Lockdown verlengd tot en met 9 februari

Het kabinet heeft op 12 januari bekendgemaakt de huidige lockdown te verlengen tot en met 9 februari. Als belangrijkste reden voor dit besluit werd aangevoerd de grote zorgen om de verspreiding van de Britse variant van het COVID-19 virus. Daarnaast gaf het kabinet aan dat de besmettingscijfers onvoldoende dalen. Alle maatregelen van de lockdown die werd ingesteld op 15 december blijven van kracht.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u ook nu dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.
Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.
Het is onder deze omstandigheden zeer voorstelbaar dat molenaars besluiten de komende weken niet meer naar de molen te gaan. Als dit het geval is, adviseren wij u met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.

Meer informatie over de lockdown is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

Film ‘1200 molens’ wint Gouden Reiger

De film ‘1200 molens’ die vorig jaar november is vertoond tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen heeft de Gouden Reiger gewonnen. De uitverkiezing werd op 28 oktober bekendgemaakt tijdens een speciale ‘online’ uitzending van de Avond van de Opdrachtfilm van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers. Een prachtige prijs voor een prachtige film. De vereniging is daar dan ook bijzonder trots op! De Gouden Reigers zijn de prijzen voor de beste zakelijke films, bedrijfsfilms en webfilms van het jaar in diverse categorieën.

Voor de uitslag telden de publieksstemmen voor 50 % mee. Een jury bepaalde de andere 50%. De overwinning hing al in de lucht nadat de score van de publieksstemmen werd bekendgemaakt. Maar liefst 47% van de uitgebrachte stemmen ging naar de molenfilm. Vervolgens stipte de jury in een aantal punten – zonder de naam te noemen – de kwaliteit van de winnende film aan, waaruit al snel duidelijk werd dat het om ‘1200 ‘molens’ ging.

De Hollandsche Molen feliciteert het productie- en evenementenbureau XSAGA uit Amsterdam dat de film maakte. Ook gaan de felicitaties uit naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, de opdrachtgever  van de film.

Authentiek
In de film worden molens en het molenaarsambacht sfeervol en authentiek in beeld gebracht. De film maakte tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen
in november 2019 op iedereen al veel indruk.

Om de film te bekijken, klik op het beeld.

Nico’s 100-molens toer tijdelijk stopgezet

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft De Hollandsche Molen besloten om de 100-molens toer van voorzitter Nico Papineau Salm voor onbepaalde tijd te onderbreken. De bedoeling van de toer is, dat de voorzitter overal in het land – op uitnodiging –  bij molens in gesprek gaat met molenaars, overige vrijwilligers rondom de molen en andere betrokkenen. Gezien de huidige situatie met het groeiend aantal coronabesmettingen acht de vereniging het onverantwoord om de bezoeken komende periode voort te zetten.

De Hollandsche Molen volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet. Mocht de situatie zodanig verbeteren dat de molenbezoeken worden hervat, wordt dit uiteraard bekendgemaakt.

Molens en de aangescherpte coronamaatregelen

Het kabinet heeft, gezien de forse toename van de besmettingsgevallen, besloten vanaf woensdag 14 oktober de COVID-19 maatregelen aanzienlijk te verscherpen. Dat betekent voor iedereen, dus ook voor alle mensen die in het molenveld actief zijn, dat extra voorzichtigheid geboden is om verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. De gezondheid van iedereen en zeker die van elke molenvrijwilliger blijft voorop staan.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben in verband hiermee gezamenlijke afspraken gemaakt. Hieronder vindt u ze op een rijtje:

 1. In algemene zin wordt afgeraden om gedurende de periode van de extra beperkende maatregelen (toeristische) bezoekers te ontvangen.
 2. Alle vrijwilligers, ter plekke op de molen, wordt geadviseerd mondkapjes te dragen, in ieder geval als er meer mensen op de molen zijn.
 3. De najaarsexamens voor de kandidaat vrijwillige molenaars gaan – in aangepaste vorm – door. Dat houdt in dat het examen wordt afgenomen door twee examinatoren in aanwezigheid van één notulist. Alle aanwezigen wordt dringend aangeraden een mondkapje te dragen.

Bereikbaarheid kantoor De Hollandsche Molen
In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona-virus is het kantoor van De Hollandsche Molen komende vier weken gesloten. De vereniging houdt er ernstig rekening mee dat deze periode langer kan gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheden.
Het kantoor is in deze periode (beperkter) telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen via dhm@molens.nl
Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie.

Meer algemene informatie over het coronavirus vindt op rijksoverheid.nl

Internetbijeenkomst ledenvergadering en Molencontactdag positief ontvangen

De gecombineerde ‘Zoom’-internetbijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen en de Molencontactdag op vrijdag 9 oktober verliep uitstekend, maar was voor iedereen toch even wennen. Zowel voor voorzitter Nico Papineau Salm, de medewerkers van het bureau van De Hollandsche Molen als de deelnemers was het de eerste keer dat zij elkaar niet fysiek op locatie tegenkwamen maar op digitale wijze, via deze video-internetdienst.

Zo’n 40 mensen logden in om de bijeenkomst(en) vanachter hun computer, tablet of laptop bij te wonen. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen die aan het eind van de bijeenkomst via het beeldscherm werden uitgewisseld had iedereen een nuttige en informatieve ‘online’-ochtend beleefd.


Impressie van een presentatie tijdens de Zoom-Molencontactdag.

De Algemene Ledenvergadering verliep goed, de concept notulen vindt u hier
De Molencontactdag was in de vorm van een webinar gegoten. Matthijs Ero, adviseur molens, beet het spits af met een verhandeling over de roeden problematiek. Vervolgens kwam Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, aan het woord over verzekeringskwesties rond molens. Nicole Bakker, directeur van de vereniging, sloot de bijeenkomst af met een presentatie over De toekomst van De Hollandsche Molen. Via de ‘chat’ was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Presentaties
Hieronder vindt u de presentaties van de Molencontactdag op een rijtje.

 1. Roeden problematiek
 2. Verzekeren van molens
 3. De Toekomst van De Hollandsche Molen

Het is ook mogelijk een video-opname van de volledige Molencontactdag toegezonden te krijgen. Stuur dan een mail naar dhm@molens.nl

Molen Ceres wint de BankGiro Loterij Molenprijs 2020

Molen Ceres in Bovenkarspel is de grote winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. De Hollandsche Molen maakte dit op 9 oktober bekend vanuit molen De Hoop in Oldebroek waar – vanwege de coronasituatie – de prijsuitreiking in kleine kring plaatsvond. Het vrijwilligersteam van de molen verzamelde maar liefst 17.164 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Het geld is bestemd voor het herstel van het wiekenkruis van de molen, die tijdens de afgelopen jaarwisseling – waarschijnlijk door vuurwerk – grotendeels verbrandde.

Kasper Gutter reageerde enthousiast nadat hij namens de Ceres de winnaarscheque in ontvangst had genomen: “Geweldig, geweldig. We zijn ongelooflijk blij. Er is enorm veel werk verzet door alle mensen bij onze molen. Vooraf heb ik gezegd: ‘Als we winnen, dan is er voor iedereen een extra biertje. Dus dat gaan we nu doen.”


Kasper Gutter met de winnaarscheque van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. (Foto: Wim Giebels)

Totaal aantal stemmen: 38.181
In totaal werden aan de vier deelnemende molens (in de stemperiode van drie weken) 38.181 stemmen uitgebracht. De Ceres was het meest succesvol. De andere drie genomineerden krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat molen De Rat in IJlst 8.590 euro, De Hoop in Almelo 6.416 euro en Molen Quadenoord in Renkum 6.011 euro voor hun projecten binnenhaalden.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. De BankGiro Loterij Molenprijs is in 2011 in het leven geroepen. Met de BankGiro Loterij Molenprijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Johan Bakker overleden

Op 14 september jl. overleed op 71-jarige leeftijd de bevlogen molenkenner Johan Bakker. Hij was een van de belangrijkste molenauteurs in de geschiedenis van het molenbehoud in Nederland. Vanuit een diepe persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met een enorm geheugen als het om molenzaken ging, werkte hij aan een ontelbare reeks molenartikelen. Hij maakte elk verhaal dat uit zijn pen kwam lezenswaardig en mocht een grote lezersgroep tot zijn achterban rekenen.

Dat hij vanwege zijn gezondheid lange tijd niet in staat meer was tot betaalde arbeid, was voor zijn toenmalige werkgever wellicht een grote tegenslag destijds. Voor het molenveld was het een zeer gelukkige bijkomstigheid; van een zegen zou Johan zeker nooit gesproken hebben.


Johan Bakker met zijn oorkonde van het Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding in 1993. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

Johan begon zijn schrijverscarrière bij De Molenaar. Toen dat blad stopte met het molenkatern was dat voor hem een teleurstelling. Maar ook hier heeft elk nadeel zijn voordeel: in de plaats van De Molenaar kwam het maandblad Molenwereld en daarin kwamen de talenten van Johan volledig tot zijn recht. Het blad ontwikkelde zich als een gezaghebbend en veel gelezen molinologisch tijdschrift. De eindredactie was al die jaren in vertrouwde handen bij Johan. Uiteindelijk stopte hij met zijn werk voor Molenwereld en daarmee stopte ook de uitgave van dit blad.
In 1993 ontving hij voor zijn grote verdiensten als molenauteur reeds een onderscheiding van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

Johan Bakker zag De Hollandsche Molen als de moederorganisatie van het molenbehoud en als een auteur kritiek uitte op het beleid – iets dat zeker niet ongebruikelijk was en is in het kritische molenwereldje – probeerde hij die kritiek altijd draaglijk te maken.

De vereniging wenst de familie alle sterkte toe in deze ongetwijfeld verdrietige tijd.

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen wordt gehouden op vrijdag 9 oktober a.s. in Ambiance Houtrust in Amersfoort. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de coronacrisis zijn er enige aanpassingen gedaan aan het programma en de praktische uitvoering.

Wat houden deze in? U weet dat de ledenvergadering op de oorspronkelijke datum van 18 april vanwege de corona-uitbraak geen doorgang kon vinden. Het bestuur heeft besloten om de bijeenkomst te combineren met de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs. De Algemene Vergadering vindt ’s ochtends plaats van 10.30 – 11.15 uur en behelst uitsluitend het huishoudelijke deel. Daarin wordt onder meer de Jaarrekening 2019 vastgesteld en worden het jaarplan en de begroting 2020 besproken.

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen mag een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig zijn. Dat betekent dat als u de Algemene Vergadering wilt bijwonen, u zich vooraf dient aan te melden.
Let op: dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar dhm@molens.nl.

Het voorafgaande brengt met zich mee dat het afhankelijk van het aantal aanmeldingen is of wij iedereen een plaats kunnen bieden. Vanwege deze beperking zijn dan ook uitsluitend leden welkom.
Wij hadden dit ook graag anders gezien, maar wij hopen op uw begrip.

De agenda

 1. Welkom voorzitter en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
 3. Verslag Financiële Commissie
 4. Jaarrekening-2019
 5. Verkiezing financiële commissie 2020
 6. Jaarplan 2020 en begroting 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag

Voor de actuele gegevens over de ALV, Molencontactdag en uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs, kijk hier.

Certificaat van Verdienste voor Vaags Molenwerken

In hun molenmakersbedrijf in Aalten kregen donderdag 30 juli Martijn, Gerben en Walter Vaags het Certificaat van Verdienste uitgereikt door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen.
De drie broers ontvangen dit Certificaat vanwege de jarenlange grote verdiensten van Vaags Molenwerken voor het molenbehoud. Het bedrijf heeft in de loop der tijd ontelbare molens in vooral (oost-)Nederland en in Duitsland gerestaureerd. Vaags Molenwerken  behoort tot de grootste molenmakerijen in ons land.

Het bedrijf is al meer dan een eeuw actief in de molenbouw. Het werd in 1904 opgericht door molenmaker Hendrik ten Have. Kort daarna begint de samenwerking met zijn broer Gerrit. Deze begint later in Vorden zijn eigen molenmakerij. In 1960 gaat Henk Vaags samenwerken met Jan ten Have in Aalten en neemt in 1974 het bedrijf over waarna Vaags Molenwerken ontstaat. In 1971 neemt Herman Groot Wesseldijk het bedrijf over van Ten Have in Vorden en verhuist naar Laren.

De familie Vaags met het Certificaat van Verdienste. Vlnr. moeder Willemien Vaags, Martijn, vader Kees, Gerben en Walter. (Foto: Ed van Gerven)

Opvolgers van Henk Vaags
In 1994 gaan de gebroeders Martijn, Gerben en Walter Vaags samenwerken met hun vader Henk en nemen later het bedrijf over. Jos Geverink neemt Molenmakerij Groot Wesseldijk over van Herman Groot Wesseldijk. Vaags Molenwerken en Molenmakerij Groot Wesseldijk gaan momenteel samen verder.
Walter is het gelukt om de traditionele molenmakersbedrijven Vaags en Groot Wesseldijk samen te smeden. Daarmee is de continuïteit in de molenmakerij in Oost Nederland gewaarborgd.
Gerben heeft zich ontpopt als een uitvoerder van hele complexe molenrestauraties. Martijn heeft aan de wieg gestaan van het restaureren van Potroeden en andere geklonken molenconstructies.