Algemene Vergadering De Hollandsche Molen in Amersfoort

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 18 maart in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Er is een gevarieerd programma samengesteld met als een van de hoogtepunten ’s middags de presentatie van de vernieuwde website Allemolens.nl. Daarnaast  wordt er onder meer ‘filmisch’ teruggeblikt op 2016 en kunt u, als bezoeker, meedoen aan een debat over ‘Diversiteit op de molen’.
Op één punt wijkt het programma af van wat u van oudsher gewend bent. Voorzitter Nico Papineau Salm houdt zijn jaarrede in het ochtenddeel en niet bij aanvang van het middagprogramma.

De grote lijnen blijven onveranderd. In de ochtend vindt, zoals gebruikelijk, het huishoudelijk gedeelte van de vergadering plaats. In de middag is alle ruimte voor het meer feestelijke programma. U wordt van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur. Hieronder vindt u het programma en de verschillende vergaderstukken van het huishoudelijk gedeelte. De nummering van de stukken verwijst naar het betreffende agendapunt, zoals vermeld in het programma van de Algemene Vergadering.

De agendapunten 4, 5, en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2016 (agendapunt 7).

PROGRAMMA

Agendapunten

3. Notulen Algemene Vergadering 2016

6. Verslag Financiële Commissie 2016

7. Jaarrekening 2016

8. Verkiezing financiële commissie

9. Verkiezing bestuursleden

 

Routebeschrijving en informatie molenmarkt

Ruim 450.000 euro voor De Hollandsche Molen

Tijdens het Goed Geld Gala op 16 februari jl. in de Beurs van Berlage in Amsterdam ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2016 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar bedroeg 52.395 euro.
Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name groot onderhoud aan molens wordt betaald.

Recordbedrag
De BankGiro Loterij schenkt dit jaar een recordbedrag van 66,9 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. De loterij is daarmee dé cultuurloterij van Nederland. 66 organisaties ontvingen in de Beurs van Berlage een bijdrage. De bijna 600.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. Vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld.

Vlnr communicatiemedewerker Ed van Gerven, directeur Leo Endedijk,
voorzitter Nico Papineau Salm en adjunct-directeur Nicole Bakker met de symbolische
bankpassen. Tweede van rechts staat managing director Imme Rog van de BankGiro Loterij.
(foto: Roy Beusker Fotografie)

Molen van Batenburg officieel naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Hollandsche Molen heeft op 9 februari de molen van Batenburg officieel overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de standerdmolen werd de symbolische kostprijs van € 1 overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. In Batenburg is het Geldersch Landschap eigenaar van de kasteelruïne, natuurgebieden langs de Maas, de eendenkooi en het Sluishoofdhuisje, dat verhuurd wordt als vakantiewoning. De Batenburgse standerdmolen is een markant onderdeel van dit gebied en geeft daar ook meerwaarde aan.
Geldersch Landschap en Kasteelen heeft al molens in eigendom en staat bekend om zijn gedegen, monumentale beleid. De Gelderse organisatie heeft ook uitgesproken de standerdmolen van Batenburg duurzaam in stand te willen houden als monumentale molen en hem regelmatig te laten draaien en malen. Zij is met de huidige vrijwillige molenaars in gesprek over hoe de molen voor publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

De molen
De oorspronkelijk uit 1531 daterende banmolen is historisch sterk verbonden met de heerlijkheid Batenburg. De kasteelheer verplichtte boeren in de omgeving er hun graan te laten malen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw raakten onderdelen van het historisch ensemble gescheiden: de kasteelruïne en de eendenkooi werden overgedragen aan GLK, de molen ging naar een pachter en kwam uiteindelijk in bezit van De Hollandsche Molen. Op de foto Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen (links) en Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen.

(Foto: Ton Rothengatter)