De Hollandsche Molen presenteert RoeRie

De Hollandsche Molen presenteerde op vrijdag 1 april tijdens een digitale Molencontactdag de zogenaamde RoeRie, de risico-inventarisatie voor stalen roeden. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken hoe moleneigenaren de RoeRie kunnen gebruiken om de roeden van hun molen(s) op mogelijke risico’s te controleren.

Verder werd ingegaan op de vraag welke aspecten van belang zijn om te beoordelen welke groepen roeden in de gevarenzone verkeren en mogelijk op korte of middellange termijn vervangen moeten worden.

Bekijk het webinar van 11 maart 2022 >>>

Bekijk het webinar van 1 april 2022 >>>

Download de presentatie van 1 april 2022 >>>

Ga naar het rapport >>>

Vul de RoeRie in >>>

Prinses Beatrix stelt molen Ceres officieel in bedrijf

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van De Hollandsche Molen en alle molens in Nederland, stelde op 18 maart molen Ceres in Bovenkarspel officieel in bedrijf. Samen met de 9-jarige Rens lichtte zij symbolisch de vang, waarna de wieken gingen draaien. Ook werd via een ingenieus systeem een plaquette onthuld ter herinnering aan deze feestelijke heropening. De trotse stellingkorenmolen raakte tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 grotendeels door brand verwoest.


Rens en prinses Beatrix stellen gezamenlijk de Ceres officieel in bedrijf. (Foto: Nicole Bakker)

De brand, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk, schokte niet alleen de vrijwilligers van de molen maar ook de hele gemeenschap van Bovenkarspel en omgeving.
Al snel werd er actie ondernomen om de molen weer in volle glorie te herstellen. Praktische en financiële acties. Zo ging de molenaarsploeg, geholpen door vele vrijwilligers, zodra het weer mogelijk was de molen te betreden, aan de slag met afschrapen van het roet van het houten achtkant.

Molenprijs
Tegelijkertijd werden er allerlei initiatieven genomen om geld te werven voor de – kostbare – restauratie. Zo werden diverse fondsen en geldbronnen benaderd. Ook deed de molen in 2020 mee aan de VriendenLoterij Molenprijs (destijds nog de BankGiro Loterij Molenprijs). De vrijwilligersploeg haalde verreweg de meeste stemmen binnen en ging dus met de hoofdprijs van € 75.000 euro naar huis. Een welkome bijdrage aan de financiering van het herstel.
Daarnaast werden er al direct na de brand tal van spontane lokale acties op touw gezet. Onder meer van de jonge Rens, die de prinses bijstond bij de opening van de molen. Hij reed met zijn skelter door Bovenkarspel op jacht naar statiegeld-flessen. En met veel succes. Hij haalde maar liefst 3.300 euro op en overhandigde dat begin 2021 aan molenaar Johan Ooijevaar.

Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 23 april

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 23 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Bestuur en medewerkers zijn blij dat zij de leden na twee coronajaren weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Het programma wijkt deze keer af van de gebruikelijke indeling. Dit heeft alles te maken met het afscheid van Leo Endedijk. Het huidige hoofd belangenbehartiging en voormalig directeur van de vereniging neemt na 37 jaar officieel afscheid van de vereniging. Het volledige middagdeel staat in het teken van dit afscheid. De genodigden hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. Mocht u belangstelling hebben maar geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Dit betekent dat het huishoudelijk gedeelte, de jaarrede van de voorzitter, de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen, de Jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding én deze keer dus ook van de Getuigschriften aan de in 2021 geslaagde vrijwillige molenaars ’s ochtends plaatsvinden.
Let op! Vanwege dit extra volle ochtendprogramma begint de bijeenkomst een half uur eerder dan gebruikelijk, dus reeds om 10.00 uur.  Vanaf 9.30 uur gaan de deuren open en staat de koffie klaar.
Rond 12.30 uur is de ledenvergadering afgelopen.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.
De stukken zijn te raadplegen vanaf dinsdag 12 april.

 1. Welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2021
 4. Financiële stand van zaken 2021
 5. Bestuurlijke veranderingen
 6. Verkiezing bestuurslid
 7. Jaarplan 2022 en Begroting 2022
 8. Jubileum, een vooruitblik
 9. Rondvraag
 10. Uitreiking Certificaten van Verdienste 2022
 11. Uitreiking Oorkonden Jaarprijzen Vernuft en Volharding
 12. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2021
 13. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2021

De Hollandsche Molen zal vanwege een beoogde statutenwijziging later dit jaar nog twee (online) Algemene Ledenvergaderingen houden. Hierin wordt dan ook de Jaarrekening 2021 ter goedkeuring voorgelegd.

Nieuw onderzoek biedt hulp bij beoordeling molenroeden

De Hollandsche Molen heeft onderzoek gedaan naar de staat van molenroeden in Nederland. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een combinatie van factoren – formaat, gewicht, detaillering en gebruiksgeschiedenis – de levensduur van een roede bepaalt. Moleneigenaren en bouwtechnische adviseurs kunnen hiermee rekening houden bij het inspecteren van de roeden van hun molen(s).

Om het volledige onderzoeksrapport te downloaden, klik hier

Voor de PowerPoint-presentatie (in pdf) tijdens het Molenplatform van vrijdag 11 maart, klik hier

Voor het filmverslag van het webinar tijdens het Molenplatform van vrijdag 11 maart, klik hier