Utrechtse molens staan voorlopig stil

Op 26 november heeft Stichting Het Utrechts Landschap besloten om 19 molens stil te zetten. Na onderzoek zijn zij tot de conclusie gekomen dat zij als eigenaar van de molens de veiligheid van de roeden niet zonder meer konden garanderen. Dit heeft geleid tot het besluit de molens uit voorzorg stil te zetten.

De Hollandsche Molen respecteert dit besluit. Iedere eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond een molen en maakt hierin een eigen afweging. Molens, historische werktuigen, worden regelmatig gecontroleerd. Bij gebreken neemt een eigenaar passende maatregelen. Een roede kan worden gerepareerd of vervangen. Het stil zetten van een molen kan deel uitmaken van deze maatregelen. Dit gebeurt ook met enige regelmaat.

De Hollandsche Molen doet momenteel onderzoek naar welke aspecten van invloed zijn op de staat van een roede en op welke wijze deze aspecten gewogen kunnen worden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken om molens veilig te laten draaien. De vereniging verwacht dat komende jaren meer roeden moeten worden vervangen omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn.

De Hollandsche Molen is met Het Utrechts Landschap in gesprek op welke wijze het mogelijk is de molens zo snel mogelijk weer te laten draaien.

A.J. de Koning penning voor Wim Bos, voorzitter Rijnlandse Molenstichting

Wim Bos, voorzitter van De Rijnlandse Molenstichting, heeft op 19 november de A.J. de Koning penning ontvangen. Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, overhandigde hem de penning bij de Googermolen in Oude Wetering (Z-H). Bos krijgt de penning vanwege zijn grote verdiensten voor het molenbehoud.

(Foto: Jessica van Spengen)
Wim Bos heeft enorm veel betekend voor De Rijnlandse Molenstichting. Zo heeft hij de stichting een stuk professioneler gemaakt, hetgeen leidde tot de POM-status (Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud) in 2017. Ook heeft hij veel stappen gezet op het gebied van veiligheid op molens en onder zijn voorzitterschap, dat acht jaar duurde, zijn ruim 15 molens gerestaureerd.
Wim Bos stond verder aan de wieg van het Molenplatform Zuid-Holland. In 2022 neemt hij afscheid als voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting, omdat zijn termijn erop zit.

A.J. de Koning penning
De A.J. de Koning-penning is vernoemd naar de oud-directeur van De Hollandsche Molen en is bestemd voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Nederland.
De A.J. de Koning penning is eerder uitgereikt aan Kees Bakker, voormalig voorzitter van de SIMAV, Reinier Scheeres, voormalig voorzitter van Stichting De Schiedamse Molens en het vrijwilligersteam  van de Stichting Molendocumentatie. Deze stichting beheert het documentatiecentrum van De Hollandsche Molen.

Oproep aan kabinet: laat de molens draaien!

Op maandag 22 november vergadert de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de cultuurbegroting. Wij roepen het kabinet op om geld vrij te maken voor het Molenfonds.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Molens zijn het icoon van ons land en met 1.200 molens heeft iedereen wel een molen in de buurt. Menig kind zegt als een van de eerste woordjes ‘molen’ en kijkt vol verwondering naar de draaiende wieken. Dagelijks werken duizenden vrijwilligers aan het behoud van deze historische werktuigen: zij laten de wieken en raderen draaien en openen de deuren voor bezoek. Molens horen bij Nederland.

De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in voor alle molens in Nederland, onder andere met het Molenfonds. Dit fonds geeft bijdragen aan molens voor restauratie en groot onderhoud. De overheid ziet die waarde en heeft in 2017 een eenmalige bijdrage gegeven aan het fonds specifiek voor het groot onderhoud, zo’n 6 ton per jaar, vier jaar lang. Nu is de pot leeg.

U weet het ongetwijfeld: regelmatig onderhoud voorkomt grote en kostbare restauraties. Sinds 2017 heeft meer dan 10 procent van de molens een bijdrage ontvangen uit het fonds. En met eigen inspanning, bijvoorbeeld door crowdfunding in de buurt, hebben de vrijwilligers Molenfonds-bijdragen weten aan te vullen tot het benodigde bedrag.

Het Molenfonds is dan ook een groot succes, volgens de molenwereld en de overheid. Ook het publiek geniet dagelijks van draaiende molens. Kortom, een succesvolle pilot waar het molenveld zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderhoud en de verdeling van de middelen. Dat scheelt de overheid veel tijd. Mooi overigens dat het Molenfonds navolging heeft gekregen bij de boerderijen en mogelijk gaat krijgen bij kastelen en Joods erfgoed.

De Hollandsche Molen wil het Molenfonds voortzetten, maar ziet voor het komend jaar een groot probleem. Ondanks dat de vereniging zoveel mogelijk van haar eigen middelen in het fonds doet, is het niet voldoende om het nodige groot onderhoud bij molens te financieren. En zonder hulp van ‘Den Haag’ gaat het niet.

We zoeken steun van de minister. Maar net als de rest van Nederland wachten we al maanden op de kabinetsformatie. Daarom onze oproep: ‘Kabinet, treuzel niet en laat de molens draaien. Vind in de begroting 6 ton om 2022 te overbruggen zodat het succesvolle Molenfonds niet verdwijnt’. Met de volgende minister praten we graag verder over een bijdrage voor de langere termijn, maar laat het fonds na een vliegende start niet ineenstorten.

Komende maandag behandelt uw commissie de cultuurbegroting. Wij hopen dat u onze oproep onder de aandacht van de minister wilt brengen.

Met vriendelijke groet,

Nicole Bakker
Directeur De Hollandsche Molen

Coronamaatregelen aangescherpt, ook voor molens

Na een periode van versoepelingen heeft het kabinet vanwege de stijgende besmettingscijfers besloten om vanaf zaterdag 6 november de coronamaatregelen aan te scherpen in het hele land. Dit besluit heeft ook consequenties voor bezoekers van molens. De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde volgen, zoals gedurende de gehele coronacrisis het geval is geweest, de richtlijnen van de overheid.
De organisaties beschouwen de molen als een museum (in de meeste gevallen zonder entreekosten) en sluiten zich aan bij die voorschriften. We zetten de nieuwe regels hieronder voor u op een rijtje.

 • Voor bezoekers van een molen is een coronacheck verplicht
 • Voor iedere aanwezige (vrijwilligers én bezoekers) in de molen geldt het dringende advies 1,5 meter afstand in acht te nemen
 • Voor bezoekers van de molenwinkel (zonder bezoek aan de molen) is het dragen van een mondkapje verplicht en dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Het AKG voegt hier aan toe dat het desinfecteren van de handen bij het malen en verkopen van meel dringend wordt geadviseerd.

Daarnaast blijven de basisregels uiteraard van kracht

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.Ook als u al geprikt bent.
 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht.

Geen handhaving? Dan molen dicht
Wij kunnen ons goed voorstellen dat het niet voor alle molens mogelijk is de handhaving van deze regels te organiseren. Op de molens zijn immers hoofdzakelijk vrijwilligers actief en zij willen met de molen bezig zijn. Zij voelen zich wellicht bezwaard om genoemde coronacheck uit te voeren of hebben eenvoudigweg de middelen niet om deze controle uit te voeren.
In dat geval dient de molen gesloten te blijven voor bezoekers.

Voor de persconferentie van het kabinet en meer informatie over de maatregelen: klik hier.

Algemeen
Informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl
U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]

Coronamaatregelen aangescherpt, ook voor molens

Na een periode van versoepelingen heeft het kabinet vanwege de stijgende besmettingscijfers besloten om vanaf zaterdag 6 november de coronamaatregelen aan te scherpen in het hele land. Dit besluit heeft ook consequenties voor bezoekers van molens. De Hollandsche Molen, Het Gilde van Vrijwillige Molenaars en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde volgen, zoals gedurende de gehele coronacrisis het geval is geweest, de richtlijnen van de overheid.
De organisaties beschouwen de molen als een museum (in de meeste gevallen zonder entreekosten) en sluiten zich aan bij die voorschriften. We zetten de nieuwe regels hieronder voor u op een rijtje.

 • Voor bezoekers van een molen is een coronacheck verplicht
 • Voor iedere aanwezige (vrijwilligers én bezoekers) in de molen geldt het dringende advies 1,5 meter afstand in acht te nemen
 • Voor bezoekers van de molenwinkel (zonder bezoek aan de molen) is het dragen van een mondkapje verplicht en dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Het AKG voegt hier aan toe dat het desinfecteren van de handen bij het malen en verkopen van meel dringend wordt geadviseerd.

Daarnaast blijven de basisregels uiteraard van kracht

 • Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD.Ook als u al geprikt bent.
 • Bent u positief getest? En hebt u dus corona? 
  Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
 • Geef andere mensen geen hand.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Zorg voor frisse lucht.

Geen handhaving? Dan molen dicht
Wij kunnen ons goed voorstellen dat het niet voor alle molens mogelijk is de handhaving van deze regels te organiseren. Op de molens zijn immers hoofdzakelijk vrijwilligers actief en zij willen met de molen bezig zijn. Zij voelen zich wellicht bezwaard om genoemde coronacheck uit te voeren of hebben eenvoudigweg de middelen niet om deze controle uit te voeren.
In dat geval dient de molen gesloten te blijven voor bezoekers.

Verhuur van een ruimte in uw molen?
De gebruiker/huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende coronaregels in het gehuurde. Als eigenaar van het gebouw bent u alleen verantwoordelijk voor eventuele gemeenschappelijke ruimtes (als daar regels van toepassing zijn). Bij events (eenmalige verhuur) is de organisator verantwoordelijk voor de naleving. Maak per event een contract (verplichtingen worden neergelegd bij de organisator). We raden u aan als verhuurder wel de mogelijkheden te scheppen om aan de geldende corona maatregelen te kunnen voldoen.

Voor de persconferentie van het kabinet en meer informatie over de maatregelen: klik hier.

Algemeen
Informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl
U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]