Zaterdag 19 maart Jaarvergadering De Hollandsche Molen in Amersfoort

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 19 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Er is weer een aantrekkelijk programma samengesteld waarin speciale aandacht is voor de nominatie van het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed bij UNESCO. Ook wordt de nieuwe website van de vereniging gepresenteerd.

In de ochtend vindt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering plaats. De middag is gereserveerd voor het meer feestelijke programma. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u het programma en de verschillende vergaderstukken van het huishoudelijk gedeelte. De nummering van de stukken verwijst naar het betreffende agendapunt, zoals vermeld in het programma van de Algemene Vergadering.

Bij agendapunt 1:     Programma
Bij agendapunt 3:     Notulen Algemene Vergadering 2015
Bij agendapunt 6:     Verslag van de financiele commissie
Bij agendapunt 7:     Jaarrekening 2015
Bij agendapunt 10:   Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
                                 Jaarplan en begroting 2016 (is opgenomen in de Jaarrekening 2015)

(Foto: Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort)