Algemene Vergadering De Hollandsche Molen op 13 april

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 13 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is een gevarieerd programma samengesteld.
Zo wordt er een paneldiscussie gehouden over de mogelijkheden en onmogelijkheden om molens meer te laten draaien. Ook wordt er onder meer teruggeblikt op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, zoals de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs. De bijeenkomst wordt, zoals al tientallen jaren het geval is, afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2018 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
Het ochtenddeel bestaat uit het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.
De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.30 uur.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018

5. Verslag financiële commissie

6. Jaarrekening 2018

7. Verkiezing financiële commissie 2019

8. Verkiezing bestuursleden

9. Jaarplan 2019

11. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

12. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

17a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2018

17b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2018

750.000 euro voor project Molenvrienden van De Hollandsche Molen

In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, dat 12 februari aanstaande plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, verraste Robert ten Brink namens de BankGiro Loterij vereniging De Hollandsche Molen met een donatie van 750.000 euro. Met dit geld uit de extra trekking voor bijzondere projecten gaat De Hollandsche Molen aan de slag met het project ‘Molenvrienden’.


Nicole Bakker is blij verrast met de cheque van 750.000 euro. (Foto: Roy Beusker Fotografie)

Kern van dit project is om het draagvlak voor molens te vergroten, onder andere met het flink uitbreiden van de Nationale Molendag en de Molenprijs. De Hollandsche Molen is vooral blij dat de vereniging dankzij dit bedrag kansen krijgt om de komende jaren met dit project molens nog meer met de samenleving te verbinden. “Wij willen in ons jubileumjaar 2023 100.000 Molenvrienden maken. Dit zijn mensen met een molenhart die zich op een of andere manier, bijvoorbeeld als lid, vrijwilliger, abonnee of donateur aan de molens hebben verbonden’’, aldus een enthousiaste Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen.  
Tijdens het Goed Geld Gala maakt de BankGiro Loterij bekend hoeveel geld zij dit jaar, dankzij haar 600.000 deelnemers, aan cultuur in Nederland kan schenken: de helft van ieder lot gaat naar cultuur en cultureel erfgoed.

Miljoenenschenking voor culturele sector in Nederland
Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat er opnieuw een record miljoenenbedrag naar cultuur in Nederland. Op het Goed Geld Gala onthult de BankGiro Loterij welk totaalbedrag zij in 2019 kan schenken aan musea en culturele organisaties en hoe zij dit bedrag verdeelt. Dankzij deze steun blijft cultuur en cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor een breed publiek.

Over de BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Maandelijks spelen meer dan 600.000 deelnemers mee met de BankGiro Loterij. Zij maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met de helft van hun lotprijs bij aan alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea.

POM-status voor Molenstichting SIMAV

De minister van OC&W heeft in januari de POM-status toegekend aan de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV). Een bijzondere erkenning voor de bewezen kwaliteit van de molenstichting. De SIMAV is daarmee na Stichting De Fryske Mole en de Rijnlandse Molenstichting de derde molenstichting in Nederland die deze POM-status verkrijgt.

De SIMAV ziet de aanwijzing als een erkenning voor haar jarenlange inzet voor het molenbehoud. De POM-status (Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud) is de erkenning van de Nederlandse overheid dat de stichting als grote molenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar 33 molens op een professionele wijze verricht.

Met de POM-status komt SIMAV vooraan in de rij te staan bij de toekenning van subsidies, waardoor er minder financieel gevaar dreigt als de subsidie-potten van het rijk overvraagd worden.

De professionele erkenning geeft ook meer zelfstandigheid in het besteden van de gelden. Waar anderen goedkeuring moeten verkrijgen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, krijgt SIMAV het vertrouwen voldoende deskundigheid te bezitten om veel zelf te kunnen beslissen.

Voor meer informatie, klik hier

Ingeborg Pouwels overleden

Tot onze grote schrik en verdriet is op 24 december totaal onverwacht Ingeborg Pouwels, oud-medewerker van De Hollandsche Molen, aan de gevolgen van een hartaanval overleden. Ingeborg (68) trad medio 2000 als bureaucoördinator in dienst bij de vereniging. Eind 2017 ging zij met pensioen, maar ze was nog steeds vol overgave voor de vereniging aan de slag.


(Foto’s: Christian Pfeiffer)

In de achttien jaar dat ze bij De Hollandsche Molen werkzaam was, ontpopte zij zich als een ware creatieve duizendpoot. Zo groeide onder haar energieke leiding de Nationale Molendag uit tot een evenement, waaraan steeds meer molens meededen en dat steeds meer bezoekers trok. “Molendag is hét moment om mensen kennis te laten maken met molens. Daar moet je dus stevig reclame voor maken en dingen om heen organiseren in samenwerking met de molenaars en hun vrijwilligers”, aldus Ingeborg in haar afscheidsinterview in Molens eind 2017.
Ook was zij van 2011 tot en met 2017 de projectmanager van de BankGiro Loterij Molenprijs, de jaarlijkse wedstrijd waarbij het publiek kan stemmen op allerlei molenprojecten.
Ook bij de totstandkoming en uitbreiding van de website van de vereniging speelde zij een belangrijke rol. Zo werd het papieren molenbestand, het in de molenwereld bekende ‘Rode boekje’ van vrijwillige molenaar Eric Zwijnenberg, vooral dankzij haar inzet ‘omgezet’ in de digitale versie op de site. Later volgde het digitaliseren en ontsluiten van de archieven van De Hollandsche Molen, beheerd door de Stichting Molendocumentatie. Onder de naam Allemolens.nl werden alle afbeeldingen, de bibliotheek en veel collecties toegankelijk voor het publiek.

Jeugd
Haar hart lag echter vooral bij de jeugd. Ze was betrokken bij tal van activiteiten van De Hollandsche Molen op het gebied van educatie. Zo stond zij aan de wieg van de molenmaatjes op de website van de vereniging, die later ook werden ingezet in de overige communicatie gericht op de jeugd. Het afgelopen half jaar rondde zij het project de Molenmuis af, een project om ook de allerkleinsten kennis te laten maken met molens.
Daarnaast was zij betrokken bij vele publicaties, zoals de diverse varianten op de Molen-Doe-boekjes, molengidsen, het molenzakboekje en niet te vergeten de Jeugdpagina in het blad Molens. Ook was zij de motor achter het moderniseren en actualiseren van Molens, de ‘molenbijbel’ van ir. F. Stokhuyzen.

Tot op de dag van haar overlijden was ze actief voor De Hollandsche Molen. Samen met Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, haar partner Wouter Pfeiffer en enige Deense en Duitse molenorganisaties was zij druk bezig met het project Via Molina, de toekomstige Europese route langs molens.

Met het overlijden van Ingeborg verliest niet alleen De Hollandsche Molen, maar de hele molenwereld een bevlogen, energieke en warme persoonlijkheid.
Onze gedachten gaan uit naar haar partner Wouter Pfeiffer, haar dochter, kleinkinderen, overige familie en vrienden.

Als eerbetoon aan haar stellen wij het zeer op prijs als de molenaars hun molen komende dagen in de rouw zetten.

Bestuur en medewerkers van De Hollandsche Molen.

Voor het volledige interview met Ingeborg in Molens 127 klik hier

Koninklijke onderscheiding voor molenaar Dirk-Jan Abelskamp

Molenaar Dirk-Jan Abelskamp van molen Nooit Gedacht in Warnsveld heeft op 13 december, tevens zijn verjaardag, in aanwezigheid van familie en veel (molen)vrienden in ‘zijn’ molen een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger voor molens en het molenbehoud.  Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Annemieke Vermeulen, burgemeester van Zutphen, speldde hem op de bomvolle eerste zolder van de molen de bijbehorende versierselen op.


(Foto: Gerrit van de Pol)                                                                                                                                

Dirk-Jan Abelskamp werd onder valse voorwendselen naar de molen gelokt, waar hij tot zijn verbazing werd onthaald door de burgemeester en de vele genodigden.
Abelskamp  is al sinds 1973 actief op de Nooit Gedacht, eigendom van vereniging De Hollandsche Molen. De liefde voor molens werd hem door zijn vader Dick Abelskamp, molenaar en instructeur op deze stellingmolen, met de paplepel ingegoten. De 59-jarige Warnsvelder slaagde in 1978 voor zijn molenaarsexamen en viert dit jaar dus zijn 40-jarig molenaarsjubileum.  Sinds 1 januari 2007 is hij lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen en neemt hij examens af van de cursisten die door het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn opgeleid. Inmiddels heeft hij bijna 200 kandidaten geëxamineerd. Zowel het molenaarschap als zijn functie als examinator doet hij naast zijn betaalde baan.

De welbespraakte Abelskamp is in alle opzichten is een rechtgeaarde ambassadeur van molens, het molenbehoud en het molenaarsambacht. In het bijzonder klopt zijn molenhart natuurlijk voor de Nooit Gedacht, die al vele decennia een twee-eenheid vormt met de familie Abelskamp. Zo was hij, als aanvoerder van de energieke vrijwilligersploeg van de molen, eind 2017 het boegbeeld van de succesvolle wervingsactie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’

Abelskamp is voorgedragen voor de onderscheiding door vereniging De Hollandsche Molen, Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

 
Het kersverse lid in de Orde van Oranje-Nassau samen met zijn vrouw. (Foto: Ela Geitenbeek)

 

 

 

Molencontactdag 2018: informatief en activerend

Zo’n 70 vertegenwoordiger uit het molenveld waren zaterdag 16 november van de partij tijdens de 37ste Molencontactdag van De Hollandsche Molen. In Akoesticum in Ede-Wageningen kregen zij een breed spectrum aan onderwerpen voorgeschoteld. Zo werden de aanwezigen in het ochtenddeel uitvoerig geïnformeerd over het Molenfonds en de nieuwe Omgevingswet. ’s Middags gingen de aanwezigen zelf actief aan de slag in diverse workshops. Na afloop gaf menigeen aan een informatieve bijeenkomst te hebben meegemaakt met voldoende aanknopingspunten om zelf in actie te komen.

De onderwerpen die in de workshops werden behandeld waren de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze workshop ging Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen in op het organiseren van het privacybeleid en wat daar zoal bij komt kijken. Zij verzorgde ook de workshop Lobby in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. In de workshop Veiligheid behandelde Mark Ravesloot, lid van de Werkgroep Veiligheid, met name de afzettingen van het gevlucht. Ingeborg Pouwels besprak in haar workshop de mogelijkheden voor molenaars en moleneigenaren om kinderen en scholen op de molen te krijgen. Bij Wouter Pfeiffer, molenspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, stonden de ontwikkelingen rond de Via Molina, de (inter)nationale culturele molenroutes, centraal.

Hieronder vindt u de presentaties en workshops

  1. Presentatie Het Molenfonds
  2. Presentatie De Omgevingswet
  3. Workshop AVG
  4. Workshop Lobby verkiezingen Provincie en Waterschappen
  5. Workshop Ieder kind naar de molen!
  6. Workshop Via Molina
  7. Workshop Veiligheid

Molen De Lastdrager wint BankGiro Loterij Molenprijs 2018!

Molen De Lastdrager uit het Noord-Hollandse Hoogwoud is de glorieuze winnaar geworden van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. De Hollandsche Molen maakte dit bekend tijdens het jaarlijkse Molenfeest dat deze keer in Ede werd gehouden. De molen wist 9.076 stemmen te verzamelen en sleepte daarmee de hoofdprijs van 95.000 euro binnen. Met dit geld gaat eigenaar Stichting De Westfriese Molens de maalinrichting van de molen weer terugbrengen.

Molenaar Cees Mens, de kopman van de enthousiaste vrijwilligersploeg die de stemmen vergaarde, is dolblij: “Dat hart gaat er komen, dat weet ik nu zeker!” De Lastdrager is een van de oudste houten molens van Nederland. Vele tientallen jaren geleden is de maalinrichting uit deze korenmolen uit – vermoedelijk – 1645 verwijderd.
In totaal werd in de stemmaand september het recordaantal van 38.260 stemmen uitgebracht. De Lastdrager was vier concurrenten de baas. Deze blijven echter niet met lege handen achter. Zij krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat de ‘Meule van Wassens’ in Zuidwolde 8.954 euro, Molen No. 3 in Aarlanderveen 8.277 euro, de Korenmolen van Oostvoorne 7.583 euro en De Hoop in Oldebroek 4.370 euro voor hun projecten incasseren.


De glorieuze winnaars, molen De Lastdrager uit Hoogwoud, tonen trots hun cheque.
(Foto: Wim Giebels)

Reguliere bijdragen
De BankGiro Loterij Molenprijs werd uitgereikt tijdens het vierde Molenfeest. Tijdens dit jaarlijkse evenement vindt niet alleen de bekendmaking plaats van de winnaar van de Molenprijs. Daarnaast worden de reguliere bijdragen uit het Molenfonds officieel openbaar gemaakt. Dit jaar ontvangen in totaal 15 projecten 158.750 euro uit dit fonds.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. Met de BankGiro Loterij Molenprijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

 

De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

De Hollandsche Molen heeft uit het Molenfonds voor elf restauratieprojecten gezamenlijk 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is afkomstig uit het extra budget van 3,5 miljoen dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde aan het molenbehoud. De eigenaren van de toegewezen molens moeten wel nog dit jaar met de restauraties beginnen. 

Het gaat om subsidies aan de volgende restauratieprojecten:

Rijnlandse Molenstichting, 3 projecten
Rijpwetering, Lijkermolen No. 1:                                          €   102.200
Rijpwetering, Lijkermolen No. 2:                                          €   109.900
Warmond, Lakermolen:                                                        €   125.790

Stichting De Fryske Mole, 2 projecten
Holwerd, De Miedenmolen:                                                  €   112.000
Paesens, De Hond:                                                               €   122.500

Schermer Molens Stichting, 1 project
Rustenburg, Strijkmolen K:                                                   €   168.000

Stichting De Westfriese Molens, 1 project
Schellinkhout, De Groote Molen:                                          €   122.500

Stichting De Molen van Wassens, 1 project
Zuidwolde, De Vlijt (Molen van Wassens):                          €   254.100

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 1 project
Kinderdijk, Nederwaard, Molen No. 4:                                 €   175.000

Amelander Musea, 1 project
Nes, Ameland, Phenix:                                                        €     87.500

Particulier, 1 project
Brouwershaven, De Haan:                                                  €   112.000

Totaal:                                                                                
€ 1.491.490

 

Molenfonds
Minister Van Engelshoven kende in totaal 34 miljoen euro toe voor restauraties van monumenten in 2018. Met dit herstel moest wel direct begonnen kunnen worden, de eigen bijdrage moest verzekerd zijn en er moest een duidelijke bouwkundige noodzaak zijn om tot restauratie over te gaan. De Hollandsche Molen heeft dezelfde criteria gehanteerd bij het selecteren van molenrestauraties. Bijzonder is wel dat de minister aan het Molenfonds van de vereniging in één keer het totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt. De Hollandsche Molen zorgt voor de verdere verdeling en afhandeling van de gelden.

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

 

Minister Van Engelshoven steunt molens met 3,5 miljoen

Minister Van Engelshoven steunt de komende jaren het molenbehoud met een extra bedrag van 3,5 miljoen euro. De cultuurminister stelt dit geld beschikbaar aan het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Met dit geld kunnen nog dit jaar elf restauraties begonnen worden. Daarnaast zijn er nu middelen beschikbaar voor een 50 kleinere molenrestauraties de komende drie jaar. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder blij met deze toekenning. ”De subsidie is een erkenning van het molenbelang in Nederland én een geweldige steun in de rug voor het Molenfonds. Dankzij dit fonds krijgen eigenaren straks nog maar met één loket te maken voor de instandhouding van hun molens.”

De 3,5 miljoen euro voor het Molenfonds komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet Rutte III beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel van 34 miljoen is nu verdeeld en daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van een aantal monumenten.
De Hollandsche Molen vroeg voor elf molenrestauraties geld aan via het Molenfonds. Dankzij de toekenning van OCW kan op korte termijn begonnen worden met de restauratie van deze molens. Hieronder vallen de Lijkermolens in Rijpwetering, bijzondere 12-kante stenen molens waarvan het metselwerk onder handen genomen wordt, en de molen van Wassens in het Drentse Zuidwolde, die een grote restauratie ondergaat.
Naast molenrestauraties in 2018 kan De Hollandsche Molen een vijftigtal kleinere restauraties de komende jaren  mogelijk maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een nieuw wiekenkruis of nieuw rietdek voor een molen. De  vereniging heeft aangetoond dat met dit herstel dure restauraties op termijn voorkomen worden. Tussen de bestaande regelingen voor onderhoud en restauraties bleek namelijk na eigen onderzoek een gat te zijn qua  financiering. Dit gat wordt met de rijksbijdrage nu voor een belangrijk deel opgevuld.

Molenfonds
Bijzonder aan de toekenning van de 3,5 miljoen is dat niet elke eigenaar afzonderlijk een subsidie krijgt, maar de toekenning via het Molenfonds gaat. Dit fonds is in 2017 opgericht door De Hollandsche Molen met als doelstelling het bundelen van diverse geldstromen voor het molenbehoud. Bijdragen van de BankGiro Loterij en fondsen lopen al via het Molenfonds en het rijksgeld wordt hieraan nu toegevoegd. Nicole Bakker: “Door het Molenfonds krijgt de eigenaar met één loket te maken bij de financiering van restauraties. Het fonds is uniek als vehikel voor een intensieve samenwerking tussen overheid en een particuliere vereniging als De Hollandsche Molen. Deze aanpak is een voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de toekomst binnen het erfgoed. En mede daarom zijn we ontzettend blij met de toekenning van 3,5 miljoen euro.”
Voor de brief van de minister klik hier

Molen van Wassens (De Vlijt) in Zuidwolde (DR). (Foto: Kees Vanger)