Burgemeester Iris Meerts nieuwe beschermvrouwe molen Rijn en Lek

Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, is de nieuwe beschermvrouwe van de plaatselijke molen Rijn en Lek, eigendom van De Hollandsche Molen. Op vrijdag 8 mei werd zij ‘geïnstalleerd’, waarna zij als eerste officiële handeling de vang lichtte van de karakteristieke ronde stenen stellingmolen op de stadspoort aan de Dijkstraat.
Dit gebeurde onder toeziend oog van molenaar Louis Maas, Martha de Wit, Matthijs Ero, molenadviseur bij De Hollandsche Molen en Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. De 47-jarige Meerts trad in december 2019 aan als burgemeester. Zij volgde in deze functie Tjapko Poppens op, die ook jarenlang tijdens zijn bijna zevenjarig burgemeesterschap (2012-2019) beschermheer was van deze molen uit 1659.


Burgemeester Iris Meerts aan het vangtouw. (Foto: Nicole Bakker)

Na haar aantreden als burgemeester bracht zij al ‘incognito’ een bezoek aan de molen om meel te kopen. Zij werd echter toch herkend door een van de vrijwilligers, waarna zij later werd benaderd voor de ceremoniële functie van bechermvrouwe.

Nationale Molendag en Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen gaan niet door

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei a.s. zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in  het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

Algemene Ledenvergadering
De Hollandsche Molen heeft om dezelfde reden ook de Algemene Ledenvergadering, die voor 18 april a.s. in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort stond gepland, helaas moeten afblazen. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar het najaar. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum.
Het concept-bestuursverslag en de concept jaarrekening 2019 zijn binnenkort te vinden op de nieuwspagina van onze website molens.nl

Nationale Molendag
Nationale Molendag wordt niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. We roepen alle molens op om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven.
Beide organisaties vinden het erg jammer dat het jaarlijkse landelijke molenevenement geen doorgang kan vinden. “We willen Nederland graag ontvangen op onze prachtige molens en dit cultureel erfgoed een mooi podium geven en jong en oud kennis laten maken met het ambacht van molenaar. Daarnaast is het besluit een teleurstelling voor de vele molenaars en vrijwilligers die zich ieder jaar verheugen op Nationale Molendag. Een groot aantal van hen is al druk bezig met de voorbereidingen.

Gezondheid voorop
Voor De Hollandsche Molen staat echter de gezondheid, juist van deze vrijwilligers en natuurlijk van het publiek voorop. Wij hebben vanaf het begin van de corona-crisis de richtlijnen van de overheid gevolgd en ook nu houden we ons hieraan”, zegt Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit zich hierbij aan: “Het is niet nodig gezondheidsrisco’s te lopen in verband met het belang van de instandhouding van de molens.”

Nabije toekomst
Hoe de rest van het molenjaar eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. In het voorjaar en de zomerperiode vinden er in normale omstandigheden tal van activiteiten plaats, onder meer diverse regionale molendagen. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder kunt u voor informatie terecht op molens.nl.

Kantoor De Hollandsche Molen gesloten in verband met situatie rond corona virus

In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is het kantoor van De Hollandsche Molen in ieder geval tot dinsdag 28 april gesloten. De vereniging houdt er echter ernstig rekening mee dat deze periode langer zal gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheden.
Het kantoor is in deze periode (beperkt) telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk  iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen: dhm@molens.nl.
Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie.

480.000 euro voor De Hollandsche Molen tijdens Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 5 februari jl. in Leiden ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2019 van de BankGiro Loterij 400.000 euro. Daar kwam nog 79.317 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden onder meer ingezet voor groot onderhoud en restauratie via het Molenfonds. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.


(Foto: Roy Beusker Fotografie)

Er was nog meer goed nieuws voor de molens. Vereniging De Zaansche Molen kreeg een schenking van 500.000 euro voor het realiseren van het nieuwe molenmuseum op de Zaanse Schans: Wereld van Windmolens.

Recordbedrag
Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij is dit jaar een recordbedrag van ruim 84,3 miljoen verdeeld over 77 culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.
Dankzij de recordopbrengst kon de BankGiro Loterij ook negentien culturele instellingen verrassen met een extra schenking voor een specifiek project of een eenmalige donatie. In totaal is er sinds 1998 dankzij de 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij ruim 1 miljard euro uitgekeerd aan partners!

(Foto: Roy Beusker Fotografie)

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld.

De Hollandsche Molen vindt kabinetsbesluit vuurwerk onvoldoende

“Niet alleen knalvuurwerk en vuurpijlen, maar al het consumentenvuurwerk dient in heel Nederland te worden geweerd.” Dit stelt directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen naar aanleiding van het kabinetsbesluit over de reikwijdte van het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling moet ingaan. Zij vreest dat ook het debat in de Kamer niet leidt tot een algeheel verbod op consumentenvuurwerk. “Dit besluit is onvoldoende. Daar schieten wij niets mee op. Het betekent dat het risico op molenbranden groot blijft. Wij willen geen half werk. Molens zijn uiteindelijk alleen gebaat bij een algeheel vuurwerkverbod.” De landelijke molenvereniging is een van de ondertekenaars van het Vuurwerkmanifest.

Zij wijst op de twee molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in ons land. De Ceres in Bovenkarspel ging grotendeels verloren en bij de Oortmanmolen in Lattrop kon de brandweer ternauwernood erger voorkomen. Beide branden werden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door vuurwerk.

De zwaar beschadigde molen Ceres in Bovenkarspel. (Foto: Matthijs Ero)

Mocht het inderdaad niet komen tot een algeheel vuurwerkverbod, zal de vereniging alle moleneigenaren en molenaars aansporen om in hun gemeente druk uit te oefenen op de politiek om wel tot algehele vuurwerkvrije zones rond molens te komen.
Uit onderzoek van de vereniging is gebleken dat maar weinig gemeenten vuurwerkvrije zones hebben ingesteld. Inmiddels is voor moleneigenaren en molenaars een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel door brand verwoest

Molen Ceres in Bovenkarspel is op oudjaarsavond door brand verwoest. De brandweer kreeg melding van de brand tegen tien uur ’s avonds en was snel ter plekke maar kon niet voorkomen dat de korenmolen uit 1848 grotendeels uitbrandde. De houten achtkantstijlen zijn overeind gebleven, maar zijn wel ernstig aangetast door het vuur. Ook het wiekenkruis, de molenas  en de molenstenen zijn behouden gebleven.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht, maar is vermoedelijk vuurwerk.
Verder wordt samen met de eigenaar van de molen, stichting De Westfriese Molens, door deskundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en De Hollandsche Molen bekeken hoe groot de schade is en wat de kansen zijn voor herstel.
Molen Ceres een dag na de brand. (Foto: Matthijs Ero)

Brand bij Oortmanmolen in Lattrop
Eerder op oudjaarsdag ontstond ook een brand bij de Oortmanmolen in Lattrop (OV). Daar slaagde de brandweer er in om de molen te redden. Er is alleen sprake van waterschade en rietschade. Hoogstwaarschijnlijk werd ook daar de brand veroorzaakt door vuurwerk.

De Hollandsche Molen stelt jongeren en ambachten centraal bij invulling Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

De Hollandsche Molen gaat het Jongerenfonds Molens oprichten. Met dit fonds geeft de landelijke molenvereniging jonge mensen de kans zich actief voor molens én molenbehoud in te zetten. “Hoe zij dat willen doen, mogen ze zelf bepalen. Het is een fonds vóór en dóór jongeren. Dus kom maar op met ideeën!”, zei directeur Nicole Bakker op 4 november tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan de vereniging in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. De helft van het totale geldbedrag van 150.000 euro dat aan de prijs is verbonden is bestemd voor dit doel.


(Foto: Jorrit Lousberg)

Met de andere helft wordt het Molenambacht Fonds opgericht. De vereniging wil met dit fonds initiatieven stimuleren, gericht op het eigentijds ontwikkelen van ambachten die direct of indirect met molens en molenbehoud te maken hebben.
In eerste instantie gaat het om het molenaarsambacht dat sinds 2017 op UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed staat. Tegelijkertijd is het behoud van het vakmanschap van molenmakers, roedenmakers, smeden en rietdekkers essentieel voor de toekomst. Met deze prijs wil De Hollandsche Molen mensen belonen die ideeën op dit terrein ontwikkelen. De vereniging draagt jaarlijks een kandidaat voor bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Jongerenfonds Molens
De Hollandsche Molen stelt dat als meer jongeren als molenaar, molengids, klusser of bestuurslid actief zijn, dit een bewijs is dat molens ook in de toekomst midden in de samenleving staan. Door de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf te leggen, verwacht de vereniging dat er meer activiteiten worden georganiseerd met een vernieuwend karakter. Daarmee gaan molens letterlijk met hun tijd mee. Een speciale jongerencommissie beslist over de aanvragen bij dit fonds.

Enthousiaste reacties
Bij de prijsuitreiking waren enkele jongeren aanwezig. Zij reageerden enthousiast, zoals Jurre Riphagen uit het Gelderse Vaassen: “Ik ben blij om te horen dat er meer aandacht wordt gegeven aan jongere molenaars, want het is niet alleen maar een hobby voor ‘oudere mannen’.” “Ik vind het een geweldig initiatief!”, roept Koen van de Maat uit Stevensweert, “Het is een nieuwe manier om jongeren te betrekken bij het vak van molenaar wat deze aandacht echt verdient. Ik zou zeker projecten indienen!” En wat Pedro Germes uit Haarlem betreft had het eigenlijk al eerder moeten gebeuren: “Eindelijk heeft de jeugd de mogelijkheid hun inzichten te laten zien!”

 

Veel belangstelling voor ‘vroege’ Molencontactdag 2019

Dit jaar was het een ‘vroege’ Molencontactdag. In plaats van de traditionele derde vrijdag in november werd deze editie al op 9 oktober gehouden. Plaats van handeling was Wijkcentrum De Stolp in ’s Hertogenbosch. De keuze om het evenement te combineren met de jaarlijkse uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs in de middag pakte goed uit. De opkomst was in de ochtend al vrij hoog, met ruim 90 vertegenwoordigers uit het molenveld. En ’s middags, nadat de ‘supporters’ van de drie deelnemende molens aan de Molenprijs waren gearriveerd, zat de grote zaal tjokvol met meer dan 130 mensen.


De grote zaal van De Stolp zat ‘s middags tjokvol. (Foto: Wim Giebels)

Het ochtendprogramma telde vier onderdelen. Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, peilde via een digitale enquête de meningen over het functioneren van de vereniging in het molenveld en nodigde de zaal uit met ideeën te komen om dit, waar nodig, te verbeteren. Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging bij De Hollandsche Molen, legde – in aanloop naar de middag-workshop over dit onderwerp – in algemene termen uit welke kansen het Molenfonds biedt voor moleneigenaren.
Suzanne Brakenhoff, stagiair bij De Hollandsche Molen, ging nader in op het belang van moleneigenaren om een vuurwerkvrije zone rond hun molen(s) in te laten stellen.
Leen Lagerwerf van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sloot het ochtenddeel af met een presentatie over het UNESCO-actieplan, de internationale conferentie over het molenaarsambacht en over diverse plannen voor  specialisaties in molenaarsopleidingen.

Workshops
Na de lunch werden de bezoekers zeven workshops aangeboden, waaruit iedereen er twee kon kiezen. Jaap van Lakerveld en Paul Sporken van Stichting De Schiedamse Molens gaven een workshop over de Badges-pilot en educatieve rondwandeling in hun stad. Riet Mulder, molenaar/eigenaar van de Hooydonkse Watermolen in Nederwetten, gaf uitleg over het pilotproject Watermolenlandschappen in Het Groene Woud. Klimaatverandering en het effect op molens was het thema van de workshop van molenmaker Luc Verbij. Anne de Jong, marketingmedewerker bij De Hollandsche Molen, en QR-specialist Frans Hendrikx gingen nader in op de kansen die de zogenaamde QR-code biedt bij onder meer promotie- en fondsenwervingsdoeleinden. Bij de workshop van Charles de Teije stond centraal de wijze waarop educatieve projecten succes kunnen hebben bij de groepen 3 en 4 in het basisonderwijs. Leo Endedijk en Jippe Kreuning, junior adviseur Molenfonds, werkten gezamenlijk stap voor stap uit hoe een aanvraag bij het Molenfonds behoort te worden ingediend. Leo Endedijk besprak in een aparte workshop tien belangrijke lobby-tips.

Hieronder vindt u de presentaties en workshops. Ook kunt u hier de uitslag van de digitale enquête en een stappenplan voor het aanmaken van  QR-codes downloaden.

 1. Betrokkenheid en invloed bij De Hollandsche Molen
  Uitslag enquête
 2. Molenfonds algemeen
 3. Vuurwerkvrije zones
 4. UNESCO Actieplan en opleidingen
 5. Workshop Badges en Educatieve wandeling Schiedam
 6. Workshop Pilotproject Watermolenlandschappen
 7. Workshop Klimaatveranderingen en effecten op molens
 8. Workshop Van Passant naar Klant incl case QR-Stichting De Overijsselse Molen
  Stappenplan QR-Code aanmaken
 9. Workshop Educatie groepen 3 en 4 (geen powerpoint-presentatie)
 10. Workshop Aanvragen bij Molenfonds
 11. Workshop 10 belangrijke lobby-tips

Molen De Lelie in Puttershoek wint de BankGiro Loterij Molenprijs 2019

Molen De Lelie in Puttershoek heeft de BankGiro Loterij Molenprijs 2019 gewonnen. De Hollandsche Molen maakte dit bekend tijdens de jaarlijkse Molencontactdag die op 9 oktober plaatsvond in ‘s-Hertogenbosch. De Lelie verzamelde 10.762 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Met dit geld gaat eigenaar Stichting Molens Hoeksche Waard de kelder en de machinekamer van de molen omtoveren in educatieve expositieruimten. Hierin worden de verhalen verteld over de historische stoommachine die er ooit stond, maar vooral ook over de mensen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten ondergedoken.

Vrijwillige molenaar Jesse in ’t Veld was dolblij: “Dit is de dag van mijn leven!” En Jan Booden voorziiter van Stichting Molens Hoeksche Waard, eigenaar van De Lelie, voegde daaraan toe: “We hebben er keihard voor gewerkt. Ik ben ontzaglijk blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen. We gaan morgen aan de slag.”

De vrijwilligers van De Lelie zijn dolblij met de hoofdprijs van de BankGiro Loterij Molenprijs 2019. (foto: Wim Giebels)

In totaal werden (in de stemperiode van drie weken) in september 26.252  stemmen uitgebracht. De Lelie was het meest succesvol in het stemmen werven. De andere twee genomineerden krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat molen De Vrijheid in Beesd 9.141 euro en De Ster in Rotterdam 6.353 euro voor hun projecten mee naar huis nemen.

Reguliere bijdragen
Tijdens dit jaarlijkse evenement werden ook de reguliere bijdragen uit het Molenfonds bekendgemaakt. In 2018/2019 ontvingen 28 restauratie/groot onderhoud projecten in totaal 750.000 euro uit dit fonds.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. De BankGiro Loterij Molenprijs is in 2011 in het leven geroepen. Met deze prijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Tweede serie toekenningen Molenfonds voor groot onderhoud projecten

Het Molenfonds heeft onlangs in totaal € 189.904 beschikbaar gesteld aan vijf groot onderhoud projecten. Het gaat hier om de tweede reeks toekenningen van dit jaar. De bijdragen gaan deze keer naar twee Noord-Brabantse molens, en één uit Noord-Holland, één uit Drenthe en één uit Friesland.

In Noord-Brabant krijgt voor noodzakelijk groot onderhoud aan het staartwerk molen De Roosdonck in Nuenen een bijdrage van € 31.612. In dezelfde provincie ontvangt molen De Hoop in Bavel voor het vernieuwen van het wiekenkruis een bijdrage van € 52.500. Aan Poldermolen D in Stompetoren (N-H) is voor het herstel van de vijzel € 15.000 toegekend. Dit bedrag krijgt de molen bovenop de reeds toegekende provinciale subsidie voor groot onderhoud. Voor het vervangen van het wiekenkruis bij molen De Zaandplatte in het Drentse Ruinen doet het Molenfonds een bijdrage van € 38.292. Tot slot is voor de spinnenkop Arkens in Franeker voor groot onderhoud aan het wiekenkruis en het tevens terugbrengen van het oorspronkelijke vlinderwieksysteem een geldbedrag van € 52.500 beschikbaar gesteld.

Nuenen – De Roosdonck. (Foto: Mario Collombon)

Het Molenfonds streeft naar het behoud van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap. Het fonds doet dit door financieel bij te dragen aan met name groot onderhoud aan monumentale wind- en watermolens. Hierdoor zorgen we voor duurzaam behoud van molens en hun verhalen voor de huidige en de volgende generaties.