De Hollandsche Molen niet gelukkig met NS reclame filmpje

Sinds eind december is op diverse tv-zenders een reclamefilmpje van de Nederlandse Spoorwegen te zien. Hierin wordt president-directeur Roger van Boxtel vastgebonden aan de wieken van een molen en rondgedraaid. De Hollandsche Molen is verbaasd over deze actie. Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen is duidelijk: ‘Je moet niet stunten met een historische molen, het is onverantwoord.’

De vereniging is bezorgd dat hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst van de risico’s die deze actie met zich meebrengt. Een molen is geen kermisattractie en niet gebouwd voor dit soort stunts. Het kan mensen bovendien op ideeën brengen en dat moet te allen tijde worden voorkomen. De kans op ongelukken met verstrekkende gevolgen is reëel.

Molenaars en eigenaren zelf zijn continu bezig met veiligheid op molens en doen er alles aan om de risico’s te beperken. Zo wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld en maatregelen genomen om risico’s te verkleinen. Veiligheid zit voor een groot deel in gedrag. Daarom zet De Hollandsche Molen continu in op bewustwording van de gevaren die zowel molenaars als bezoekers lopen op een molen. Met dit reclamefilmpje geeft de NS een volstrekt verkeerd signaal af.

Zie ook onze reactie in Hart van Nederland.