17 april: digitale Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen wordt dit jaar gehouden op zaterdag 17 april. In verband met de huidige coronasituatie vindt de bijeenkomst volledig ‘online’ via een ‘livestream’ plaats. Het bestuur vindt het niet verantwoord om fysiek bij elkaar te komen, hoe jammer dat ook is.

Dit betekent dat u voor de verschillende agendapunten via een online formulier kunt stemmen.
Voor de stemprocedure maakt De Hollandsche Molen gebruik van de diensten van Effectmeting, een bureau met ruime ervaring in dit soort trajecten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy. Uw stem is volledig anoniem. Het bestuur ontvangt alleen de totaal uitkomsten. Uw stemcode ontvangt u uiterlijk donderdag 8 april per e-mail (of per brief indien wij geen e-mail adres van u hebben). U kunt vanaf dat moment stemmen tot vrijdag 16 april 10:00. Via een livestream wordt op 17 april 2021 tussen 10:30 en 11:00 de uitslag van de stemming bekendgemaakt. Vragen over de agendapunten kunt u per email richten aan de vereniging: dhm@molens.nl, of tijdens de livestream stellen middels de chat.

Inloggen voor de ALV
Vanaf zaterdag 17 april 10:00 kunt u via deze link inloggen voor de Algemene Ledenvergadering om deze rechtstreeks bij te wonen. De instructie om de video-internetdienst Zoom te installeren op uw apparaat kunt u hier downloaden. We raden u aan ruim voor aanvang van de bijeenkomst Zoom te installeren. Mocht u hiermee problemen ervaren, zullen we proberen u telefonisch te helpen. U kunt dan bellen met de receptie van De Hollandsche Molen (020 6238703). De bijeenkomst heeft een maximum van 100 deelnemers.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering:

  1. Welkom voorzitter Nico Papineau Salm
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2020
  4. Verslag Financiële Commissie
  5. Jaarrekening 2020
  6. Jaarplan 2021 en begroting 2021
  7. Verkiezing financiële commissie 2021
  8. Verkiezing bestuursleden
  9. Rondvraag
  10. Certificaten van Verdienste

Na dit statutaire deel van de Algemene Ledenvergadering volgt een geanimeerd programma met de plannen voor 2021 en verder, een column van Harm-Ydo Hilberdink, molenaar van de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam, een lezing van Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut over hun werkwijze en of dit een inspiratie is voor De Hollandsche Molen en een impressie van de eerste online Nationale Molendag welke op 8 en 9 mei 2021 zal plaatsvinden. We verwachten dat het programma rond kwart voor twaalf is afgelopen.

Relevante stukken:
3. Notulen 9 oktober 2020
4. Verslag financiële commissie
5. Jaarrekening 2020
6. Jaarplan 2021 en begroting 2021
7. Verkiezing financiële commissie
8. Verkiezing bestuursleden