Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op 13 april

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 13 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
Zo wordt er een paneldiscussie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden om molens meer te laten draaien. Ook wordt er onder meer teruggeblikt op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs. De bijeenkomst wordt, zoals al tientallen jaren het geval is, afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2018 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
Het ochtenddeel bestaat uit het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur.

Het voorlopige programma vindt u hier

De vergaderstukken behorende bij de verschillende agendapunten zijn vanaf begin april ook op deze pagina te raadplegen.

Molenmarkt
Het is mogelijk tafels te reserveren voor de traditionele molenmarkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn één of twee tafels per organisatie/particulier beschikbaar. Het wordt op prijs gesteld als men de gehele dag – tot 16.00 uur – aanwezig is.
Aan deelnemers die géén lid zijn van De Hollandsche Molen wordt een vergoeding van € 30,- gevraagd. Voor leden van de vereniging is deelname aan de molenmarkt gratis. Deelnemers dienen zich van te voren op te geven bij De Hollandsche Molen, dhm@molens.nl of tel. 020-6238703.