Grote restauratie molen De Roos in Delft begonnen

Op 24 augustus is de restauratie van molen De Roos in Delft begonnen. Metselaars gaan aan de slag om het aangetaste muurwerk onder de stelling te repareren. Verder wordt een dichtgemetselde doorgang opnieuw toegankelijk gemaakt. Het werk aan De Roos, eigendom van De Hollandsche Molen, vindt plaats onder leiding van Van Reeuwijk bouwmeester uit Arum. Hoofdaannemer is Verbij Hoogmade BV. De verwachting is dat de werkzaamheden eind november zijn afgerond.

De muren van de molen uit 1679 vertonen vele kapotte stenen en uitgevallen voegen. Op verschillende plekken zijn ook scheuren te zien. Om verdere verzwakking van de romp te voorkomen was ingrijpen noodzakelijk.
De belangrijkste reden dat de doorgang wordt heropend is dat tot nu toe de molen slechts te bereiken was door de winkel. Het is vanzelfsprekend veel praktischer om beide toegangen van elkaar te scheiden zodat molen en winkel onafhankelijk van elkaar bezocht kunnen worden.
De reden dat het werk nu plaatsvindt is omdat de molen onlangs een nieuwe fundering heeft gekregen in verband met de ondertunneling, waardoor het constructief gezien mogelijk is geworden.

De totale kosten van de restauratie bedragen ruim € 160.000, waarvan een groot deel door de Provincie Zuid-Holland wordt betaald. Daarnaast wordt de restauratie mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, Fonds 1818, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting De Delftse Molen, TBI Fundatie Fonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Dinamo Fonds en het Schmalhausen fonds.

Er is echter nog een tekort van € 10.000. Om het gehele project financieel sluitend te krijgen, organiseren De Hollandsche Molen en Stichting De Delftse Molen binnenkort inzamelingsacties.

Klein De Roos restauratie -3 foto stichting Delftse Molens klein
(foto’s: Marja van Rossum)

 

Molenaar Maris Kodde overleden

Op 11 augustus jl. overleed op 91-jarige leeftijd molenaar Maris Kodde. Maris kennen we in de eerste plaats als de vakmolenaar, verbonden aan de standerdmolen van Sint-Annaland (|Zeeland). Maar voor De Hollandsche Molen was hij van grote betekenis voor molen De Jager te Oud-Vossemeer, waar hij menige maaldag doorbracht. Maris was ook instructeur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en veel Zeeuwse molenaars zijn door hem opgeleid. Voor zijn grote verdiensten als molenaar ontving Maris Kodde in 1990 geheel terecht het Certificaat van Verdienste van De Hollandsche Molen. Bestuur, medewerkers en collega-molenaars van De Hollandsche Molen condoleren zijn vrouw en familie met dit verlies.

De Hollandsche Molen draagt twee molens over aan Stadsherstel Amsterdam

Met ingang van 1 augustus heeft vereniging De Hollandsche Molen de molens De Zwaan in Ouderkerk a/d Amstel en De Slokop in Spaarndam (foto) overgedragen aan Stadsherstel Amsterdam. Beide poldermolens zijn in goede staat van onderhoud gebracht en met enige regelmaat draaiende te zien. In Stadsherstel Amsterdam heeft de vereniging een uitstekende nieuwe eigenaar gevonden, die beide molens als woonmolens duurzaam in stand zal houden.

De Hollandsche Molen heeft 5 jaar geleden besloten zich te concentreren op haar kerntaken belangenbehartiging en draagvlakverbreding. Om dit mogelijk te maken wil de vereniging een groot deel van het eigen molenbezit – elf molens verspreid door het land – overdragen aan partijen die net als de vereniging streven naar het duurzaam in stand houden van monumenten. De over te dragen molens zijn in goede staat en de toekomstig eigenaar moet daar ook garant voor staan. Ook moeten deze molens blijven draaien en waar mogelijk malen. Bij deze verzelfstandiging gaat De Hollandsche Molen niet over één nacht ijs en het proces van verzelfstandiging vergt dan ook veel tijd en aandacht.

Stadsherstel Amsterdam
Stadsherstel Amsterdam redt sinds haar oprichting in 1956 monumenten en beeldbepalende panden door ze zorgvuldig te restaureren, een passende bestemming te geven en te verhuren. De panden worden in bezit gehouden, waarmee een goede staat van onderhoud blijft gegarandeerd. Zo levert de organisatie een belangrijke bijdrage aan het bewaren van gebouwd erfgoed voor volgende generaties. Stadsherstel heeft ruim 600 panden in eigendom en is daarmee de grootste restaurerende monumenteneigenaar in Nederland. De vennootschap heeft de status van Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM), hetgeen betekent dat de organisatie kwalitatief hoogstaand werkt.

De molens De Zwaan en De Slokop passen heel goed bij het bezit van Stadsherstel en er is dan ook positief gereageerd op de vraag van De Hollandsche Molen beide molens over te nemen. Beide molens blijven bewoond door de huidige huurders. De instandhouding van beide molens is voor de komende decennia gegarandeerd en De Hollandsche Molen heeft er het volste vertrouwen in dat de molens De Zwaan en De Slokop het landschap bij Ouderkerk a/d Amstel en Spaarndam blijven sieren.
(foto: Mark Ravesloot)