A.J. De Koning-penning voor Stichting Molendocumentatie

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen op 19 maart in Amersfoort trok veel bezoekers. Een van de hoogtepunten was de uitreiking van de A.J. de Koning-penning aan de vrijwilligers van de Stichting Molendocumentatie. Deze stichting beheert al sinds 1980 de omvangrijke bibliotheek, het archief en de vele collecties afbeeldingen, die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Nico Papineau Salm, voorzitter van vereniging, onderstreepte het grote belang van de inzet van de vrijwilligers: ,,Voor een verantwoord behoud van molens als historische werktuigen vormt de molendocumentatie de basis. Dankzij jullie inzet kunnen vele onderzoekers en belangstellenden kennismaken met die molenhistorie.’’
De A.J. de Koning-penning is vernoemd naar de oud-directeur van De Hollandsche Molen en is bestemd voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Nederland.

SMD-vrijwilligers nemen de A.J. de Koning penning in ontvangst tijdens de Algemene Vergadering op 19 maart 2016
De vrijwilligers van de Stichting Molendocumentatie nemen de A.J. de Koning- penning in ontvangst tijdens de Algemene Vergadering. (foto: Roelof Kooiker)

Brand verwoest Molen Polder van de Buitenweg

In de nacht van 14 op 15 maart is de Molen van de Polder Buitenweg in Oud-Zuilen afgebrand. De poldermolen, eigendom van Stichting De Utrechtse Molens, moet als verloren worden beschouwd. De brand werd rond 4.00 uur ontdekt. Rond 9.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Er is niemand bij de brand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Vrijwillige molenaars lieten de poldermolen uit 1830 iedere zaterdag draaien en malen. De kleinste molen van de provincie Utrecht was dan open voor publiek. Voorzitter Michaël Kortbeek van de Stichting De Utrechtse Molens spreekt van een zeer trieste dag voor onze molenaars maar ook voor de provincie Utrecht en iedereen die de Nederlandse molens een warm hart toedraagt.
De molen was een opvallende verschijning vanwege het rode bovenhuis. Naast de kleinste molen van de provincie staat de grootste: de Molen van de Polder Westbroek. Samen met het naastgelegen sluizencomplex vormden de molens een bijzonder ensemble.
De komende dagen wordt de molen ontmanteld, zodat deze niet kan instorten en om bruikbare onderdelen veilig te stellen.

(Foto: Stichting Het Utrechts Landschap)

Zaterdag 19 maart Jaarvergadering De Hollandsche Molen in Amersfoort

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 19 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Er is weer een aantrekkelijk programma samengesteld waarin speciale aandacht is voor de nominatie van het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed bij UNESCO. Ook wordt de nieuwe website van de vereniging gepresenteerd.

In de ochtend vindt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering plaats. De middag is gereserveerd voor het meer feestelijke programma. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u het programma en de verschillende vergaderstukken van het huishoudelijk gedeelte. De nummering van de stukken verwijst naar het betreffende agendapunt, zoals vermeld in het programma van de Algemene Vergadering.

Bij agendapunt 1:     Programma
Bij agendapunt 3:     Notulen Algemene Vergadering 2015
Bij agendapunt 6:     Verslag van de financiele commissie
Bij agendapunt 7:     Jaarrekening 2015
Bij agendapunt 10:   Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
                                 Jaarplan en begroting 2016 (is opgenomen in de Jaarrekening 2015)

(Foto: Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort)

410.006 euro voor De Hollandsche Molen van de BankGiro Loterij

Tijdens het GoedGeld Gala op 3 februari jl. in het Tropenmuseum in Amsterdam ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2015 van de BankGiro Loterij 400.000 euro. Daarnaast nam de vereniging voor de eerste maal een bedrag in ontvangst van 10.006 euro uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar.

Bij geoormerkt werven spelen nieuwe deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. De ontvangen bedragen worden toegevoegd aan het Molenfonds, waaruit o.a. restauraties in 2016 ondersteund kunnen worden.
De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. Vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld.
De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk kreeg een éénmalige schenking van 500.000 euro voor de bouw van een bezoekerscentrum.

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar 62.844.248 euro aan de cultuur in Nederland. De loterij is daarmee dé cultuurloterij van Nederland. Bijna 70 organisaties ontvingen in het Tropenmuseum een bijdrage. De 534.000 deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund