Algemene Vergadering De Hollandsche Molen druk bezocht

Een podium vol met geslaagde vrijwillige molenaars, een forumdiscussie over diversiteit op de molens en een gezellig drukke molenmarkt. Een greep uit de vele afwisselende activiteiten tijdens de geslaagde Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen die op 18 maart plaatsvond in Amersfoort. Plaats van handeling was evenals vorig jaar Meeting Center Eenhoorn. Vooral in de middag trok de bijeenkomst veel bezoekers. Naast vele leden en molenaars waren het hoofdzakelijk familie en vrienden van de vrijwillige molenaars die in 2016 waren geslaagd voor hun examen. Zij kregen nu hun officiële getuigschrift uitgereikt, het fraai vormgegeven schriftelijke bewijs dat ze op een verantwoorde manier een molen kunnen bedienen.

Tijdens het debat over diversiteit kon het publiek met een rode of groene kaart voor of tegen een stelling stemmen. (foto: Roelof Kooiker)

Discussie diversiteit
’s Middags werd een luchtig debat gehouden over ‘diversiteit op de molens’. Aan de hand van drie stellingen werd met een klein forum en de aanwezigen in de zaal gediscussieerd over de vraag of we op de molens meer en gevarieerdere activiteiten moeten uitvoeren en zo ja hoe en voor wie. Dit om bijvoorbeeld een diverser aanbod van bezoekers en in het verlengde daarvan (potentiële) vrijwilligers aan te trekken.
’s Ochtends legde het bestuur van de vereniging in het huishoudelijk gedeelte verantwoording af over de activiteiten van 2016 en ontvouwde het de plannen voor 2017. Tevens vond de jaarlijkse uitreiking plaats van de Certificaten van Verdienste namens de vereniging en die van de jaarprijzen namens de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De traditionele molenmarkt trok weer vele bezoekers. (foto: Roelof Kooiker)