DE HOLLANDSCHE MOLEN MOLENQUIZ 2022

Actievoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Molenquiz’, (hierna genoemd “de actie”) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen in het kader van Nationale Molendag 2022.
 2. De actie loopt van vrijdag 22 april tot maandag 16 mei 2022.
 3. Deelname aan deze actie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers en het bestuur van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 4. De deelname aan de actie is vrij en gratis.

Wedstrijdproces

 1. Per e-mailadres kan één keer worden deelgenomen aan de actie.
 2. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de actie.
 3. De speler met de meeste goede antwoorden in de snelste tijd is de winnaar van de actie.
 4. De Hollandsche Molen stelt de winnaar met de meeste goede antwoorden in de snelste tijd vast.
 5. De hoofdprijs bestaat uit een cheque voor een molenarrangement ter waarde van € 450,-
 6. Bij het vermoeden van fraude door de deelnemer, wordt de deelnemer aan de quiz zonder overleg uitgesloten.
 7. De winnaar krijgt op woensdag 18 mei 2022 via het opgegeven emailadres bericht dat hij/zij heeft gewonnen. Vervolgens zal de winnaar ook via de website en social media kanalen van De Hollandsche Molen bekend worden gemaakt.
 8. Verdere correspondentie over de uitslag is niet mogelijk.
 9. De cheque voor het molenarrangement kan tot 1 januari 2023 door de winnaar worden verzilverd. Daarna vervalt de prijs.

Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk als de prijs niet kan worden uitgekeerd omdat de winnaar de emailberichten over de gewonnen prijs niet tijdig opent en beantwoordt. De deelnemers worden geacht hun spamfilters te controleren en ervoor te zorgen dat emails van De Hollandsche Molen goed aankomen.