, maar een goede relatie met de medewerkers ontwikkelen, is wel van belang. Het Algemeen Bestuur vergadert ca vier maal per jaar en het DB ca zes keer per jaar, inclusief het bestuurlijk overleg met het bestuur van De Hollandsche Molen.

Sollicitaties kunt u sturen aan de voorzitter van het bestuur. Per brief of per mail. Het adres is: Jippe Hoekstra, Oude Rijksweg 507, 7954GK te Rouveen, email-adres: jippe.h@planet.nl.