Actievoorwaarden Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de ‘Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland’ (hierna te noemen ‘de prijsvraag’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna te noemen ‘de organisatie’).
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland’ waarbij een overnachting voor vier personen (twee volwassen en twee kinderen of vier volwassenen) kan worden gewonnen in Molen Hunsingo in Onderdendam of de Geulhemermolen in Berg en Terblijt. Er worden één winnaar geselecteerd.
 3. De prijs betreft een overnachting voor max. 4 personen, in twee twee-persoonskamers incl. ontbijt. In molen Hunsingo wordt overnacht in twee graanzolderkamers (kamer Deluxe) met ontbijt. In de Geulhemermolen betreft het een overnachting in de kamers Amoreux en Familiale of één 4-persoonskamer Familiale, met apart ontbijt.
 4. De prijsvraag wordt online georganiseerd en is gepubliceerd op www.molens.nl/prijsvraag-leukstereisje.
 5. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van zaterdag 22 februari 10.00 uur tot zondag 1 maart 2020 om 17:00 uur, parallel aan de openingstijden van het evenement ‘Het Leukste Reisje van Nederland’. Daarna sluit de prijsvraag.
 6. Op www.molens.nl/prijsvraag-leukstereisje zijn twee vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is één antwoord juist. Het juiste antwoord is te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die op www.molens.nl wordt weergegeven.
 7. Deelname aan deze prijsvraag staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is én bezoeker is van de ‘Het Leukste Reisje van Nederland’ of bezoekers is van social meida kanalen en website van ‘Het Leukste Reisje van Nederland.’, met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 8. Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode en volgens de regels zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/prijsvraag-leukstereisje.
 9. De deelname aan de prijsvraag is gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 10. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 11. Deelname aan de prijsvraag betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 12. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn of meedoen onder toeziend oog van en met instemming van een volwassene. De winnaar van de hoofdprijs dient zijn leeftijd te overleggen via het insturen van een kopie van zijn identiteitsbewijs.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/prijsvraag-leukstereisje vindt u twee meerkeuzevragen voorzien van 5 antwoorden per vraag. Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één prijsvraag worden ingevuld.
 3. Wie deelneemt aan de ‘Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland’ met een geldig e-mail adres, het antwoord goed heeft maakt kans op een overnachting voor 4 personen (4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) in Molen Hunsingo in Onderdendam of de Geulhemermolen in Berg en Terblijt. De datum van de boeking is naar eigen keuze en in overleg te bepalen.
 4. De deelnameprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: Een medewerker van Vereniging De Hollandsche Molen verifieert de ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de ‘Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland’ bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord, en daarna te kijken naar de invultijd. De winnaar is degene die alle vragen juist én in de snelste tijd heeft ingevuld. Op woensdag 4 maart 2020 zal de winnaar bekend worden gemaakt, en bericht ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De winnaar kan zelf kiezen in welke molen hij/zij een nacht wil verblijven met max. 4 personen.
 5. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging De Hollandsche Molen, als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 6. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de prijsvraag.
 7. Alleen een compleet ingevulde prijsvraag met opt-in voor de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen telt mee in de einduitslag.
 8. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering cheque/bon voor overnachting max. 4 pers. op de molen naar keuze

 1. De winnaar van de luxe overnachting voor max. 4 personen in molen Hunsingo of de Geulhemermolen tijdens ‘Het Leukste Reisje van Nederland’ van 22 februari t/m 1 maart 2020 wordt bepaald door uit alle ontvangen inzendingen (e-mailadressen) met allemaal goede antwoorden én opt-in voor de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen vervolgens te kijken naar de snelste invultijd. Bij eenzelfde invultijd vindt loting plaats door een medewerker van De Hollandsche Molen in het bijzijn van twee collega’s. De score van de deelnemer en de benodigde tijd worden automatisch vastgelegd in het cms, en zijn te verifiëren.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht, en kan aangeven welke molen de voorkeur heeft voor een tijdelijk verblijf.
 3. De gewonnen prijs zal in de vorm van een cheque/ bon aan de deelnemer uitgereikt worden. De winnaar kan de prijs niet omruilen voor contant geld, of een overnachting in een andere molen. De winnaar kan ook geen andere kamers boeken in de molen, dan aangegeven bij omschrijving Prijs, zie 1.3.
 4. De cheque/ bon zal door Vereniging De Hollandsche Molen per post worden toegestuurd aan de winnaar nadat deze per e-mail zijn geïnformeerd en hun postadres hebben afgegeven.
 5. De winnaar kan tot 31 augustus 2020, een half jaar na de uitslag, aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. De prijs is persoonlijk en is niet overdraagbaar aan andere personen of derden. De Hollandsche Molen zal nadat de keuze van de winnaar bekend is deze informatie doorgeven aan de betreffende molen. De datum kan de winnaar dan zelf boeken.
 7. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 8. In geval van misbruik door de winnaar van de ‘Prijsvraag Leukste Reisje van Nederland’, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.