Koninklijke onderscheiding voor vrijwillige molenaar Ton Maas

Vrijwillige molenaar Ton Maas kreeg op 17 juni een koninklijke onderscheiding uitgereikt op molen De Onderneming in Hippolytushoef. De 74-jarige inwoner van Schagen mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Het was – in verband met de coronasituatie – zijn vrouw Marie-Jeanne, die onder toezicht van burgemeester van Schagen Marjan van Kampen-Nouwen, hem de versierselen opspeldde. Ton Maas heeft zijn sporen verdiend op meerdere terrein binnen het molenbehoud.

Zo is hij sinds 2005 lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen. Het jaar daarop werd hij al benoemd tot notulist en weer een jaar later promoveerde hij tot examinator windmolen. In datzelfde jaar werd hij tevens secretaris van deze commissie, die de examens afneemt van de door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars opgeleide cursisten. Naast zijn bezigheden voor De Hollandsche Molen heeft hij zich ook met veel energie ingezet voor Vereniging De Wieringer Molens, waarvan hij al geruime tijd penningmeester is.


Ton Maas (links) vlak nadat zijn vrouw hem zijn ‘lintje’ heeft opgespeld onder toeziend oog
van burgemeester
Van Kampen-Nouwen (rechts) (Foto: Nicole Bakker) 

Zijn molenhart klopt echter vooral voor ‘zijn’ molen De Onderneming in Hippolytushoef, waarop hij als vrijwillige molenaar al vele jaren actief is. De achtkante grondzeiler korenmolen kent dan geen geheimen voor hem.
Hij sprak nadat hem ‘het lintje’ was opgespeld de aanwezigen nog toe. Hij liet weten dat hij vereerd was met dit eerbetoon. Maar hij gaf ook aan dat hij de onderscheiding vooral te danken had aan alle mensen die met hem hadden samengewerkt, bij De Onderneming, bij Vereniging De Wieringer Molens en bij De Hollandsche Molen.

Robert Hoffman 100ste geslaagde vrijwillige watermolenaar

Robert Hoffman uit het Gelderse Wamel is de 100ste geslaagde vrijwillige watermolenaar. Met glans slaagde hij voor het examen dat op 16 juni werd afgenomen op de Genneper Watermolen in Eindhoven. Een feestelijke mijlpaal voor deze opleiding, die in 1995 van start ging. Hub van Erve, bestuurslid van De Hollandsche Molen en tevens voorzitter van de examencommissie, reikte hem bij de molen het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar uit. De Hollandsche Molen vindt dit een bijzonder moment en heeft veel waardering, juist ook voor de watermolenaars. Zij zijn voor het grote publiek misschien wat minder in beeld, maar deze vrijwilligers zijn net zo belangrijk als windmolenaars voor het behoud van molens in Nederland.

Robert Hoffman (links) neemt het Getuigschrift Vrijwillige Molenaar in ontvangst uit handen
van Hub van Erve (Bestuurslid De Hollandsche Molen en voorzitter van de examencommissie)

(Foto: Gerard Sturkenboom)

In Nederland staan nog ruim 100 watermolens. Zij staan langs rivieren en beken en worden door het stromende water aangedreven. Deze molens zijn alleen te vinden in provincies waar het waterverval voldoende is om het waterrad in beweging te zetten. Dat zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars verzorgt de opleiding. De opleiding heeft tot doel de deelnemers alle praktische vaardigheden en theoretische kennis bij te brengen die nodig zijn om op een verantwoorde wijze met een watermolen te malen.
De Hollandsche Molen neemt de examens af van de cursisten.

In 1995 begon Het Gilde van Vrijwillige Molenaars met de opleiding tot watermolenaar. In 1997 werd voor de eerste maal het examen afgenomen op de Kasteelmolen in het Limburgse Elsloo. Alle vijf kandidaten slaagden en namen op de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen in 1998 hun getuigschrift in ontvangst.

‘Jonge Hond’ Dick Prins overleden

Zaterdag 12 juni overleed op 84-jarige leeftijd Dick Prins, vrijwillige molenaar van het eerste uur.
Prins was een van de acht ‘jonge honden’ die eind zestiger jaren van de vorige eeuw bij elkaar kwamen en vonden dat het ambacht van molenaar niet mocht verdwijnen. Zij vonden dat molens moesten draaien. Prins en zijn zeven medestanders lieten het niet bij woorden maar zetten deze om in daden. Dit leidde uiteindelijk in 1972 tot de oprichting van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dat sindsdien de molenaarsopleiding verzorgt. Dick Prins was de initiatiefnemer en ook korte tijd de eerste voorzitter van dit Gilde.

Dick Prins was maar liefst 50 jaar als vrijwillige molenaar actief op molen De Eersteling in Hoofddorp. Hij ontpopte zich dan ook als hét gezicht van deze ronde stenen grondzeiler.

Een aantal jonge honden bij elkaar. In het midden, met lichte jas, Dick Prins. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

De Hollandsche Molen
Daarnaast heeft hij zich op meerdere terreinen enthousiast ingezet voor De Hollandsche Molen. Zo was hij een geliefd busleider bij de jaarlijkse excursies door het hele land, georganiseerd door de vereniging. Hij bereidde zich altijd heel zorgvuldig voor. Talloze molenliefhebbers hebben genoten van zijn mooie, en vaak ook uitgebreide verhalen over de molens die werden bezocht of langs de route lagen.

Prins heeft ook namens De Hollandsche Molen jarenlang lezingen verzorgd kris kras door Nederland.
Niet alleen De Hollandsche Molen maar het hele molenveld verliest een markante molenman in hart en nieren.

Versoepelingen per 5 juni geven molens meer lucht

Er is weer meer mogelijk op de molen! De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet op 28 mei aankondigde bieden de molenaars meer ruimte om niet alleen zelf op hun molen aanwezig te zijn, maar ook om weer bezoekers te ontvangen. Dat is natuurlijk prachtig nieuws met de zomer voor de deur.

De basismaatregelen blijven van kracht. Wij verzoeken u dringend om deze in acht te blijven nemen. Over wat dit in de praktijk gaat betekenen, heeft De Hollandsche Molen overlegd met het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het Gild Fryske Mounders en het Erfgoedplatform. Er kan veel, maar nog niet alles.

We zetten voor u op een rijtje wat er op en rond de molen vanaf zaterdag 5 juni weer mogelijk is.

  • Bezoek op de molen is weer mogelijk;
  • Houd overal 1.5 meter afstand. Zorg ervoor dat de bezetting op de molen hierop is afgestemd;
  • Draag in de molen mondkapjes;
  • Horeca bij molens mag open;
  • Schoolklassen zijn ook welkom. Deze vallen onder georganiseerde jeugdactiviteiten onder de 18. Losse schoolklassen kunnen ook worden uitgenodigd, mits de anderhalve meter wordt gehanteerd. Het aantal leerlingen moet dan worden meegeteld bij het totale aantal.

Protocol
Vorig jaar al is op initiatief van het Erfgoedplatform een protocol voor monumenten opgesteld. Daaraan hebben we destijds enkele molenspecifieke aspecten toegevoegd. Dit protocol vindt u hier

Meer informatie over de huidige coronasituatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl. U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

De Hollandsche Molen doet mee aan campagne: Erfgoed is van ons allemaal!

Onder het motto ‘Erfgoed is van ons allemaal’ lanceert het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vanaf 3 mei een campagne, die laat zien hoe belangrijk erfgoed voor mensen is. Juist in coronatijd, waarin een vakantiereis of bioscoopbezoek er niet in zit, ontdekt iedereen de eigen omgeving, waaronder ook het nabijgelegen erfgoed. Zoals kort geleden op 8 en 9 mei tijdens Nationale Molendag, waarop vele molens, fietsend of wandelend te bewonderen waren.

De Hollandsche Molen doet mee aan de campagne en verspreidt de komende weken de boodschap via de sociale media over het land. Zodat de erfgoedliefde iedereen bereikt, en ook in Den Haag doorklinkt waarom investeren in de toekomst van erfgoed een must is!

Erfgoed zijn zaken die wij met zijn allen belangrijk vinden om door te geven aan onze kinderen. Mooie historische steden en dorpjes, bijzondere landschappen en monumenten zijn en blijven het waard om van te genieten. Daarom moeten we erfgoed koesteren en erin investeren!


Filmpjes
Het platform stuurde geschiedenisvlogger Jochem Boodt door het hele land op pad. In acht korte filmpjes laat hij zien hoe mensen van het erfgoed in hun eigen omgeving nog meer zijn gaan waarderen. Iedere week in mei worden twee nieuwe video’s gelanceerd.
In de week van 24 mei zijn dat filmpjes over Huis Sonsbeek in Arnhem en Vindplaats Zenith in Almere.

De filmpjes in de week van 17 mei gaan over de Sint Jan in Den Bosch en Fort Blauwkapel in Utrecht.
De filmpjes in de week van 10 mei gaan over Kysanet en molenaar Wouter Pfeiffer op De Vriendschap in Weesp en de Kermis van Tilburg.
De filmpjes in de week van 3 mei gaan over hunebedden in Drenthe en het Huisje van Brienen in Amsterdam.

Voor de playlist met alle acht filmpjes, klik hier

Inhoudelijke boodschap aan de informateur
Aan de informateur en de politiek heeft het Erfgoedplatform overgebracht wat er in het regeerakkoord moet staan om ons erfgoed te behouden.
Meer weten? Klik hier

Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 is een informeel samenwerkingsverband, dat als doel heeft de positie en het belang van erfgoed te versterken.

Koninklijke onderscheiding voor molenaar Han Mulder

Burgemeester Iris Meerts van de gemeente Wijk bij Duurstede reikte op 26 april een koninklijke onderscheiding uit aan molenaar Han Mulder. Han, die vanaf 1997 tot en met 2019 molenaar op onze molen Rijn en Lek in deze gemeente was, mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. De Hollandsche Molen feliciteert hem van harte met zijn onderscheiding.

Als inwoner van Wijk was hij altijd in de buurt en waakte over de molen hetgeen De Hollandsche Molen als eigenaar een veilig gevoel gaf. Hij ontpopte zich als een ware ambassadeur van de Wijkse molen. Mede door zijn inzet is de molen al die jaren een springlevend monument gebleven en een prachtig element in het stadsbeeld. Hij maakte zich vooral ook verdienstelijk als ‘educatieve molenaar’. Op die manier liet Han, die zichzelf in zijn afscheidsinterview omschreef als ‘een gastheer op een eeuwenoud monument’, vele honderden kinderen kennis maken met de molen.
Het spreekt vanzelf dat wij Han deze onderscheiding van harte gunnen!

(Foto: Wim Giebels)

Tweede ‘online’ Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Op 17 april jongstleden vond ‘online’ de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen plaats. Voorzitter Nico Papineau Salm en directeur Nicole Bakker ‘ontvingen’ de aanwezigen ‘digitaal’ in de geïmproviseerde studio in het kantoor van De Hollandsche Molen in Amsterdam. Het was voor de tweede maal dat de jaarlijkse ledenvergadering langs deze ‘online’ weg plaatsvond. De huidige coronasituatie maakt nog steeds een fysieke bijeenkomst onmogelijk.

Bijna 50 mensen woonden de vergadering vanachter hun computer, tablet of laptop bij. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen aan het eind van de bijeenkomst had iedereen een prettige en informatieve bijeenkomst beleefd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de leden gelegenheid gekregen om digitaal hun stem uit te brengen over diverse agendapunten. Onder meer over de toetreding tot het bestuur van drie nieuwe kandidaten. Met ruime steun werden zij gekozen. Het gaat om mevrouw Denise Go-Feij, mevrouw Marloes van de Hei en de heer Hans Démoed.


De nieuwe bestuursleden, vlnr: Denise Go-Feij, Marloes van de Hei
en Hans Démoed. (Foto’s Wim Giebels)


Certificaten van Verdienste
De jaarlijkse Certificaten van Verdienste gaan dit jaar naar veiligheidsdeskundige Hay Janssen en de molenaars Camiel Damen en Jan Scheirs. Voorzitter Nico Papineau Salm heeft de certificaten inmiddels op locatie overhandigd.

Column
Na het huishoudelijke deel gaf directeur Nicole Bakker een toelichting op de plannen van de vereniging voor 2021 en de jaren erna. Aansluitend besprak Harm-Ydo Hilberdink, molenaar van de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam, in een column zijn gedachten en gevoelens tijdens de coronaperiode. Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut hield vervolgens een lezing over de geschiedenis en werkwijze van zijn vereniging met de vraag of dit een inspiratie is voor De Hollandsche Molen. De bijeenkomst werd afgesloten met een impressie van de eerste ‘online’ Nationale Molendag die op 8 en 9 mei plaatsvindt.

Notulen
Voor de notulen van de Algemene Vergadering klik hier

Versoepelingen lockdown geen effect op situatie rond molens

Het kabinet maakte op 20 april bekend de huidige lockdown op een beperkt aantal punten te versoepelen. Dat is voor velen goed nieuws. Deze versoepelingen brengen echter geen veranderingen teweeg bij de situaties rond molens en de mogelijkheden tot molenbezoek. Het aantal besmettingen blijft aan de hoge kant. Daarom blijft de druk op het ziekenhuis groot.
De meeste maatregelen van de lockdown blijven van kracht. Het kabinet bekijkt op 3 mei of er verdere versoepelingen vanaf 11 mei mogelijk zijn.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u nog steeds dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.
Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.
Als er op de molen langere tijd geen molenaars zijn, adviseren wij met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.

Meer informatie over de lockdown is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl
Veel gestelde vragen vindt u hier

470.000 euro voor De Hollandsche Molen uit loterijopbrengst BankGiro Loterij

De Hollandsche Molen heeft uit de loterijopbrengst 2020 van de BankGiro Loterij 400.000 euro ontvangen. Daar kwam nog 67.700 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Directeur Nicole Bakker: “Wij zijn altijd heel blij met deze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Met dit bedrag kunnen we weer veel groot onderhoud- en restauratieprojecten via het Molenfonds financieren. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.”

Directeur Nicole Bakker toont de cheque van de bijdrage van de BankGiro Loterij bij molen d’Admiraal in Amsterdam. Mede dankzij een bijdrage van de loterij kreeg deze molen afgelopen een nieuw rietdek. (Foto Wim Giebels)

Normaliter vindt de uitreiking van de cheque plaats tijdens het GoedGeldGala, maar vanwege de coronasituatie werd dit evenement afgelast.

Goed jaar ondanks corona
2020 was ondanks de vele uitdagingen een goed jaar voor de lotenverkoop van de BankGiro Loterij. Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij kan bijna 83,5 miljoen worden verdeeld over vele tientallen culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

Film ‘1200 molens’ wint Gouden Reiger

De film ‘1200 molens’ die vorig jaar november is vertoond tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen heeft de Gouden Reiger gewonnen. De uitverkiezing werd op 28 oktober bekendgemaakt tijdens een speciale ‘online’ uitzending van de Avond van de Opdrachtfilm van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers. Een prachtige prijs voor een prachtige film. De vereniging is daar dan ook bijzonder trots op! De Gouden Reigers zijn de prijzen voor de beste zakelijke films, bedrijfsfilms en webfilms van het jaar in diverse categorieën.

Voor de uitslag telden de publieksstemmen voor 50 % mee. Een jury bepaalde de andere 50%. De overwinning hing al in de lucht nadat de score van de publieksstemmen werd bekendgemaakt. Maar liefst 47% van de uitgebrachte stemmen ging naar de molenfilm. Vervolgens stipte de jury in een aantal punten – zonder de naam te noemen – de kwaliteit van de winnende film aan, waaruit al snel duidelijk werd dat het om ‘1200 ‘molens’ ging.

De Hollandsche Molen feliciteert het productie- en evenementenbureau XSAGA uit Amsterdam dat de film maakte. Ook gaan de felicitaties uit naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, de opdrachtgever  van de film.

Authentiek
In de film worden molens en het molenaarsambacht sfeervol en authentiek in beeld gebracht. De film maakte tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen
in november 2019 op iedereen al veel indruk.

Om de film te bekijken, klik op het beeld.