Molencontactdag

Jaarlijks organiseert De Hollandsche Molen een Molencontactdag voor molenorganisaties en -eigenaren, waar actuele onderwerpen aan de orde komen betreffende molens en het molenbehoud in Nederland. De vierendertigste Molencontactdag vindt plaats op

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

in Wijkcentrum De Stolp te ‘s-Hertogenbosch

Klik hier voor uw aanmelding voor de Molencontactdag. Aanmeldingen moeten uiterlijk maandag 16 november a.s. in het bezit van De Hollandsche Molen zijn. De deelnemers ontvangen tijdig op het genoemde e-mailadres een bevestiging van de aanmelding, alsmede het definitieve programma en de routebeschrijving.
Nadere informatie over de kosten zijn te vinden op het aanmeldingsformulier. Inloop om 10:00 uur, aanvang om 10:30 uur. Het programma eindigt om 15:30 uur, waarna er tijd is voor een borrel.

Molen De Ooievaar wint BankGiro Loterij Molenprijs 2015

Amsterdam – Op donderdagmiddag 15 oktober tijdens het Nationale Molenfeest maakte vereniging De Hollandsche Molen bekend dat molen De Ooievaar in Zaandam de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 gewonnen heeft met 7.097 stemmen. Aan deze publieksprijs is een geldbedrag van € 50.000,- verbonden, waarmee de oude haven met kraangang teruggebracht wordt naast de molen. Voor de BankGiro Loterij Molenprijs waren vier molenprojecten genomineerd die gezamenlijk 24.246 stemmen ontvingen. 

Downloaden van bovenstaande foto’s: Gebruik deze link
Voor bewegend beeld (ongemonteerd): http://we.tl/dVh5hKqaYP
Het terugbrengen van de oude haven naast molen De Ooievaar is vooral bedoeld om de molen weer toegankelijk te maken voor een klein publiek. De molen is tegenwoordig ingeklemd tussen fabrieksgebouwen en water en niet te bereiken voor belangstellenden. Met deze haven wordt een nieuwe vrije toegang tot de molen gerealiseerd.
De andere genomineerden die niet de hoofdprijs wonnen, kregen € 1,- per ontvangen stem. Hierdoor ontvingen De Thornsche Molen in Persingen € 6.668,-, Korenmolen De Hoop in Keldonk € 5.860,- en De Heimolen in Rucphen € 4.621,-
Het Nationale Molenfeest
Dit jaar werd voor het eerst het Nationale Molenfeest georganiseerd. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs bekend gemaakt. Ook krijgen tijdens het feest de molenprojecten, die het afgelopen jaar geld uit het BankGiro Loterij Molenfonds hebben ontvangen, hun cheque uitgereikt.
Over de BankGiro Loterij Molenprijs en Molenfonds 
De BankGiro Loterij Molenprijs is een onderdeel van het op 15 oktober gelanceerde BankGiro Loterij Molenfonds. Met dit fonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens en het organiseren van de Nationale Molendag en de BankGiro Loterij Molenprijs. De BankGiro Loterij heeft zich voor vier jaar verbonden aan het Molenfonds.

Beatrice Stokhuyzen overleden

Op 11 oktober overleed in Amsterdam op 85-jarige leeftijd Beatrice Stokhuyzen. Zij was de laatste nog in leven zijnde dochter van ir. Frederik Stokhuyzen, voorzitter van De Hollandsche Molen van 1953 tot 1969. Tevens was hij de schrijver van het boek Molens, het standaardwerk over dit oer-Hollandse werktuig. Met deze uitgave, waarvan de eerste druk in 1961 verscheen, verwierf hij grote bekendheid in molenaarskringen en daarbuiten. Het boek, dat naderhand diverse keren in een nieuwe vormgeving is uitgebracht, werd lange tijd gebruikt als verplicht lesmateriaal bij de molenaarsopleiding. Tot op de dag van vandaag wordt het nog veelvuldig geraadpleegd, niet alleen door (leerling) molenaars, maar ook door vele andere molenliefhebbers.

Stokhuyzen Publicatie Fonds
Uit de nalatenschap van haar familie stichtte Beatrice in 1988 het Stokhuyzen Publicatie Fonds, met als doel publicaties over molens in Nederland mogelijk te maken. Dankzij het fonds kon tot haar vreugde in 2007 een geheel herziene zesde versie van Molens verschijnen. ‘In dit boek én het fonds leeft de herinnering aan mijn vader en familie voort. Iets om zeer dankbaar voor te zijn”, zo schreef Beatrice Stokhuyzen.

Mevrouw Stokhuyzen klein Jaap de Zeeuw AV 2007 foto H. Noot WG klein
Beatrice Stokhuyzen kreeg in 2007 tijdens de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen uit handen van Jaap de Zeeuw, destijds voorzitter van de vereniging, het eerste exemplaar van het boek ‘Molens, de nieuwe Stokhuyzen’ overhandigd. (foto: Harmannus Noot)