Algemene Vergadering De Hollandsche Molen in Amersfoort

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 18 maart in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Er is een gevarieerd programma samengesteld met als een van de hoogtepunten ’s middags de presentatie van de vernieuwde website Allemolens.nl. Daarnaast  wordt er onder meer ‘filmisch’ teruggeblikt op 2016 en kunt u, als bezoeker, meedoen aan een debat over ‘Diversiteit op de molen’.
Op één punt wijkt het programma af van wat u van oudsher gewend bent. Voorzitter Nico Papineau Salm houdt zijn jaarrede in het ochtenddeel en niet bij aanvang van het middagprogramma.

De grote lijnen blijven onveranderd. In de ochtend vindt, zoals gebruikelijk, het huishoudelijk gedeelte van de vergadering plaats. In de middag is alle ruimte voor het meer feestelijke programma. U wordt van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur. Hieronder vindt u het programma en de verschillende vergaderstukken van het huishoudelijk gedeelte. De nummering van de stukken verwijst naar het betreffende agendapunt, zoals vermeld in het programma van de Algemene Vergadering.

De agendapunten 4, 5, en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2016 (agendapunt 7).

PROGRAMMA

Agendapunten

3. Notulen Algemene Vergadering 2016

6. Verslag Financiële Commissie 2016

7. Jaarrekening 2016

8. Verkiezing financiële commissie

9. Verkiezing bestuursleden

 

Routebeschrijving en informatie molenmarkt