De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

De Hollandsche Molen heeft uit het Molenfonds voor elf restauratieprojecten gezamenlijk 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is afkomstig uit het extra budget van 3,5 miljoen dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde aan het molenbehoud. De eigenaren van de toegewezen molens moeten wel nog dit jaar met de restauraties beginnen. 

Het gaat om subsidies aan de volgende restauratieprojecten:

Rijnlandse Molenstichting, 3 projecten
Rijpwetering, Lijkermolen No. 1:                                          €   102.200
Rijpwetering, Lijkermolen No. 2:                                          €   109.900
Warmond, Lakermolen:                                                        €   125.790

Stichting De Fryske Mole, 2 projecten
Holwerd, De Miedenmolen:                                                  €   112.000
Paesens, De Hond:                                                               €   122.500

Schermer Molens Stichting, 1 project
Rustenburg, Strijkmolen K:                                                   €   168.000

Stichting De Westfriese Molens, 1 project
Schellinkhout, De Groote Molen:                                          €   122.500

Stichting De Molen van Wassens, 1 project
Zuidwolde, De Vlijt (Molen van Wassens):                          €   254.100

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 1 project
Kinderdijk, Nederwaard, Molen No. 4:                                 €   175.000

Amelander Musea, 1 project
Nes, Ameland, Phenix:                                                        €     87.500

Particulier, 1 project
Brouwershaven, De Haan:                                                  €   112.000

Totaal:                                                                                
€ 1.491.490

 

Molenfonds
Minister Van Engelshoven kende in totaal 34 miljoen euro toe voor restauraties van monumenten in 2018. Met dit herstel moest wel direct begonnen kunnen worden, de eigen bijdrage moest verzekerd zijn en er moest een duidelijke bouwkundige noodzaak zijn om tot restauratie over te gaan. De Hollandsche Molen heeft dezelfde criteria gehanteerd bij het selecteren van molenrestauraties. Bijzonder is wel dat de minister aan het Molenfonds van de vereniging in één keer het totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt. De Hollandsche Molen zorgt voor de verdere verdeling en afhandeling van de gelden.

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

 

Minister Van Engelshoven steunt molens met 3,5 miljoen

Minister Van Engelshoven steunt de komende jaren het molenbehoud met een extra bedrag van 3,5 miljoen euro. De cultuurminister stelt dit geld beschikbaar aan het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Met dit geld kunnen nog dit jaar elf restauraties begonnen worden. Daarnaast zijn er nu middelen beschikbaar voor een 50 kleinere molenrestauraties de komende drie jaar. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder blij met deze toekenning. ”De subsidie is een erkenning van het molenbelang in Nederland én een geweldige steun in de rug voor het Molenfonds. Dankzij dit fonds krijgen eigenaren straks nog maar met één loket te maken voor de instandhouding van hun molens.”

De 3,5 miljoen euro voor het Molenfonds komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet Rutte III beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel van 34 miljoen is nu verdeeld en daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van een aantal monumenten.
De Hollandsche Molen vroeg voor elf molenrestauraties geld aan via het Molenfonds. Dankzij de toekenning van OCW kan op korte termijn begonnen worden met de restauratie van deze molens. Hieronder vallen de Lijkermolens in Rijpwetering, bijzondere 12-kante stenen molens waarvan het metselwerk onder handen genomen wordt, en de molen van Wassens in het Drentse Zuidwolde, die een grote restauratie ondergaat.
Naast molenrestauraties in 2018 kan De Hollandsche Molen een vijftigtal kleinere restauraties de komende jaren  mogelijk maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een nieuw wiekenkruis of nieuw rietdek voor een molen. De  vereniging heeft aangetoond dat met dit herstel dure restauraties op termijn voorkomen worden. Tussen de bestaande regelingen voor onderhoud en restauraties bleek namelijk na eigen onderzoek een gat te zijn qua  financiering. Dit gat wordt met de rijksbijdrage nu voor een belangrijk deel opgevuld.

Molenfonds
Bijzonder aan de toekenning van de 3,5 miljoen is dat niet elke eigenaar afzonderlijk een subsidie krijgt, maar de toekenning via het Molenfonds gaat. Dit fonds is in 2017 opgericht door De Hollandsche Molen met als doelstelling het bundelen van diverse geldstromen voor het molenbehoud. Bijdragen van de BankGiro Loterij en fondsen lopen al via het Molenfonds en het rijksgeld wordt hieraan nu toegevoegd. Nicole Bakker: “Door het Molenfonds krijgt de eigenaar met één loket te maken bij de financiering van restauraties. Het fonds is uniek als vehikel voor een intensieve samenwerking tussen overheid en een particuliere vereniging als De Hollandsche Molen. Deze aanpak is een voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de toekomst binnen het erfgoed. En mede daarom zijn we ontzettend blij met de toekenning van 3,5 miljoen euro.”
Voor de brief van de minister klik hier

Molen van Wassens (De Vlijt) in Zuidwolde (DR). (Foto: Kees Vanger)