Koninklijke onderscheiding voor vrijwillige molenaar Ton Maas

Vrijwillige molenaar Ton Maas kreeg op 17 juni een koninklijke onderscheiding uitgereikt op molen De Onderneming in Hippolytushoef. De 74-jarige inwoner van Schagen mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Het was – in verband met de coronasituatie – zijn vrouw Marie-Jeanne, die onder toezicht van burgemeester van Schagen Marjan van Kampen-Nouwen, hem de versierselen opspeldde. Ton Maas heeft zijn sporen verdiend op meerdere terrein binnen het molenbehoud.

Zo is hij sinds 2005 lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen. Het jaar daarop werd hij al benoemd tot notulist en weer een jaar later promoveerde hij tot examinator windmolen. In datzelfde jaar werd hij tevens secretaris van deze commissie, die de examens afneemt van de door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgeleide cursisten. Naast zijn bezigheden voor De Hollandsche Molen heeft hij zich ook met veel energie ingezet voor Vereniging De Wieringer Molens, waarvan hij al geruime tijd penningmeester is.


Ton Maas (links) vlak nadat zijn vrouw hem zijn ‘lintje’ heeft opgespeld onder toeziend oog
van burgemeester
Van Kampen-Nouwen (rechts) (Foto: Nicole Bakker) 

Zijn molenhart klopt echter vooral voor ‘zijn’ molen De Onderneming in Hippolytushoef, waarop hij als vrijwillige molenaar al vele jaren actief is. De achtkante grondzeiler korenmolen kent dan geen geheimen voor hem.
Hij sprak nadat hem ‘het lintje’ was opgespeld de aanwezigen nog toe. Hij liet weten dat hij vereerd was met dit eerbetoon. Maar hij gaf ook aan dat hij de onderscheiding vooral te danken had aan alle mensen die met hem hadden samengewerkt, bij De Onderneming, bij Vereniging De Wieringer Molens en bij De Hollandsche Molen.

Robert Hoffman 100ste geslaagde vrijwillige watermolenaar

Robert Hoffman uit het Gelderse Wamel is de 100ste geslaagde vrijwillige watermolenaar. Met glans slaagde hij voor het examen dat op 16 juni werd afgenomen op de Genneper Watermolen in Eindhoven. Een feestelijke mijlpaal voor deze opleiding, die in 1995 van start ging. Hub van Erve, bestuurslid van De Hollandsche Molen en tevens voorzitter van de examencommissie, reikte hem bij de molen het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar uit. De Hollandsche Molen vindt dit een bijzonder moment en heeft veel waardering, juist ook voor de watermolenaars. Zij zijn voor het grote publiek misschien wat minder in beeld, maar deze vrijwilligers zijn net zo belangrijk als windmolenaars voor het behoud van molens in Nederland.

Robert Hoffman (links) neemt het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar in ontvangst uit handen
van Hub van Erve (Bestuurslid De Hollandsche Molen en voorzitter van de examencommissie)

(Foto: Gerard Sturkenboom)

In Nederland staan nog ruim 100 watermolens. Zij staan langs rivieren en beken en worden door het stromende water aangedreven. Deze molens zijn alleen te vinden in provincies waar het waterverval voldoende is om het waterrad in beweging te zetten. Dat zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding. De opleiding heeft tot doel de deelnemers alle praktische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen die nodig zijn om op een verantwoorde wijze met een watermolen te malen.
De Hollandsche Molen neemt de examens af van de cursisten.

In 1995 begon Het Gilde van Vrijwillige Molenaars met de opleiding tot watermolenaar. In 1997 werd voor de eerste maal het examen afgenomen op de Kasteelmolen in het Limburgse Elsloo. Alle vijf kandidaten slaagden en namen op de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen in 1998 hun getuigschrift in ontvangst.

‘Jonge Hond’ Dick Prins overleden

Zaterdag 12 juni overleed op 84-jarige leeftijd Dick Prins, vrijwillige molenaar van het eerste uur.
Prins was een van de acht ‘jonge honden’ die eind zestiger jaren van de vorige eeuw bij elkaar kwamen en vonden dat het ambacht van molenaar niet mocht verdwijnen. Zij vonden dat molens moesten draaien. Prins en zijn zeven medestanders lieten het niet bij woorden maar zetten deze om in daden. Dit leidde uiteindelijk in 1972 tot de oprichting van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat sindsdien de molenaarsopleiding verzorgt. Dick Prins was de initiatiefnemer en ook korte tijd de eerste voorzitter van dit Gilde.

Dick Prins was maar liefst 50 jaar als vrijwillige molenaar actief op molen De Eersteling in Hoofddorp. Hij ontpopte zich dan ook als hét gezicht van deze ronde stenen grondzeiler.

Een aantal jonge honden bij elkaar. In het midden, met lichte jas, Dick Prins. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

De Hollandsche Molen
Daarnaast heeft hij zich op meerdere terreinen enthousiast ingezet voor De Hollandsche Molen. Zo was hij een geliefd busleider bij de jaarlijkse excursies door het hele land, georganiseerd door de vereniging. Hij bereidde zich altijd heel zorgvuldig voor. Talloze molenliefhebbers hebben genoten van zijn mooie, en vaak ook uitgebreide verhalen over de molens die werden bezocht of langs de route lagen.

Prins heeft ook namens De Hollandsche Molen jarenlang lezingen verzorgd kris kras door Nederland.
Niet alleen De Hollandsche Molen maar het hele molenveld verliest een markante molenman in hart en nieren.

Versoepelingen per 5 juni geven molens meer lucht

Er is weer meer mogelijk op de molen! De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet op 28 mei aankondigde bieden de molenaars meer ruimte om niet alleen zelf op hun molen aanwezig te zijn, maar ook om weer bezoekers te ontvangen. Dat is natuurlijk prachtig nieuws met de zomer voor de deur.

De basismaatregelen blijven van kracht. Wij verzoeken u dringend om deze in acht te blijven nemen. Over wat dit in de praktijk gaat betekenen, heeft De Hollandsche Molen overlegd met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gild Fryske Mounders en het Erfgoedplatform. Er kan veel, maar nog niet alles.

We zetten voor u op een rijtje wat er op en rond de molen vanaf zaterdag 5 juni weer mogelijk is.

  • Bezoek op de molen is weer mogelijk;
  • Houd overal 1.5 meter afstand. Zorg ervoor dat de bezetting op de molen hierop is afgestemd;
  • Draag in de molen mondkapjes;
  • Horeca bij molens mag open;
  • Schoolklassen zijn ook welkom. Deze vallen onder georganiseerde jeugdactiviteiten onder de 18. Losse schoolklassen kunnen ook worden uitgenodigd, mits de anderhalve meter wordt gehanteerd. Het aantal leerlingen moet dan worden meegeteld bij het totale aantal.

Protocol
Vorig jaar al is op initiatief van het Erfgoedplatform een protocol voor monumenten opgesteld. Daaraan hebben we destijds enkele molenspecifieke aspecten toegevoegd. Dit protocol vindt u hier

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl. U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]