Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 18 maart

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 18 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Er is weer een gevarieerd programma samengesteld, waarin onder meer de nieuwe websites over Allemolens.nl en het Molenfonds worden gepresenteerd. Ook is er aandacht voor de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs.  Medio februari is het volledige programma te vinden op molens.nl. De stukken behorende bij de verschillende agendapunten zijn vanaf 11 maart ook op deze site te raadplegen.

Molenmarkt
Het is mogelijk tafels te reserveren voor de traditionele molenmarkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn één of twee tafels per organisatie/particulier beschikbaar. Het wordt op prijs gesteld als men de gehele dag – tot 16.30 uur – aanwezig is.
Aan deelnemers die géén lid zijn van De Hollandsche Molen wordt een vergoeding van € 30,- gevraagd. Voor leden van de vereniging is deelname aan de molenmarkt gratis. Deelnemers dienen zich van te voren op te geven bij De Hollandsche Molen, tel. 020-6238703.

(Foto: Roelof Kooiker)

 

 

Gerrit Pouw overleden

Zondag 22 januari is in zijn woonplaats Naarden Gerrit Pouw overleden. Pouw bekleedde jarenlang vele functies in het molenveld, met name bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Zo heeft hij sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw talloze leerling-molenaars opgeleid. Ook maakte hij jarenlang deel uit van de lesstofcommissie van Het Gilde. Tevens was hij  actief voor de Stichting Molendocumentatie, die het documentatiecentrum beheert van De Hollandsche Molen. Daarnaast maakte hij naam met uiterst gedetailleerde technische molentekeningen. Veel van zijn tekeningen zijn gebruikt in de lesmaterialen van de molenaarsopleiding en in tal van molenpublicaties, waaronder het standaardwerk Molens van ir. Frederik Stokhuyzen. Zelf was hij auteur en tekenaar van het boek Wieksystemen.

Samen met zijn vrouw Eveline vormde hij een hecht molenpaar. Want ook zij zette zich op vele terreinen in voor het molenbehoud. Voor al hun verdiensten in het molenveld werden Eveline en Gerrit Pouw op 29 april 2003 benoemd tot respectievelijk Lid en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1985 ontvingen zij eveneens gezamenlijk de Jaarprijs van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

Bovenal was Gerrit Pouw echter molenaar. Hij heeft op diverse molens gedraaid, het langst en het laatst op de Molen van de Polder Westbroek in Oud-Zuilen.

Gerrit Pouw is 86 jaar geworden. Er wordt in stilte afscheid genomen van hem.
Vanwege zijn grote betekenis voor het molenbehoud zet vereniging De Hollandsche Molen al haar molens in de rouw. Zij roept ook alle andere  molenaars op dit te doen.
(foto: Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Utrecht)