De Hollandsche Molen vindt kabinetsbesluit vuurwerk onvoldoende

“Niet alleen knalvuurwerk en vuurpijlen, maar al het consumentenvuurwerk dient in heel Nederland te worden geweerd.” Dit stelt directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen naar aanleiding van het kabinetsbesluit over de reikwijdte van het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan. Zij vreest dat ook het debat in de Kamer niet leidt tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. “Dit besluit is onvoldoende. Daar schieten wij niets mee op. Het betekent dat het risico op molenbranden groot blijft. Wij willen geen half werk. Molens zijn uiteindelijk alleen gebaat bij een algeheel vuurwerkverbod.” De landelijke molenvereniging is een van de ondertekenaars van het Vuurwerkmanifest.

Zij wijst op de twee molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in ons land. De Ceres in Bovenkarspel ging grotendeels verloren en bij de Oortmanmolen in Lattrop kon de brandweer ternauwernood erger voorkomen. Beide branden werden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door vuurwerk.

De zwaar beschadigde molen Ceres in Bovenkarspel. (Foto: Matthijs Ero)

Mocht het inderdaad niet komen tot een algeheel vuurwerkverbod, zal de vereniging alle moleneigenaren en molenaars aansporen om in hun gemeente druk uit te oefenen op de politiek om wel tot algehele vuurwerkvrije zones rond molens te komen.
Uit onderzoek van de vereniging is gebleken dat maar weinig gemeenten vuurwerkvrije zones hebben ingesteld. Inmiddels is voor moleneigenaren en molenaars een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

De Hollandsche Molen start grote crowdfundactie voor Ceres

Gun door te geven de Ceres een nieuw leven!

De Hollandsche Molen is samen met stichting De Westfriese Molens een grootschalige crowdfundactie gestart. Doel is om de historische en monumentale korenmolen Ceres, daterend uit 1848, in Bovenkarspel te restaureren. De restauratie is noodzakelijk nadat tijdens de afgelopen jaarwisseling vuurwerk de molen in brand heeft gezet, en grotendeels heeft verwoest.

Voor de vele molenvrijwilligers en inwoners van Bovenkarspel een harde klap, want deze eeuwenoude molen was voor hen méér dan een molen. De stoere stellingkorenmolen is al sinds 1848 de blikvanger van het dorp en lééft bij iedereen, voor iedereen, letterlijk en figuurlijk. Zo leverde Ceres al jarenlang meel aan de nabijgelegen zorgbakkerij De Molenwiek en werden er aspirant-molenaars opgeleid om het ambacht in ere te houden en vele schoolklassen maakten actief kennis met ons Nederlands erfgoed. Ook vormde de molen een geliefde trouwlocatie voor bruidsparen uit de regio. Kortom, Ceres hóórt bij Bovenkarspel.

Gelukkig kan de enorme schade hersteld worden. Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen en het Molenfonds: ‘Er is gewoon echt heel erg veel geld nodig. De precieze financiën worden momenteel in kaart gebracht, maar het is bijna zeker dat het tonnen gaat kosten. Met deze crowdfundactie willen we dat de Ceres weer volledig kan worden herbouwd. We gaan bij alles en iedereen langs, en we gaan veel activiteiten organiseren om geld op te halen. Denk aan de Nationale Molendag en de Open Monumentendag. Dit geld voor de restauratie heb je niet zomaar bij elkaar, dus daar is zeker een jaar voor nodig. Alle hulp is welkom. Ook de gemeente Stede Broec heeft al haar communicatiekanalen beschikbaar gesteld.’

De eerste stap is de omvang van de schade goed in kaart brengen en de huidige staat van de molen. Daarna volgt een bouwhistorisch en bouwkundig onderzoek. “Dan worden de kosten pas echt duidelijk en weten we wat we van de verzekering krijgen, wat we uit fondsen moeten halen, of we bij de provincie moeten lobbyen om subsidie en waar de mensen ons bij moeten helpen. De kosten van het bouwhistorisch onderzoek vergoedt het Molenfonds als sponsoring in natura. Zo dragen wij bij op het terrein van onze expertise”, aldus Nicole Bakker.

Het Molenfonds is hét platform om geld in te zamelen voor onderhoud –en restauratieprojecten voor alle molens in Nederland. Dé plek waar u molens direct kunt steunen: op een manier die u past! Het Molenfonds is een initiatief van De Hollandsche Molen.

Iedereen kan bijdragen aan het herstel van molen de Ceres. Elke gift is welkom. Een groot voordeel is dat elke euro direct naar de molen gaat. Er zijn geen verborgen kosten of afdrachten. Hiervoor heeft De Hollandsche Molen een actiepagina aangemaakt waarop gedoneerd kan worden: molenfonds.nl/ceres. Het is ook mogelijk om geld over te maken naar rekeningnummer NL71INGB0000113590 o.v.v. Ceres. De Ceres moet terug: Geef!

De Hollandsche Molen pleit voor vuurwerkvrije zones rond molens

De Hollandsche Molen wil dat er voor de volgende jaarwisseling serieus werk wordt gemaakt van het instellen van vuurwerkvrije zones rond molens. Dit naar aanleiding van de twee ernstige molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in Bovenkarspel (NH) en Lattrop (OV). Het is voor bijna 100 % duidelijk dat beide branden werden veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Directeur Nicole Bakker: “Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen. Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan.”

De vereniging heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar hoe het is gesteld met de vuurwerkvrije zones rond molens in ons land. Daaruit bleek onder meer dat er weinig gemeenten zijn die dit hebben geregeld. Moleneigenaren worden daarom gestimuleerd om een dergelijke zone in te (laten) stellen rond hun molen. Inmiddels is voor hen een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel is, ondanks de grote inzet van de brandweer, ernstig beschadigd door de molenbrand. De molen kan wel worden hersteld. Bij de Oortmanmolen in Lattrop werd door tijdig ingrijpen van de brandweer voorkomen dat de molen verloren ging. Wel liep de molen flinke water- en rietschade op. Gelukkig hebben zich in beide gevallen geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Molen Ceres in Bovenkarspel door brand verwoest

Molen Ceres in Bovenkarspel is op oudjaarsavond door brand verwoest. De brandweer kreeg melding van de brand tegen tien uur ’s avonds en was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat de korenmolen uit 1848 grotendeels uitbrandde. De houten achtkantstijlen zijn overeind gebleven, maar zijn wel ernstig aangetast door het vuur. Ook het wiekenkruis, de molenas  en de molenstenen zijn behouden gebleven.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar is vermoedelijk vuurwerk.
Verder wordt samen met de eigenaar van de molen, stichting De Westfriese Molens, door deskundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en De Hollandsche Molen bekeken hoe groot de schade is en wat de kansen zijn voor herstel.
Molen Ceres een dag na de brand. (Foto: Matthijs Ero)

Brand bij Oortmanmolen in Lattrop
Eerder op oudjaarsdag ontstond ook een brand bij de Oortmanmolen in Lattrop (OV). Daar slaagde de brandweer er in om de molen te redden. Er is alleen sprake van waterschade en rietschade. Hoogstwaarschijnlijk werd ook daar de brand veroorzaakt door vuurwerk.