Ruim 400.000 euro voor De Hollandsche Molen bij Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 20 februari jl. in museum Singer Laren in Laren ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2017 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar is 28.330 euro. Bij het geoormerkt werven spelen nieuwe deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name het groot onderhoud aan molens wordt betaald.

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar ruim 74,8 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. Dat is een recordopbrengst. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. Maar liefst 78 organisaties ontvingen in Singer Laren een bijdrage. De 619.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld. Op de foto is duidelijk te zien dat vlnr Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, Nicole Bakker, directeur, en uiterst rechts Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen zichtbaar blij zijn met het ontvangen bedrag. Ook Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, deelt in de vreugde.
(Foto: Roy Beusker)

 

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen 17 maart 2018

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 17 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Zo wordt in de middag via een paneldiscussie over de toekomst van het molenaarsambacht aangehaakt op de recente plaatsing van dit ambacht op de Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO. Verder verzorgt Luuk van Term, scheidend bestuurslid van de vereniging, een column en wordt er onder meer teruggeblikt op de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs van afgelopen jaar. De bijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
De ochtend is gereserveerd voor het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur.

Hieronder vindt u de stukken behorende bij de verschillende agendapunten. De informatie met betrekking tot agendapunten 6 en 7 wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
De agendapunten 5 en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2017 (agendapunt 7)

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Vergadering 2017

6. Verslag financiële commissie 2017

7. Bestuursverslag en jaarrekening 2017

8. Verkiezing financiële commissie 2018

9. Verkiezing bestuurslid en 9b Verkiezing bestuurslid

12. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

13. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

20a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – voorjaar 2017

20b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – najaar 2017

 

 

 

POM-status voor Stichting De Fryske Mole

De minister van OC&W heeft stichting De Fryske Mole aangewezen als Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM). Zij is na de Rijnlandse Molenstichting de tweede molenstichting in Nederland die deze POM-status verkrijgt. De Fryske Mole is zeer verheugd over de aanwijzing. Zij ziet deze als een waardevolle erkenning voor haar jarenlange inzet voor het molenbehoud.

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als grote molenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar 42 rijksmonumentale molens op een professionele wijze verricht.


De Kramersmolen in Goutum is een van de molens in eigendom van De Fryske Mole.
(Foto: Harmannus Noot)