Watersnoodschade aan molens in beeld

Medio juli werd het zuiden van ons land getroffen door een enorme watersnood. U heeft de indringende beelden ongetwijfeld gezien. Rivieren stroomden over, zetten panden onder water en sleurden allerlei spullen met zich mee. Inmiddels is duidelijk geworden dat zeker 15 molens in Limburg schade hebben opgelopen. Van circa 10 andere molens bestaat het vermoeden dat die ook zijn getroffen. De schade varieert van waterschade in de molen en ontwrichting van molenonderdelen tot verschuivingen van muren en schade aan het interieur.

Op dit moment werkt het Ministerie van Justitie & Veiligheid aan een speciale regeling die gekoppeld is aan de Wet tegemoetkoming schade (Wts) bij rampen. Daarop vooruitlopend kunt u als particulier, bedrijf, overheid, religieuze instantie, vereniging en stichting reeds uw schade melden via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Klik voor deze regeling hier.
Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De uitvoering van de regeling is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meldpunt
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Hollandsche Molen hebben in samenwerking met regioadviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg, Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg en de Provincie Limburg enig inzicht verkregen in de schade. Maar het beeld is nog lang niet compleet. Sterker nog, een deel van de schade zal waarschijnlijk pas op de langere termijn zichtbaar worden.
Meldingen van schade blijven dan ook welkom bij Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Hollandsche Molen, via het e-mailadres: [email protected].