A.J. De Koning-penning voor Stichting Molendocumentatie

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen op 19 maart in Amersfoort trok veel bezoekers. Een van de hoogtepunten was de uitreiking van de A.J. de Koning-penning aan de vrijwilligers van de Stichting Molendocumentatie. Deze stichting beheert al sinds 1980 de omvangrijke bibliotheek, het archief en de vele collecties afbeeldingen, die eigendom zijn van De Hollandsche Molen. Nico Papineau Salm, voorzitter van vereniging, onderstreepte het grote belang van de inzet van de vrijwilligers: ,,Voor een verantwoord behoud van molens als historische werktuigen vormt de molendocumentatie de basis. Dankzij jullie inzet kunnen vele onderzoekers en belangstellenden kennismaken met die molenhistorie.’’
De A.J. de Koning-penning is vernoemd naar de oud-directeur van De Hollandsche Molen en is bestemd voor mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor het molenbehoud in Nederland.

SMD-vrijwilligers nemen de A.J. de Koning penning in ontvangst tijdens de Algemene Vergadering op 19 maart 2016
De vrijwilligers van de Stichting Molendocumentatie nemen de A.J. de Koning- penning in ontvangst tijdens de Algemene Vergadering. (foto: Roelof Kooiker)