Koninklijke onderscheiding voor molenaar Han Mulder

Burgemeester Iris Meerts van de gemeente Wijk bij Duurstede reikte op 26 april een koninklijke onderscheiding uit aan molenaar Han Mulder. Han, die vanaf 1997 tot en met 2019 molenaar op onze molen Rijn en Lek in deze gemeente was, mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. De Hollandsche Molen feliciteert hem van harte met zijn onderscheiding.

Als inwoner van Wijk was hij altijd in de buurt en waakte over de molen hetgeen De Hollandsche Molen als eigenaar een veilig gevoel gaf. Hij ontpopte zich als een ware ambassadeur van de Wijkse molen. Mede door zijn inzet is de molen al die jaren een springlevend monument gebleven en een prachtig element in het stadsbeeld. Hij maakte zich vooral ook verdienstelijk als ‘educatieve molenaar’. Op die manier liet Han, die zichzelf in zijn afscheidsinterview omschreef als ‘een gastheer op een eeuwenoud monument’, vele honderden kinderen kennis maken met de molen.
Het spreekt vanzelf dat wij Han deze onderscheiding van harte gunnen!

(Foto: Wim Giebels)

Tweede ‘online’ Algemene Ledenvergadering goed bezocht

Op 17 april jongstleden vond ‘online’ de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen plaats. Voorzitter Nico Papineau Salm en directeur Nicole Bakker ‘ontvingen’ de aanwezigen ‘digitaal’ in de geïmproviseerde studio in het kantoor van De Hollandsche Molen in Amsterdam. Het was voor de tweede maal dat de jaarlijkse ledenvergadering langs deze ‘online’ weg plaatsvond. De huidige coronasituatie maakt nog steeds een fysieke bijeenkomst onmogelijk.

Bijna 50 mensen woonden de vergadering vanachter hun computer, tablet of laptop bij. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen aan het eind van de bijeenkomst had iedereen een prettige en informatieve bijeenkomst beleefd.

Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de leden gelegenheid gekregen om digitaal hun stem uit te brengen over diverse agendapunten. Onder meer over de toetreding tot het bestuur van drie nieuwe kandidaten. Met ruime steun werden zij gekozen. Het gaat om mevrouw Denise Go-Feij, mevrouw Marloes van de Hei en de heer Hans Démoed.


De nieuwe bestuursleden, vlnr: Denise Go-Feij, Marloes van de Hei
en Hans Démoed. (Foto’s Wim Giebels)


Certificaten van Verdienste
De jaarlijkse Certificaten van Verdienste gaan dit jaar naar veiligheidsdeskundige Hay Janssen en de molenaars Camiel Damen en Jan Scheirs. Voorzitter Nico Papineau Salm heeft de certificaten inmiddels op locatie overhandigd.

Column
Na het huishoudelijke deel gaf directeur Nicole Bakker een toelichting op de plannen van de vereniging voor 2021 en de jaren erna. Aansluitend besprak Harm-Ydo Hilberdink, molenaar van de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam, in een column zijn gedachten en gevoelens tijdens de coronaperiode. Karel Loeff van Erfgoedvereniging Heemschut hield vervolgens een lezing over de geschiedenis en werkwijze van zijn vereniging met de vraag of dit een inspiratie is voor De Hollandsche Molen. De bijeenkomst werd afgesloten met een impressie van de eerste ‘online’ Nationale Molendag die op 8 en 9 mei plaatsvindt.

Notulen
Voor de notulen van de Algemene Vergadering klik hier

Versoepelingen lockdown geen effect op situatie rond molens

Het kabinet maakte op 20 april bekend de huidige lockdown op een beperkt aantal punten te versoepelen. Dat is voor velen goed nieuws. Deze versoepelingen brengen echter geen veranderingen teweeg bij de situaties rond molens en de mogelijkheden tot molenbezoek. Het aantal besmettingen blijft aan de hoge kant. Daarom blijft de druk op het ziekenhuis groot.
De meeste maatregelen van de lockdown blijven van kracht. Het kabinet bekijkt op 3 mei of er verdere versoepelingen vanaf 11 mei mogelijk zijn.

Dat betekent dat De Hollandsche Molen u nog steeds dringend adviseert om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.
Het ontvangen van – toeristische – bezoekers op de molen is verboden. Het verkopen van meelproducten is nog wel toegestaan, maar denk hierbij aan de veiligheidsmaatregelen voor uw klanten én uw vrijwilligers. Gezondheid staat voorop.
Als er op de molen langere tijd geen molenaars zijn, adviseren wij met klem in verband met de veiligheid de molen stormvast achter te laten.

Meer informatie over de lockdown is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl
Veel gestelde vragen vindt u hier

470.000 euro voor De Hollandsche Molen uit loterijopbrengst BankGiro Loterij

De Hollandsche Molen heeft uit de loterijopbrengst 2020 van de BankGiro Loterij 400.000 euro ontvangen. Daar kwam nog 67.700 euro bij uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar. Bij het geoormerkt werven spelen deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Directeur Nicole Bakker: “Wij zijn altijd heel blij met deze jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Met dit bedrag kunnen we weer veel groot onderhoud- en restauratieprojecten via het Molenfonds financieren. De Hollandsche Molen bedankt alle deelnemers die voor de molens hebben meegespeeld.”

Directeur Nicole Bakker toont de cheque van de bijdrage van de BankGiro Loterij bij molen d’Admiraal in Amsterdam. Mede dankzij een bijdrage van de loterij kreeg deze molen afgelopen een nieuw rietdek. (Foto Wim Giebels)

Normaliter vindt de uitreiking van de cheque plaats tijdens het GoedGeldGala, maar vanwege de coronasituatie werd dit evenement afgelast.

Goed jaar ondanks corona
2020 was ondanks de vele uitdagingen een goed jaar voor de lotenverkoop van de BankGiro Loterij. Dankzij de deelnemers aan de BankGiro Loterij kan bijna 83,5 miljoen worden verdeeld over vele tientallen culturele organisaties in Nederland. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. De ruim 700.000 deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

Film ‘1200 molens’ wint Gouden Reiger

De film ‘1200 molens’ die vorig jaar november is vertoond tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen heeft de Gouden Reiger gewonnen. De uitverkiezing werd op 28 oktober bekendgemaakt tijdens een speciale ‘online’ uitzending van de Avond van de Opdrachtfilm van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers. Een prachtige prijs voor een prachtige film. De vereniging is daar dan ook bijzonder trots op! De Gouden Reigers zijn de prijzen voor de beste zakelijke films, bedrijfsfilms en webfilms van het jaar in diverse categorieën.

Voor de uitslag telden de publieksstemmen voor 50 % mee. Een jury bepaalde de andere 50%. De overwinning hing al in de lucht nadat de score van de publieksstemmen werd bekendgemaakt. Maar liefst 47% van de uitgebrachte stemmen ging naar de molenfilm. Vervolgens stipte de jury in een aantal punten – zonder de naam te noemen – de kwaliteit van de winnende film aan, waaruit al snel duidelijk werd dat het om ‘1200 ‘molens’ ging.

De Hollandsche Molen feliciteert het productie- en evenementenbureau XSAGA uit Amsterdam dat de film maakte. Ook gaan de felicitaties uit naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, de opdrachtgever  van de film.

Authentiek
In de film worden molens en het molenaarsambacht sfeervol en authentiek in beeld gebracht. De film maakte tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 aan De Hollandsche Molen
in november 2019 op iedereen al veel indruk.

Om de film te bekijken, klik op het beeld.

Nico’s 100-molens toer tijdelijk stopgezet

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen heeft De Hollandsche Molen besloten om de 100-molens toer van voorzitter Nico Papineau Salm voor onbepaalde tijd te onderbreken. De bedoeling van de toer is, dat de voorzitter overal in het land – op uitnodiging –  bij molens in gesprek gaat met molenaars, overige vrijwilligers rondom de molen en andere betrokkenen. Gezien de huidige situatie met het groeiend aantal coronabesmettingen acht de vereniging het onverantwoord om de bezoeken komende periode voort te zetten.

De Hollandsche Molen volgt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus op de voet. Mocht de situatie zodanig verbeteren dat de molenbezoeken worden hervat, wordt dit uiteraard bekendgemaakt.

Molens en de aangescherpte coronamaatregelen

Het kabinet heeft, gezien de forse toename van de besmettingsgevallen, besloten vanaf woensdag 14 oktober de COVID-19 maatregelen aanzienlijk te verscherpen. Dat betekent voor iedereen, dus ook voor alle mensen die in het molenveld actief zijn, dat extra voorzichtigheid geboden is om verspreiding van dit virus zoveel mogelijk te voorkomen. De gezondheid van iedereen en zeker die van elke molenvrijwilliger blijft voorop staan.

De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben in verband hiermee gezamenlijke afspraken gemaakt. Hieronder vindt u ze op een rijtje:

  1. In algemene zin wordt afgeraden om gedurende de periode van de extra beperkende maatregelen (toeristische) bezoekers te ontvangen.
  2. Alle vrijwilligers, ter plekke op de molen, wordt geadviseerd mondkapjes te dragen, in ieder geval als er meer mensen op de molen zijn.
  3. De najaarsexamens voor de kandidaat vrijwillige molenaars gaan – in aangepaste vorm – door. Dat houdt in dat het examen wordt afgenomen door twee examinatoren in aanwezigheid van één notulist. Alle aanwezigen wordt dringend aangeraden een mondkapje te dragen.

Bereikbaarheid kantoor De Hollandsche Molen
In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona-virus is het kantoor van De Hollandsche Molen komende vier weken gesloten. De vereniging houdt er ernstig rekening mee dat deze periode langer kan gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheden.
Het kantoor is in deze periode (beperkter) telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen via dhm@molens.nl
Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie.

Meer algemene informatie over het coronavirus vindt op rijksoverheid.nl

Internetbijeenkomst ledenvergadering en Molencontactdag positief ontvangen

De gecombineerde ‘Zoom’-internetbijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen en de Molencontactdag op vrijdag 9 oktober verliep uitstekend, maar was voor iedereen toch even wennen. Zowel voor voorzitter Nico Papineau Salm, de medewerkers van het bureau van De Hollandsche Molen als de deelnemers was het de eerste keer dat zij elkaar niet fysiek op locatie tegenkwamen maar op digitale wijze, via deze video-internetdienst.

Zo’n 40 mensen logden in om de bijeenkomst(en) vanachter hun computer, tablet of laptop bij te wonen. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen die aan het eind van de bijeenkomst via het beeldscherm werden uitgewisseld had iedereen een nuttige en informatieve ‘online’-ochtend beleefd.


Impressie van een presentatie tijdens de Zoom-Molencontactdag.

De Algemene Ledenvergadering verliep goed, de concept notulen vindt u hier
De Molencontactdag was in de vorm van een webinar gegoten. Matthijs Ero, adviseur molens, beet het spits af met een verhandeling over de roeden problematiek. Vervolgens kwam Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, aan het woord over verzekeringskwesties rond molens. Nicole Bakker, directeur van de vereniging, sloot de bijeenkomst af met een presentatie over De toekomst van De Hollandsche Molen. Via de ‘chat’ was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Presentaties
Hieronder vindt u de presentaties van de Molencontactdag op een rijtje.

  1. Roeden problematiek
  2. Verzekeren van molens
  3. De Toekomst van De Hollandsche Molen

Het is ook mogelijk een video-opname van de volledige Molencontactdag toegezonden te krijgen. Stuur dan een mail naar dhm@molens.nl

Molen Ceres wint de BankGiro Loterij Molenprijs 2020

Molen Ceres in Bovenkarspel is de grote winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. De Hollandsche Molen maakte dit op 9 oktober bekend vanuit molen De Hoop in Oldebroek waar – vanwege de coronasituatie – de prijsuitreiking in kleine kring plaatsvond. Het vrijwilligersteam van de molen verzamelde maar liefst 17.164 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Het geld is bestemd voor het herstel van het wiekenkruis van de molen, die tijdens de afgelopen jaarwisseling – waarschijnlijk door vuurwerk – grotendeels verbrandde.

Kasper Gutter reageerde enthousiast nadat hij namens de Ceres de winnaarscheque in ontvangst had genomen: “Geweldig, geweldig. We zijn ongelooflijk blij. Er is enorm veel werk verzet door alle mensen bij onze molen. Vooraf heb ik gezegd: ‘Als we winnen, dan is er voor iedereen een extra biertje. Dus dat gaan we nu doen.”


Kasper Gutter met de winnaarscheque van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. (Foto: Wim Giebels)

Totaal aantal stemmen: 38.181
In totaal werden aan de vier deelnemende molens (in de stemperiode van drie weken) 38.181 stemmen uitgebracht. De Ceres was het meest succesvol. De andere drie genomineerden krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat molen De Rat in IJlst 8.590 euro, De Hoop in Almelo 6.416 euro en Molen Quadenoord in Renkum 6.011 euro voor hun projecten binnenhaalden.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. De BankGiro Loterij Molenprijs is in 2011 in het leven geroepen. Met de BankGiro Loterij Molenprijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Johan Bakker overleden

Op 14 september jl. overleed op 71-jarige leeftijd de bevlogen molenkenner Johan Bakker. Hij was een van de belangrijkste molenauteurs in de geschiedenis van het molenbehoud in Nederland. Vanuit een diepe persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met een enorm geheugen als het om molenzaken ging, werkte hij aan een ontelbare reeks molenartikelen. Hij maakte elk verhaal dat uit zijn pen kwam lezenswaardig en mocht een grote lezersgroep tot zijn achterban rekenen.

Dat hij vanwege zijn gezondheid lange tijd niet in staat meer was tot betaalde arbeid, was voor zijn toenmalige werkgever wellicht een grote tegenslag destijds. Voor het molenveld was het een zeer gelukkige bijkomstigheid; van een zegen zou Johan zeker nooit gesproken hebben.


Johan Bakker met zijn oorkonde van het Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding in 1993. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

Johan begon zijn schrijverscarrière bij De Molenaar. Toen dat blad stopte met het molenkatern was dat voor hem een teleurstelling. Maar ook hier heeft elk nadeel zijn voordeel: in de plaats van De Molenaar kwam het maandblad Molenwereld en daarin kwamen de talenten van Johan volledig tot zijn recht. Het blad ontwikkelde zich als een gezaghebbend en veel gelezen molinologisch tijdschrift. De eindredactie was al die jaren in vertrouwde handen bij Johan. Uiteindelijk stopte hij met zijn werk voor Molenwereld en daarmee stopte ook de uitgave van dit blad.
In 1993 ontving hij voor zijn grote verdiensten als molenauteur reeds een onderscheiding van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

Johan Bakker zag De Hollandsche Molen als de moederorganisatie van het molenbehoud en als een auteur kritiek uitte op het beleid – iets dat zeker niet ongebruikelijk was en is in het kritische molenwereldje – probeerde hij die kritiek altijd draaglijk te maken.

De vereniging wenst de familie alle sterkte toe in deze ongetwijfeld verdrietige tijd.