Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op 13 april

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 13 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
Zo wordt er een paneldiscussie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden om molens meer te laten draaien. Ook wordt er onder meer teruggeblikt op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs. De bijeenkomst wordt, zoals al tientallen jaren het geval is, afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2018 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
Het ochtenddeel bestaat uit het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

5. Verslag financiële commissie

6. Jaarrekening 2018

7. Verkiezing financiële commissie 2019

8. Verkiezing bestuursleden

9. Jaarplan 2019

11. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

12. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

17a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2018

17b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2018