Actievoorwaarden Winactie Leukste Reisje van Nederland

1. Deelname

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen ‘de actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de ‘Winactie Vrijkaarten Leukste Reisje van Nederland’ (hierna te noemen ‘de winactie’) die wordt georganiseerd door Vereniging De Hollandsche Molen (hierna gezamenlijk te noemen ‘de organisatie’)
 2. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: ‘Winactie Vrijkaarten Leukste Reisje van Nederland’ waarbij twee vrijkaarten per persoon kunnen worden gewonnen. Er worden drie winnaars geselecteerd, website www.molens.nl/winactie-leukstereisje.
 3. Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van zaterdag 8 februari 14.00 uur tot woensdag 19 februari 2020 om 20:00 uur*. Daarna sluit de winactie. * de actie is tussentijds verlengd (oorspronkelijk: zondag 16 februari 23:59 uur)
 4. Op ww.molens.nl/winactie-leukstereisje zijn vier vragen zichtbaar die juist beantwoord moeten worden. Per vraag is 1 antwoord juist. Alle juiste antwoorden zijn te vinden dan wel te achterhalen met de informatie die op www.molens.nl wordt weergegeven.
 5. Deelname aan deze winactie staat open voor iedereen met uitzondering van de medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en Van den Busken Branding & Dialogue Marketing.
 6. Deelname is alleen mogelijk binnen de gestelde actieperiode en volgens de regels zoals hieronder omschreven, via www.molens.nl/winactie-leukstereisje.
 7. De deelname aan de winactie is vrij en gratis. Uitsluitend de kosten voor het internetverkeer van en naar de actiewebsite zijn voor rekening van de deelnemer.
 8. Uw gegevens worden volgens de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld.
 9. Deelname aan de winactie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de actievoorwaarden. U kunt de instemming niet herroepen.
 10. Er is geen minimum leeftijd verbonden om te mogen deelnemen.

2. Speelwijze

 1. Op de website www.molens.nl/winactie-leukstereisje vindt u vier meerkeuzevragen voorzien van 4 antwoorden per vraag. Per vraag is slechts 1 antwoord juist.
 2. Per e-mail adres kan maximaal één quiz worden ingevuld.
 3. Wie deelneemt aan de ‘Winactie Vrijkaarten Leukste Reisje van Nederland’ met een geldig e-mail adres, alle antwoorden goed heeft én opt in geeft voor het ontvangen van de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen, maakt kans op twee vrijkaarten per persoon voor een bezoek aan ‘Het Leukste Reisje van Nederland’ op een dag naar keuze binnen de periode 22 februari t/m 1 maart 2020.
 4. De deelnameprocedure verloopt als volgt:
  Stap 1: U beantwoord alle vragen. U dient hierbij een geldig e-mail adres in te vullen.
  Stap 2: Op dat e-mailadres ontvangt u een e-mail met daarin een uitslag – het aantal vragen goed beantwoord.
  Stap 3: Een medewerker van Vereniging De Hollandsche Molen verifieert het aantal ingezonden antwoorden per deelnemer en zal de winnaar van de ‘Winactie Vrijkaarten Leukste Reisje van Nederland’ bepalen onder alle inzendingen waarvan alle vragen juist zijn beantwoord, opt in hebben gegeven voor de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen, en daarna te kijken naar de invultijd. De winnaar is degene die alle vragen juist én in de snelste tijd heeft ingevuld en opt in geeft voor de nieuwsbrief van de Hollandsche Molen. Op donderdag 20 februari 2020 zullen de drie winnaars bekend worden gemaakt, en bericht ontvangen op het opgegeven e-mailadres.
  NB: Deelnemers die alle vragen juist hebben, en eventueel in de snelste tijd(en), maar geen opt in geven voor de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen, maken geen kans op de prijs.
 5. Het opgegeven e-mail adres wordt alleen gebruikt zoals hierboven beschreven. U ontvangt geen nieuwsbrieven of berichten van Vereniging De Hollandsche Molen, als u daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 6. Als u geen geldig e-mailadres opgeeft kunt u niet deelnemen aan de winactie.
 7. Alleen een compleet ingevulde winactie telt mee in de einduitslag.
 8. Verzending van de antwoorden betekent akkoord met de actievoorwaarden.

3. Uitkering vrijkaarten voor 2 personen op een dag naar keuze naar Het Leukste Reisje van Nederland’

 1. De drie winnaars van twee vrijkaarten per persoon voor een bezoek aan het ‘Leukste Reisje van Nederland’ op een dag naar keuze in de periode van 22 februari t/m 1 maart 2020 worden bepaald door uit alle ontvangen inzendingen (e-mailadressen) met allemaal goede antwoorden en opt in voor de nieuwsbrief van De Hollandsche Molen, vervolgens te kijken naar de snelste invultijd. Bij eenzelfde invultijd vindt loting plaats door een medewerker van De Hollandsche Molen in het bijzijn van twee collega’s. De score van de deelnemer en de benodigde tijd worden automatisch vastgelegd in het cms, en zijn te verifiëren.
 2. Indien u de winnaar bent, wordt u na afloop van de actieperiode uitsluitend per e-mail op de hoogte gesteld van de gewonnen prijs. Daarvoor wordt het door u opgegeven e-mailadres gebruikt. De winnaar wordt uiterlijk 2 weken na afloop van de actieperiode op de hoogte gebracht.
 3. De twee vrijkaarten kunnen alleen worden besteed bij het ‘Leukste Reisje van Nederland’, dat plaatsvindt bij het Spoorwegmuseum in Utrecht in de periode van 22 februari t/m 1 maart 2020, op een dag naar keuze.
 4. De twee vrijkaarten per persoon zullen door Vereniging De Hollandsche Molen per post worden toegestuurd aan de winnaars nadat deze per e-mail zijn geïnformeerd en hun postadres hebben afgegeven.
 5. De winnaar kan t/m 1 maart 2020 (de laatste dag van Het Leukste Reisje van Nederland) aanspraak maken op de gewonnen prijs, daarna vervalt de prijs.
 6. Leden van het bestuur en medewerkers van Vereniging De Hollandsche Molen en medewerkers van Van Den Busken Branding & Dialogue marketing zijn uitgesloten van het winnen van de prijs.
 7. In geval van misbruik door de winnaar van de ‘Winactie Vrijkaarten Leukste Reisje van Nederland’, zoals in het geval van fraude, zijn alle gemaakte kosten, waaronder incassokosten, volledig en met een minimum van € 200,– per geval voor rekening van de winnaar.

4. Aansprakelijkheid:

 1. Vereniging De Hollandsche Molen, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende handelingen.
 2. Vereniging De Hollandsche Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 3. Vereniging De Hollandsche Molen is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar verstrekte prijs. De organisator verleent geen garanties op de door haar verstrekte prijs.

5. Cookiebeleid

 1. Kijk hier voor ons cookiebeleid.