Nicole Bakker nieuwe directeur De Hollandsche Molen

Nicole Bakker wordt per 1 september 2017 de nieuwe directeur van De Hollandsche Molen. Zij volgt Leo Endedijk op die bij de vereniging werkzaam blijft op het gebied van belangenbehartiging en advisering. Endedijk treedt op eigen verzoek terug als directeur. Het bestuur vond na een sollicitatieprocedure Bakker de meest geschikte kandidaat om leiding te geven aan de landelijke vereniging, die zich al sinds 1923 inzet voor het behoud van molens in Nederland.

Leo Endedijk en Nicole Bakker. (Foto: Wim Giebels)

De nieuwe directeur geeft aan het huidige beleid van De Hollandsche Molen in grote lijnen voort te zetten. Het vergroten van het draagvlak en het versterken van de belangenbehartiging blijven onverkort de pijlers hiervan. Wat betreft het vergroten van het draagvlak voor de molens en het molenbehoud wijst Bakker op initiatieven die reeds in gang zijn gezet op zowel financieel gebied als op het terrein van het vrijwilligerswerk: ,,Met een terugtredende overheid groeit de noodzaak om langs andere wegen aan het benodigde geld voor vooral onderhoud te komen, zoals ‘crowdfunding’. Met de oprichting van het Molenfonds heeft De Hollandsche Molen al een belangrijke stap gezet. Die lijn wil ik graag doortrekken, want op dat terrein liggen veel kansen.’’
Ook bij de werving van vrijwilligers in het molenveld is volgens haar veel winst te halen. ,,Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. De komende 10 jaar zijn per jaar zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig. Via onder meer cursussen wil de vereniging moleneigenaren en molenaars helpen nieuwe mensen te vinden.’’

Stokje doorgeven
Na ruim 25 jaar vindt Leo Endedijk het tijd het stokje door te geven. ,,Ik heb het directeurschap met veel plezier gedaan en met Nicole Bakker als mijn opvolger weet ik zeker dat de vereniging in goede handen is en zich verder zal ontwikkelen.’’
Hij blijft zich in zijn nieuwe rol als Hoofd belangenbehartiging voor het molenveld inzetten. En dat is hard nodig. In de erfgoedsector spelen vele ontwikkelingen, waarbij vaak ook de molenbelangen in het geding zijn. ,,De rijksoverheid is bezig met een stelselherziening die ook voor molens consequenties heeft. Hoe ziet de financiering van het molenbehoud er straks uit? En hoe organiseren wij ons? De conclusies van het project Molentoekomst komen in dat verband zeer van pas. Onlangs speelde verder de kwestie van de deelbare molenroeden. Allemaal situaties waarin De Hollandsche Molen actief als de belangrijkste spreekbuis en vertegenwoordiger optreedt namens het molenveld.”

Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!

Wethouder Coby Pennings van Zutphen heeft op 18 augustus bij molen Nooit Gedacht in Warnsveld het officiële startsein gegeven voor de geldwervingsactie om deze molen aan nieuwe fokken te helpen. Zij deed dit door symbolisch de eerste bouten los te draaien van de huidige ernstig aangetaste fokken, die aansluitend door de molenmaker worden verwijderd.  

De komende weken organiseert De Hollandsche Molen, eigenaar van de molen, in samenwerking met de gemeente Zutphen en de vrijwilligers van de molen een geldwervingsactie onder de inwoners van Warnsveld, Zutphen en omgeving. Ook de Stichting Open Monumentendag Zutphen is hierbij nauw betrokken.
De komende weken en in het bijzonder tijdens de Open Monumentendag (OMD) op 9 en 10 september wordt de actie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’ onder meer via flyers en posters extra onder de aandacht gebracht. De productie en plaatsing van de nieuwe fokken kost  € 15.000. Geld geven kan bij de molen of via molenfonds.nl. Tijdens OMD is dit ook mogelijk op de OMD-stand in Zutphen.

Wat is er aan de hand?
De fokken zijn de gebogen houten profielen aan de roeden die de wieken meer trekkracht te geven. Vervanging is dringend nodig. Grote delen zijn verrot en metalen strips voorkomen dat er stukken losschieten. Hoofdmolenaar Dirk-Jan Abelskamp en zijn collega’s kunnen hierdoor de molen niet op volle kracht laten malen.

Zie ook het videoverslag op Lokaal Gelderland.