Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 18 maart

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 18 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Er is weer een gevarieerd programma samengesteld, waarin onder meer de nieuwe websites over Allemolens.nl en het Molenfonds worden gepresenteerd. Ook is er aandacht voor de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs.  Medio februari is het volledige programma te vinden op molens.nl. De stukken behorende bij de verschillende agendapunten zijn vanaf 11 maart ook op deze site te raadplegen.

Molenmarkt
Het is mogelijk tafels te reserveren voor de traditionele molenmarkt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zijn één of twee tafels per organisatie/particulier beschikbaar. Het wordt op prijs gesteld als men de gehele dag – tot 16.30 uur – aanwezig is.
Aan deelnemers die géén lid zijn van De Hollandsche Molen wordt een vergoeding van € 30,- gevraagd. Voor leden van de vereniging is deelname aan de molenmarkt gratis. Deelnemers dienen zich van te voren op te geven bij De Hollandsche Molen, tel. 020-6238703.

(Foto: Roelof Kooiker)