Wim Bos: ‘Moleneigenaren kunnen veel van elkaar leren’

“Volgens mij kunnen moleneigenaren en molenaars veel van elkaar leren op het gebied van biotoopbescherming. Ik pleit voor een digitaal bulletin waar zij ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen, kunnen melden welk resultaat ze hebben geboekt bij de aanpak hun molenbiotoop te beschermen. De Hollandsche Molen zou zo’n bulletin kunnen aanbieden.” Dit zegt Wim Bos, voorzitter van De Rijnlandse Molenstichting, naar aanleiding van het artikel in Molens 137 over hoe het molenveld moet omgaan met de te verwachten bedreigingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Lees meer…