Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen wordt gehouden op vrijdag 9 oktober a.s. in Ambiance Houtrust in Amersfoort. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de coronacrisis zijn er enige aanpassingen gedaan aan het programma en de praktische uitvoering.

Wat houden deze in? U weet dat de ledenvergadering op de oorspronkelijke datum van 18 april vanwege de corona-uitbraak geen doorgang kon vinden. Het bestuur heeft besloten om de bijeenkomst te combineren met de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs. De Algemene Vergadering vindt ’s ochtends plaats van 10.30 – 11.15 uur en behelst uitsluitend het huishoudelijke deel. Daarin wordt onder meer de Jaarrekening 2019 vastgesteld en worden het jaarplan en de begroting 2020 besproken.

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen mag een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig zijn. Dat betekent dat als u de Algemene Vergadering wilt bijwonen, u zich vooraf dient aan te melden.
Let op: dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar dhm@molens.nl.

Het voorafgaande brengt met zich mee dat het afhankelijk van het aantal aanmeldingen is of wij iedereen een plaats kunnen bieden. Vanwege deze beperking zijn dan ook uitsluitend leden welkom.
Wij hadden dit ook graag anders gezien, maar wij hopen op uw begrip.

De agenda

  1. Welkom voorzitter en mededelingen
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
  3. Verslag Financiële Commissie
  4. Jaarrekening-2019
  5. Verkiezing financiële commissie 2020
  6. Jaarplan-2020
  7. Rondvraag

Certificaat van Verdienste voor Vaags Molenwerken

In hun molenmakersbedrijf in Aalten kregen donderdag 30 juli Martijn, Gerben en Walter Vaags het Certificaat van Verdienste uitgereikt door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen.
De drie broers ontvangen dit Certificaat vanwege de jarenlange grote verdiensten van Vaags Molenwerken voor het molenbehoud. Het bedrijf heeft in de loop der tijd ontelbare molens in vooral (oost-)Nederland en in Duitsland gerestaureerd. Vaags Molenwerken  behoort tot de grootste molenmakerijen in ons land.

Het bedrijf is al meer dan een eeuw actief in de molenbouw. Het werd in 1904 opgericht door molenmaker Hendrik ten Have. Kort daarna begint de samenwerking met zijn broer Gerrit. Deze begint later in Vorden zijn eigen molenmakerij. In 1960 gaat Henk Vaags samenwerken met Jan ten Have in Aalten en neemt in 1974 het bedrijf over waarna Vaags Molenwerken ontstaat. In 1971 neemt Herman Groot Wesseldijk het bedrijf over van Ten Have in Vorden en verhuist naar Laren.

De familie Vaags met het Certificaat van Verdienste. Vlnr. moeder Willemien Vaags, Martijn, vader Kees, Gerben en Walter. (Foto: Ed van Gerven)

Opvolgers van Henk Vaags
In 1994 gaan de gebroeders Martijn, Gerben en Walter Vaags samenwerken met hun vader Henk en nemen later het bedrijf over. Jos Geverink neemt Molenmakerij Groot Wesseldijk over van Herman Groot Wesseldijk. Vaags Molenwerken en Molenmakerij Groot Wesseldijk gaan momenteel samen verder.
Walter is het gelukt om de traditionele molenmakersbedrijven Vaags en Groot Wesseldijk samen te smeden. Daarmee is de continuïteit in de molenmakerij in Oost Nederland gewaarborgd.
Gerben heeft zich ontpopt als een uitvoerder van hele complexe molenrestauraties. Martijn heeft aan de wieg gestaan van het restaureren van Potroeden en andere geklonken molenconstructies.

Certificaat van Verdienste voor Rob Batenburg

Op ‘zijn’ molen De Vrijheid in Schiedam kreeg Rob Batenburg uit handen van Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, op 14 juli het Certificaat van Verdienste uitgereikt. Ruim 46 jaar was de Schiedammer dagelijks in het belang van molens actief, eerst als molenaar en later als molenmaker. Oorspronkelijk zou de uitreiking plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen op 18 april maar vanwege de coronacrisis werd deze bijeenkomst afgelast.

Rob Batenburg met zijn certificaat. (Foto: Nicole Bakker)

Vorig jaar ging hij met pensioen. Zowel op vrijwillige als professionele basis heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de molens in Nederland en in het bijzonder aan die in Schiedam. In 1973 begon hij als vrijwilliger op De Vrijheid. Al snel werd hij er molenaar en later bedrijfsleider. Onder zijn leiding en met eigen handen heeft hij de complete inrichting van de molen getimmerd om zo een zeer efficiënte productiemolen te creëren.

Ambachtelijk korenmolenaar en molenmaker
In 1976 was hij medeoprichter van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, waarvan hij ook jarenlang bestuurslid werd.
In 1989 richt hij de Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam op, een molenmakersbedrijf dat zich de eerste jaren richtte op de Schiedamse molens, maar later het werkterrein uitbreidde tot buiten de jeneverstad. Naast molens werden onder meer kerken en oude huizen onder handen genomen. In Schiedam werd zelfs een complete, werkende moutwijnbranderij (Jenevermuseum) herbouwd. Inmiddels heeft de werkplaats naast de Schiedamse molens onder meer alle molens in De Hoekse Waard in onderhoud.

De Walvisch
Andere grote prestaties zijn onder meer: de herbouw na de brand in 1996 van De Walvisch in Schiedam, de nieuwbouw in 2010 van De Kameel in Schiedam. In het buitenland werd de herbouwde molen The Lily in Australië maalvaardig gemaakt. Sinds 2000 is hij weer vrijwillige molenaar van De Vrijheid en na 2004 van De Noord. Hij blijft als gepensioneerde actief als vrijwillige molenaar, adviseur en modelbouwer.

100 molens jubileumtoer voorzitter De Hollandsche Molen begonnen bij Lisserpoelmolen in Lisse

De kop is er af. Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, bezocht op 18 juni de eerste molen in zijn ambitieuze 100-molens-jubileumtoer door Nederland. Hij doet deze molentournee in het kader van het 100-jarig bestaan van de landelijke molenvereniging in 2023. Tot april van dat jubileumjaar wil hij 100 molens bezoeken. De primeur was voor de Lisserpoelmolen in Lisse, eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.
Nico Papineau Salm vertrok per trein van Amsterdam Centraal naar Leiden Centraal en reed vervolgens per OV-fiets ogenschijnlijk moeiteloos door de straffe wind de 12 kilometer naar de fraai gelegen achtkante grondzeiler aan de Rooversbroekdijk.

(Foto: Wim Giebels)

‘Wat leeft er bij de molens’
Daar werd hij hartelijk ontvangen door de enthousiaste vrijwillige molenaar Robert van Vuuren en Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Later voegden zich enige vrijwillige molenaars en overige betrokkenen van de stichting, Jolanda Langeveld, wethouder van de gemeente Lisse, en vertegenwoordigers van lokale en regionale media zich bij het gezelschap.
Na een welkomstwoord van Wim Bos lichtte Nico Papineau Salm het doel van zijn molenexpeditie toe. “Ik vind het niet alleen erg belangrijk om met de vrijwilligers in het veld te spreken, maar ook met mensen van het lokale bestuur zoals nu ook met de wethouder. Ik stel het ook zeer op prijs dat zij gekomen is. Op deze manier kom ik goed aan de weet wat er leeft bij de molens en de plaatselijke gemeenschap.”

(Foto: Wim Giebels)

Inmiddels heeft de voorzitter van De Hollandsche Molen 32 uitnodigingen om langs te komen ontvangen. Dus heeft hij nog vele trein- en fietskilometers voor de boeg. Geen probleem voor hem. “Ik ben een openbaar vervoer-man. Ik vind ook dat alle molens per openbaar vervoer en fiets te bezoeken moeten zijn.”

Burgemeester Iris Meerts nieuwe beschermvrouwe molen Rijn en Lek

Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, is de nieuwe beschermvrouwe van de plaatselijke molen Rijn en Lek, eigendom van De Hollandsche Molen. Op vrijdag 8 mei werd zij ‘geïnstalleerd’, waarna zij als eerste officiële handeling de vang lichtte van de karakteristieke ronde stenen stellingmolen op de stadspoort aan de Dijkstraat.
Dit gebeurde onder toeziend oog van molenaar Louis Maas, Martha de Wit, Matthijs Ero, molenadviseur bij De Hollandsche Molen en Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. De 47-jarige Meerts trad in december 2019 aan als burgemeester. Zij volgde in deze functie Tjapko Poppens op, die ook jarenlang tijdens zijn bijna zevenjarig burgemeesterschap (2012-2019) beschermheer was van deze molen uit 1659.


Burgemeester Iris Meerts aan het vangtouw. (Foto: Nicole Bakker)

Na haar aantreden als burgemeester bracht zij al ‘incognito’ een bezoek aan de molen om meel te kopen. Zij werd echter toch herkend door een van de vrijwilligers, waarna zij later werd benaderd voor de ceremoniële functie van bechermvrouwe.

Nationale Molendag en Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen gaan niet door

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei a.s. zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in  het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

Algemene Ledenvergadering
De Hollandsche Molen heeft om dezelfde reden ook de Algemene Ledenvergadering, die voor 18 april a.s. in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort stond gepland, helaas moeten afblazen. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar het najaar. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum.
Het concept-bestuursverslag en de concept jaarrekening 2019 zijn binnenkort te vinden op de nieuwspagina van onze website molens.nl

Nationale Molendag
Nationale Molendag wordt niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. We roepen alle molens op om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven.
Beide organisaties vinden het erg jammer dat het jaarlijkse landelijke molenevenement geen doorgang kan vinden. “We willen Nederland graag ontvangen op onze prachtige molens en dit cultureel erfgoed een mooi podium geven en jong en oud kennis laten maken met het ambacht van molenaar. Daarnaast is het besluit een teleurstelling voor de vele molenaars en vrijwilligers die zich ieder jaar verheugen op Nationale Molendag. Een groot aantal van hen is al druk bezig met de voorbereidingen.

Gezondheid voorop
Voor De Hollandsche Molen staat echter de gezondheid, juist van deze vrijwilligers en natuurlijk van het publiek voorop. Wij hebben vanaf het begin van de corona-crisis de richtlijnen van de overheid gevolgd en ook nu houden we ons hieraan”, zegt Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit zich hierbij aan: “Het is niet nodig gezondheidsrisco’s te lopen in verband met het belang van de instandhouding van de molens.”

Nabije toekomst
Hoe de rest van het molenjaar eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. In het voorjaar en de zomerperiode vinden er in normale omstandigheden tal van activiteiten plaats, onder meer diverse regionale molendagen. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder kunt u voor informatie terecht op molens.nl.

Kantoor De Hollandsche Molen gesloten in verband met situatie rond corona virus

In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is het kantoor van De Hollandsche Molen in ieder geval tot dinsdag 28 april gesloten. De vereniging houdt er echter ernstig rekening mee dat deze periode langer zal gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheden.
Het kantoor is in deze periode (beperkt) telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk  iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen: dhm@molens.nl.
Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie.

480.000 euro voor De Hollandsche Molen tijdens Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 5 februari jl. in Leiden ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2019 van de BankGiro Loterij 400.000 euro. Daar kwam nog 79.317 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden onder meer ingezet voor groot onderhoud en restauratie via het Molenfonds. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.


(Foto: Roy Beusker Fotografie)

Er was nog meer goed nieuws voor de molens. Vereniging De Zaansche Molen kreeg een schenking van 500.000 euro voor het realiseren van het nieuwe molenmuseum op de Zaanse Schans: Wereld van Windmolens.

Recordbedrag
Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij is dit jaar een recordbedrag van ruim 84,3 miljoen verdeeld over 77 culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.
Dankzij de recordopbrengst kon de BankGiro Loterij ook negentien culturele instellingen verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie. In totaal is er sinds 1998 dankzij de 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij ruim 1 miljard euro uitgekeerd aan partners!

(Foto: Roy Beusker Fotografie)

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld.

De Hollandsche Molen vindt kabinetsbesluit vuurwerk onvoldoende

“Niet alleen knalvuurwerk en vuurpijlen, maar al het consumentenvuurwerk dient in heel Nederland te worden geweerd.” Dit stelt directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen naar aanleiding van het kabinetsbesluit over de reikwijdte van het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan. Zij vreest dat ook het debat in de Kamer niet leidt tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. “Dit besluit is onvoldoende. Daar schieten wij niets mee op. Het betekent dat het risico op molenbranden groot blijft. Wij willen geen half werk. Molens zijn uiteindelijk alleen gebaat bij een algeheel vuurwerkverbod.” De landelijke molenvereniging is een van de ondertekenaars van het Vuurwerkmanifest.

Zij wijst op de twee molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in ons land. De Ceres in Bovenkarspel ging grotendeels verloren en bij de Oortmanmolen in Lattrop kon de brandweer ternauwernood erger voorkomen. Beide branden werden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door vuurwerk.

De zwaar beschadigde molen Ceres in Bovenkarspel. (Foto: Matthijs Ero)

Mocht het inderdaad niet komen tot een algeheel vuurwerkverbod, zal de vereniging alle moleneigenaren en molenaars aansporen om in hun gemeente druk uit te oefenen op de politiek om wel tot algehele vuurwerkvrije zones rond molens te komen.
Uit onderzoek van de vereniging is gebleken dat maar weinig gemeenten vuurwerkvrije zones hebben ingesteld. Inmiddels is voor moleneigenaren en molenaars een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel door brand verwoest

Molen Ceres in Bovenkarspel is op oudjaarsavond door brand verwoest. De brandweer kreeg melding van de brand tegen tien uur ’s avonds en was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat de korenmolen uit 1848 grotendeels uitbrandde. De houten achtkantstijlen zijn overeind gebleven, maar zijn wel ernstig aangetast door het vuur. Ook het wiekenkruis, de molenas  en de molenstenen zijn behouden gebleven.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar is vermoedelijk vuurwerk.
Verder wordt samen met de eigenaar van de molen, stichting De Westfriese Molens, door deskundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en De Hollandsche Molen bekeken hoe groot de schade is en wat de kansen zijn voor herstel.
Molen Ceres een dag na de brand. (Foto: Matthijs Ero)

Brand bij Oortmanmolen in Lattrop
Eerder op oudjaarsdag ontstond ook een brand bij de Oortmanmolen in Lattrop (OV). Daar slaagde de brandweer er in om de molen te redden. Er is alleen sprake van waterschade en rietschade. Hoogstwaarschijnlijk werd ook daar de brand veroorzaakt door vuurwerk.