Vacatures

Vereniging De Hollandsche Molen zoekt een bestuurslid Communicatie, Marketing en Fondsenwerving en een nieuw lid van de Financiële Commissie.

Vacature bestuurslid Communicatie, Marketing en Fondsenwerving

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van De Hollandsche Molen (10 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bureau staat onder leiding van een directeur.

De vereniging richt zich op draagvlakverbreding en belangenbehartiging. Het bestuur zoekt op het gebied van draagvlakverbreding versterking. De Hollandsche Molen wil haar communicatie continu verbeteren, haar inkomsten vergroten en met name via het Molenfonds meer geld werven voor het behoud van molens.

Omdat het huidige bestuurslid zich niet beschikbaar stelt voor herbenoeming is de vereniging op zoek naar een nieuw

BESTUURSLID COMMUNICATIE, MARKETING EN FONDSENWERVING

Het bestuurslid communicatie, marketing en fondsenwerving speelt een belangrijke rol binnen het bestuur vanwege zijn/haar kennis op het vakgebied en visie om de ambities van het meerjarenbeleidsplan op het gebied van communicatie, marketing en fondsenwerving waar te maken. Het bestuurslid weet samen met de rest van het bestuur en de directie richting te geven aan de vereniging.

De beoogde kandidaat heeft:

  • Ruime bestuurlijke ervaring
  • Kennis en ervaring met communicatie, marketing en fondsenwerving
  • Een netwerk dat deuren opent voor de vereniging
  • Aantoonbare affiniteit met goede doelen en/of de erfgoedsector
  • Sterke communicatieve vaardigheden

Het bestuurslid heeft voldoende tijd om zich in te zetten voor De Hollandsche Molen (circa 2 dagdelen per maand) en is in staat om de vereniging regelmatig in het land te vertegenwoordigen. Gezien de samenstelling van het bestuur bestaat de voorkeur voor een vrouwelijke en/of jongere kandidaat.

Het bestuur van de vereniging vergadert gemiddeld 8 keer per jaar, meestal op maandagmiddag in Amsterdam. Daarnaast wordt aanwezigheid verwacht bij de Algemene Vergadering (zaterdag in maart), vergaderingen van de Molenadviesraad (2 vrijdagmiddagen per jaar) en de Molencontactdag (3e vrijdag van november). Ook doen zich periodiek representatieve verplichtingen voor. Er geldt geen bezoldiging; reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de voorzitter, de heer N. Papineau Salm (info@nicosalm.nl) en de directeur Nicole Bakker (n.bakker@molens.nl) of 020 623 87 03.

U kunt uw sollicitatiebrief sturen aan de vereniging, n.bakker@molens.nl. De procedure bestaat uit een gesprek met twee bestuursleden en de directeur. De deadline voor uw sollicitatie is 7 januari 2018.

We hopen het nieuwe bestuurslid op 17 maart 2018 op de ledenvergadering te kunnen verkiezen.

Vacature lid Financiële commissie

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor de beleving, bescherming en belangen van de wind- en watermolens in Nederland. Ze is dé molenvereniging van Nederland. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Het bureau van De Hollandsche Molen (10 medewerkers) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het bureau staat onder leiding van een directeur.

De vereniging houdt heeft een bestuur die verantwoordelijk is voor het beleid, waaronder de financiën. De Financiële Commissie beoordeelt de financiën van de vereniging en adviseert de penningmeester en de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen betreffende de financiële aangelegenheden van de vereniging. De Financiële commissie denkt mee over de financiële lange termijn visie van de vereniging.

Van de leden van de Financiële Commissie wordt verwacht, dat zij kennis en affiniteit hebben met de financiële aspecten van de vereniging. De Financiële Commissie wordt gekozen uit de leden van de vereniging op de ALV en komt gemiddeld twee keer per jaar bijeen. Er geldt geen bezoldiging; reis- en verblijfkosten worden desgewenst vergoed.

We hopen het nieuwe lid van de financiële commissie op 17 maart 2018 op de ledenvergadering te kunnen verkiezen.

Voor informatie en reacties kunt u terecht bij de directeur Nicole Bakker (n.bakker@molens.nl) of 020 623 87 03. U kunt uw sollicitatiebrief sturen aan de vereniging, n.bakker@molens.nl. De procedure bestaat uit een gesprek met de penningmeester en de directeur. De deadline voor uw sollicitatie is 7 januari 2018.