De Otter in Amsterdam

De Otter nog 400 jaar erbij

De vraag naar hout voor de huizen- en scheepsbouw in Amsterdam was in de zeventiende eeuw enorm. Houtzaagmolen De Otter werd gebouwd in 1630 en was daarmee de eerste van de 82 houtzagers die aan de rand van het groeiende Amsterdam verrezen, in wat nog steeds de Houtzagersbuurt heet. Nu, bijna vierhonderd jaar later, is De Otter ook de laatste molen die nog aan dit unieke stuk geschiedenis herinnert. Het oude molenerf is een oase van rust midden in de stad. De molen draait weer onder toeziend oog van molenaars Roel, Maureen en Simone. De westhoek van het terrein oogt wat kaal, want de droogloodsen die daar horen zijn zorgvuldig gedemonteerd en de onderdelen wachten genummerd op restauratie. Molenaar Roel Gremmer: “Onze droom is om de monumentale droogloodsen op het molenerf weer precies zo op te bouwen als ze waren. Er zal dan een museum in komen waar iedereen kan leren over de geschiedenis van de molen en de stad en waar oude ambachten herleven. We werken al jaren enthousiast aan het terrein. Met de Vriendenloterij Molenprijs kunnen we de wind in de wieken houden en onze ambitieuze plannen waarmaken.”

Geef De Otter nog 400 jaar erbij!

Stem nu! Uw stem is 1 euro waard!

Wist u dat het Molenfonds met nog meer projecten
bezig is om molens te steunen?

Het Molenfonds werkt aan behoud, onderhoud en restauratie van molens in Nederland.
U kunt de molens steunen met een bijdrage aan één van de crowdfundprojecten.
Ook uw structurele steun is natuurlijk van harte welkom!

De Otter te Amsterdam
Gillis van Ledenberghstraat 78
1052 VK Amsterdam