Algemene Vergadering De Hollandsche Molen 17 maart 2018

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 17 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Zo wordt in de middag via een paneldiscussie over de toekomst van het molenaarsambacht aangehaakt op de recente plaatsing van dit ambacht op de Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO. Verder verzorgt Luuk van Term, scheidend bestuurslid van de vereniging, een column en wordt er onder meer teruggeblikt op de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs van afgelopen jaar. De bijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
De ochtend is gereserveerd voor het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur.

Hieronder vindt u de stukken behorende bij de verschillende agendapunten. De informatie met betrekking tot agendapunten 6 en 7 wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
De agendapunten 5 en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2017 (agendapunt 7)

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Vergadering 2017

6. Verslag financiële commissie 2017

7. Bestuursverslag en jaarrekening 2017

8. Verkiezing financiële commissie 2018

9. Verkiezing bestuurslid en 9b Verkiezing bestuurslid

12. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

13. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

20a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – voorjaar 2017

20b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – najaar 2017