Koninklijke onderscheiding voor molenaar Han Mulder

Burgemeester Iris Meerts van de gemeente Wijk bij Duurstede reikte op 26 april een koninklijke onderscheiding uit aan molenaar Han Mulder. Han, die vanaf 1997 tot en met 2019 molenaar op onze molen Rijn en Lek in deze gemeente was, mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. De Hollandsche Molen feliciteert hem van harte met zijn onderscheiding.

Als inwoner van Wijk was hij altijd in de buurt en waakte over de molen hetgeen De Hollandsche Molen als eigenaar een veilig gevoel gaf. Hij ontpopte zich als een ware ambassadeur van de Wijkse molen. Mede door zijn inzet is de molen al die jaren een springlevend monument gebleven en een prachtig element in het stadsbeeld. Hij maakte zich vooral ook verdienstelijk als ‘educatieve molenaar’. Op die manier liet Han, die zichzelf in zijn afscheidsinterview omschreef als ‘een gastheer op een eeuwenoud monument’, vele honderden kinderen kennis maken met de molen.
Het spreekt vanzelf dat wij Han deze onderscheiding van harte gunnen!

(Foto: Wim Giebels)

Tweede ‘online’ Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Op 17 april jongstleden vond ‘online’ de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen plaats. Voorzitter Nico Papineau Salm en directeur Nicole Bakker ‘ontvingen’ de aanwezigen ‘digitaal’ in de geïmproviseerde studio in het kantoor van De Hollandsche Molen in Amsterdam. Het was voor de tweede maal dat de jaarlijkse ledenvergadering langs deze ‘online’ weg plaatsvond. De huidige coronasituatie maakt nog steeds een fysieke bijeenkomst onmogelijk.

Bijna 50 mensen woonden de vergadering vanachter hun computer, tablet of laptop bij. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen aan het eind van de bijeenkomst had iedereen een prettige en informatieve bijeenkomst beleefd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de leden gelegenheid gekregen om digitaal hun stem uit te brengen over diverse agendapunten. Onder meer over de toetreding tot het bestuur van drie nieuwe kandidaten. Met ruime steun werden zij gekozen. Het gaat om mevrouw Denise Go-Feij, mevrouw Marloes van de Hei en de heer Hans Démoed.


De nieuwe bestuursleden, vlnr: Denise Go-Feij, Marloes van de Hei
en Hans Démoed. (Foto’s Wim Giebels)


Certificaten van Verdienste
De jaarlijkse Certificaten van Verdienste gaan dit jaar naar veiligheidsdeskundige Hay Janssen en de molenaars Camiel Damen en Jan Scheirs. Voorzitter Nico Papineau Salm heeft de certificaten inmiddels op locatie overhandigd.

Column
Na het huishoudelijke deel gaf directeur Nicole Bakker een toelichting op de plannen van de vereniging voor 2021 en de jaren erna. Aansluitend besprak Harm-Ydo Hilberdink, molenaar van de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam, in een column zijn gedachten en gevoelens tijdens de coronaperiode. Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut hield vervolgens een lezing over de geschiedenis en werkwijze van zijn vereniging met de vraag of dit een inspiratie is voor De Hollandsche Molen. De bijeenkomst werd afgesloten met een impressie van de eerste ‘online’ Nationale Molendag die op 8 en 9 mei plaatsvindt.

Notulen
Voor de notulen van de Algemene Vergadering klik hier