Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op 13 april

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 13 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
Zo wordt er een paneldiscussie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden om molens meer te laten draaien. Ook wordt er onder meer teruggeblikt op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs. De bijeenkomst wordt, zoals al tientallen jaren het geval is, afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2018 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
Het ochtenddeel bestaat uit het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

5. Verslag financiële commissie

6. Jaarrekening 2018

7. Verkiezing financiële commissie 2019

8. Verkiezing bestuursleden

9. Jaarplan 2019

11. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

12. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

17a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2018

17b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2018

Financiële injectie van ruim € 1,2 miljoen voor molens

De Hollandsche Molen krijgt een record bedrag voor behoud & draagvlak molens. De BankGiro Loterij schenkt ruim 79,4 miljoen euro aan culturele organisaties.

Foto: Roy Beusker

Dinsdag 12 februari is op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties. Ook voor molens was een deel bestemd. Molens hebben een monumentale status. De Hollandsche Molen mocht een cheque ter waarde van € 472.259,- in ontvangst nemen. Dit geld betreft de jaarlijkse bijdrage voor het behoud en bescherming van molens in Nederland en de opbrengst uit geoormerkt werven. Het bedrag wordt aangewend voor onderhoud en restauratie projecten van molens waarmee de monumentale waarde behouden blijft, en zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor publiek. Molens kunnen een projectaanvraag indienen bij het Molenfonds dat speciaal hiervoor door de vereniging in het leven is geroepen.

Vorige week ontving de molenorganisatie al € 750.000,- uit de trekking voor bijzondere projecten van de BankGiro Loterij voor haar project ‘Molenvrienden’. Dit bedrag wordt aangewend voor vergroting van het draagvlak van molens onder het publiek, openstelling van molens via Molendagen en educatieve projecten. ‘Monumenten beleven en de betekenis overdragen staan centraal. We streven naar 100.000 molenvrienden.’

Nicole Bakker, directeur De Hollandsche Molen: ‘Fantastisch om deze bedragen te ontvangen, en te zien hoeveel mensen meespelen voor behoud en onderhoud van de molen. Hiermee wordt weer aangetoond welke betekenis dit nationale icoon voor veel mensen heeft, en hoe Nederland begaan is met het lot van molens.

750.000 euro voor project Molenvrienden van De Hollandsche Molen

In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, dat 12 februari aanstaande plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, verraste Robert ten Brink namens de BankGiro Loterij vereniging De Hollandsche Molen met een donatie van 750.000 euro. Met dit geld uit de extra trekking voor bijzondere projecten gaat De Hollandsche Molen aan de slag met het project ‘Molenvrienden’.


Nicole Bakker is blij verrast met de cheque van 750.000 euro. (Foto: Roy Beusker Fotografie)

Kern van dit project is om het draagvlak voor molens te vergroten, onder andere met het flink uitbreiden van de Nationale Molendag en de Molenprijs. De Hollandsche Molen is vooral blij dat de vereniging dankzij dit bedrag kansen krijgt om de komende jaren met dit project molens nog meer met de samenleving te verbinden. “Wij willen in ons jubileumjaar 2023 100.000 Molenvrienden maken. Dit zijn mensen met een molenhart die zich op een of andere manier, bijvoorbeeld als lid, vrijwilliger, abonnee of donateur aan de molens hebben verbonden’’, aldus een enthousiaste Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen.  
Tijdens het Goed Geld Gala maakt de BankGiro Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar 600.000 deelnemers, aan cultuur in Nederland kan schenken: de helft van ieder lot gaat naar cultuur en cultureel erfgoed.

Miljoenenschenking voor culturele sector in Nederland
Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat er opnieuw een record miljoenenbedrag naar cultuur in Nederland. Op het Goed Geld Gala onthult de BankGiro Loterij welk totaalbedrag zij in 2019 kan schenken aan musea en culturele organisaties en hoe zij dit bedrag verdeelt. Dankzij deze steun blijft cultuur en cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor een breed publiek.

Over de BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Maandelijks spelen meer dan 600.000 deelnemers mee met de BankGiro Loterij. Zij maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met de helft van hun lotprijs bij aan alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea.