Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen wordt gehouden op vrijdag 9 oktober a.s. in Ambiance Houtrust in Amersfoort. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de coronacrisis zijn er enige aanpassingen gedaan aan het programma en de praktische uitvoering.

Wat houden deze in? U weet dat de ledenvergadering op de oorspronkelijke datum van 18 april vanwege de corona-uitbraak geen doorgang kon vinden. Het bestuur heeft besloten om de bijeenkomst te combineren met de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs. De Algemene Vergadering vindt ’s ochtends plaats van 10.30 – 11.15 uur en behelst uitsluitend het huishoudelijke deel. Daarin wordt onder meer de Jaarrekening 2019 vastgesteld en worden het jaarplan en de begroting 2020 besproken.

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen mag een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig zijn. Dat betekent dat als u de Algemene Vergadering wilt bijwonen, u zich vooraf dient aan te melden.
Let op: dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar [email protected].

Het voorafgaande brengt met zich mee dat het afhankelijk van het aantal aanmeldingen is of wij iedereen een plaats kunnen bieden. Vanwege deze beperking zijn dan ook uitsluitend leden welkom.
Wij hadden dit ook graag anders gezien, maar wij hopen op uw begrip.

De agenda

  1. Welkom voorzitter en mededelingen
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
  3. Verslag Financiële Commissie
  4. Jaarrekening-2019
  5. Verkiezing financiële commissie 2020
  6. Jaarplan 2020 en begroting 2020
  7. Verkiezing bestuursleden
  8. Rondvraag

Voor de actuele gegevens over de ALV, Molencontactdag en uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs, kijk hier.