Internetbijeenkomst ledenvergadering en Molencontactdag positief ontvangen

De gecombineerde ‘Zoom’-internetbijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen en de Molencontactdag op vrijdag 9 oktober verliep uitstekend, maar was voor iedereen toch even wennen. Zowel voor voorzitter Nico Papineau Salm, de medewerkers van het bureau van De Hollandsche Molen als de deelnemers was het de eerste keer dat zij elkaar niet fysiek op locatie tegenkwamen maar op digitale wijze, via deze video-internetdienst.

Zo’n 40 mensen logden in om de bijeenkomst(en) vanachter hun computer, tablet of laptop bij te wonen. Gezien de vele positieve ‘chat’-boodschappen die aan het eind van de bijeenkomst via het beeldscherm werden uitgewisseld had iedereen een nuttige en informatieve ‘online’-ochtend beleefd.


Impressie van een presentatie tijdens de Zoom-Molencontactdag.

De Algemene Ledenvergadering verliep goed, de concept notulen vindt u hier
De Molencontactdag was in de vorm van een webinar gegoten. Matthijs Ero, adviseur molens, beet het spits af met een verhandeling over de roeden problematiek. Vervolgens kwam Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, aan het woord over verzekeringskwesties rond molens. Nicole Bakker, directeur van de vereniging, sloot de bijeenkomst af met een presentatie over De toekomst van De Hollandsche Molen. Via de ‘chat’ was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Presentaties
Hieronder vindt u de presentaties van de Molencontactdag op een rijtje.

 1. Roeden problematiek
 2. Verzekeren van molens
 3. De Toekomst van De Hollandsche Molen

Het is ook mogelijk een video-opname van de volledige Molencontactdag toegezonden te krijgen. Stuur dan een mail naar dhm@molens.nl

Molen Ceres wint de BankGiro Loterij Molenprijs 2020

Molen Ceres in Bovenkarspel is de grote winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. De Hollandsche Molen maakte dit op 9 oktober bekend vanuit molen De Hoop in Oldebroek waar – vanwege de coronasituatie – de prijsuitreiking in kleine kring plaatsvond. Het vrijwilligersteam van de molen verzamelde maar liefst 17.164 stemmen en won hiermee de hoofdprijs van 75.000 euro. Het geld is bestemd voor het herstel van het wiekenkruis van de molen, die tijdens de afgelopen jaarwisseling – waarschijnlijk door vuurwerk – grotendeels verbrandde.

Kasper Gutter reageerde enthousiast nadat hij namens de Ceres de winnaarscheque in ontvangst had genomen: “Geweldig, geweldig. We zijn ongelooflijk blij. Er is enorm veel werk verzet door alle mensen bij onze molen. Vooraf heb ik gezegd: ‘Als we winnen, dan is er voor iedereen een extra biertje. Dus dat gaan we nu doen.”


Kasper Gutter met de winnaarscheque van de BankGiro Loterij Molenprijs 2020. (Foto: Wim Giebels)

Totaal aantal stemmen: 38.181
In totaal werden aan de vier deelnemende molens (in de stemperiode van drie weken) 38.181 stemmen uitgebracht. De Ceres was het meest succesvol. De andere drie genomineerden krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat molen De Rat in IJlst 8.590 euro, De Hoop in Almelo 6.416 euro en Molen Quadenoord in Renkum 6.011 euro voor hun projecten binnenhaalden.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. De BankGiro Loterij Molenprijs is in 2011 in het leven geroepen. Met de BankGiro Loterij Molenprijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

Johan Bakker overleden

Op 14 september jl. overleed op 71-jarige leeftijd de bevlogen molenkenner Johan Bakker. Hij was een van de belangrijkste molenauteurs in de geschiedenis van het molenbehoud in Nederland. Vanuit een diepe persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met een enorm geheugen als het om molenzaken ging, werkte hij aan een ontelbare reeks molenartikelen. Hij maakte elk verhaal dat uit zijn pen kwam lezenswaardig en mocht een grote lezersgroep tot zijn achterban rekenen.

Dat hij vanwege zijn gezondheid lange tijd niet in staat meer was tot betaalde arbeid, was voor zijn toenmalige werkgever wellicht een grote tegenslag destijds. Voor het molenveld was het een zeer gelukkige bijkomstigheid; van een zegen zou Johan zeker nooit gesproken hebben.


Johan Bakker met zijn oorkonde van het Molengiftenfonds
voor Vernuft en Volharding in 1993. (Foto: archief De Hollandsche Molen)

Johan begon zijn schrijverscarrière bij De Molenaar. Toen dat blad stopte met het molenkatern was dat voor hem een teleurstelling. Maar ook hier heeft elk nadeel zijn voordeel: in de plaats van De Molenaar kwam het maandblad Molenwereld en daarin kwamen de talenten van Johan volledig tot zijn recht. Het blad ontwikkelde zich als een gezaghebbend en veel gelezen molinologisch tijdschrift. De eindredactie was al die jaren in vertrouwde handen bij Johan. Uiteindelijk stopte hij met zijn werk voor Molenwereld en daarmee stopte ook de uitgave van dit blad.
In 1993 ontving hij voor zijn grote verdiensten als molenauteur reeds een onderscheiding van het Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

Johan Bakker zag De Hollandsche Molen als de moederorganisatie van het molenbehoud en als een auteur kritiek uitte op het beleid – iets dat zeker niet ongebruikelijk was en is in het kritische molenwereldje – probeerde hij die kritiek altijd draaglijk te maken.

De vereniging wenst de familie alle sterkte toe in deze ongetwijfeld verdrietige tijd.

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen wordt gehouden op vrijdag 9 oktober a.s. in Ambiance Houtrust in Amersfoort. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. In verband met de coronacrisis zijn er enige aanpassingen gedaan aan het programma en de praktische uitvoering.

Wat houden deze in? U weet dat de ledenvergadering op de oorspronkelijke datum van 18 april vanwege de corona-uitbraak geen doorgang kon vinden. Het bestuur heeft besloten om de bijeenkomst te combineren met de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs. De Algemene Vergadering vindt ’s ochtends plaats van 10.30 – 11.15 uur en behelst uitsluitend het huishoudelijke deel. Daarin wordt onder meer de Jaarrekening 2019 vastgesteld en worden het jaarplan en de begroting 2020 besproken.

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen mag een beperkt aantal mensen in de zaal aanwezig zijn. Dat betekent dat als u de Algemene Vergadering wilt bijwonen, u zich vooraf dient aan te melden.
Let op: dit kan uitsluitend door een mail te sturen naar dhm@molens.nl.

Het voorafgaande brengt met zich mee dat het afhankelijk van het aantal aanmeldingen is of wij iedereen een plaats kunnen bieden. Vanwege deze beperking zijn dan ook uitsluitend leden welkom.
Wij hadden dit ook graag anders gezien, maar wij hopen op uw begrip.

De agenda

 1. Welkom voorzitter en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
 3. Verslag Financiële Commissie
 4. Jaarrekening-2019
 5. Verkiezing financiële commissie 2020
 6. Jaarplan 2020 en begroting 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag

Voor de actuele gegevens over de ALV, Molencontactdag en uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs, kijk hier.

Certificaat van Verdienste voor Vaags Molenwerken

In hun molenmakersbedrijf in Aalten kregen donderdag 30 juli Martijn, Gerben en Walter Vaags het Certificaat van Verdienste uitgereikt door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen.
De drie broers ontvangen dit Certificaat vanwege de jarenlange grote verdiensten van Vaags Molenwerken voor het molenbehoud. Het bedrijf heeft in de loop der tijd ontelbare molens in vooral (oost-)Nederland en in Duitsland gerestaureerd. Vaags Molenwerken  behoort tot de grootste molenmakerijen in ons land.

Het bedrijf is al meer dan een eeuw actief in de molenbouw. Het werd in 1904 opgericht door molenmaker Hendrik ten Have. Kort daarna begint de samenwerking met zijn broer Gerrit. Deze begint later in Vorden zijn eigen molenmakerij. In 1960 gaat Henk Vaags samenwerken met Jan ten Have in Aalten en neemt in 1974 het bedrijf over waarna Vaags Molenwerken ontstaat. In 1971 neemt Herman Groot Wesseldijk het bedrijf over van Ten Have in Vorden en verhuist naar Laren.

De familie Vaags met het Certificaat van Verdienste. Vlnr. moeder Willemien Vaags, Martijn, vader Kees, Gerben en Walter. (Foto: Ed van Gerven)

Opvolgers van Henk Vaags
In 1994 gaan de gebroeders Martijn, Gerben en Walter Vaags samenwerken met hun vader Henk en nemen later het bedrijf over. Jos Geverink neemt Molenmakerij Groot Wesseldijk over van Herman Groot Wesseldijk. Vaags Molenwerken en Molenmakerij Groot Wesseldijk gaan momenteel samen verder.
Walter is het gelukt om de traditionele molenmakersbedrijven Vaags en Groot Wesseldijk samen te smeden. Daarmee is de continuïteit in de molenmakerij in Oost Nederland gewaarborgd.
Gerben heeft zich ontpopt als een uitvoerder van hele complexe molenrestauraties. Martijn heeft aan de wieg gestaan van het restaureren van Potroeden en andere geklonken molenconstructies.

Certificaat van Verdienste voor Rob Batenburg

Op ‘zijn’ molen De Vrijheid in Schiedam kreeg Rob Batenburg uit handen van Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, op 14 juli het Certificaat van Verdienste uitgereikt. Ruim 46 jaar was de Schiedammer dagelijks in het belang van molens actief, eerst als molenaar en later als molenmaker. Oorspronkelijk zou de uitreiking plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen op 18 april maar vanwege de coronacrisis werd deze bijeenkomst afgelast.

Rob Batenburg met zijn certificaat. (Foto: Nicole Bakker)

Vorig jaar ging hij met pensioen. Zowel op vrijwillige als professionele basis heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de molens in Nederland en in het bijzonder aan die in Schiedam. In 1973 begon hij als vrijwilliger op De Vrijheid. Al snel werd hij er molenaar en later bedrijfsleider. Onder zijn leiding en met eigen handen heeft hij de complete inrichting van de molen getimmerd om zo een zeer efficiënte productiemolen te creëren.

Ambachtelijk korenmolenaar en molenmaker
In 1976 was hij medeoprichter van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, waarvan hij ook jarenlang bestuurslid werd.
In 1989 richt hij de Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam op, een molenmakersbedrijf dat zich de eerste jaren richtte op de Schiedamse molens, maar later het werkterrein uitbreidde tot buiten de jeneverstad. Naast molens werden onder meer kerken en oude huizen onder handen genomen. In Schiedam werd zelfs een complete, werkende moutwijnbranderij (Jenevermuseum) herbouwd. Inmiddels heeft de werkplaats naast de Schiedamse molens onder meer alle molens in De Hoekse Waard in onderhoud.

De Walvisch
Andere grote prestaties zijn onder meer: de herbouw na de brand in 1996 van De Walvisch in Schiedam, de nieuwbouw in 2010 van De Kameel in Schiedam. In het buitenland werd de herbouwde molen The Lily in Australië maalvaardig gemaakt. Sinds 2000 is hij weer vrijwillige molenaar van De Vrijheid en na 2004 van De Noord. Hij blijft als gepensioneerde actief als vrijwillige molenaar, adviseur en modelbouwer.

100 molens jubileumtoer voorzitter De Hollandsche Molen begonnen bij Lisserpoelmolen in Lisse

De kop is er af. Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, bezocht op 18 juni de eerste molen in zijn ambitieuze 100-molens-jubileumtoer door Nederland. Hij doet deze molentournee in het kader van het 100-jarig bestaan van de landelijke molenvereniging in 2023. Tot april van dat jubileumjaar wil hij 100 molens bezoeken. De primeur was voor de Lisserpoelmolen in Lisse, eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.
Nico Papineau Salm vertrok per trein van Amsterdam Centraal naar Leiden Centraal en reed vervolgens per OV-fiets ogenschijnlijk moeiteloos door de straffe wind de 12 kilometer naar de fraai gelegen achtkante grondzeiler aan de Rooversbroekdijk.

(Foto: Wim Giebels)

‘Wat leeft er bij de molens’
Daar werd hij hartelijk ontvangen door de enthousiaste vrijwillige molenaar Robert van Vuuren en Wim Bos, voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Later voegden zich enige vrijwillige molenaars en overige betrokkenen van de stichting, Jolanda Langeveld, wethouder van de gemeente Lisse, en vertegenwoordigers van lokale en regionale media zich bij het gezelschap.
Na een welkomstwoord van Wim Bos lichtte Nico Papineau Salm het doel van zijn molenexpeditie toe. “Ik vind het niet alleen erg belangrijk om met de vrijwilligers in het veld te spreken, maar ook met mensen van het lokale bestuur zoals nu ook met de wethouder. Ik stel het ook zeer op prijs dat zij gekomen is. Op deze manier kom ik goed aan de weet wat er leeft bij de molens en de plaatselijke gemeenschap.”

(Foto: Wim Giebels)

Inmiddels heeft de voorzitter van De Hollandsche Molen 32 uitnodigingen om langs te komen ontvangen. Dus heeft hij nog vele trein- en fietskilometers voor de boeg. Geen probleem voor hem. “Ik ben een openbaar vervoer-man. Ik vind ook dat alle molens per openbaar vervoer en fiets te bezoeken moeten zijn.”

Burgemeester Iris Meerts nieuwe beschermvrouwe molen Rijn en Lek

Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, is de nieuwe beschermvrouwe van de plaatselijke molen Rijn en Lek, eigendom van De Hollandsche Molen. Op vrijdag 8 mei werd zij ‘geïnstalleerd’, waarna zij als eerste officiële handeling de vang lichtte van de karakteristieke ronde stenen stellingmolen op de stadspoort aan de Dijkstraat.
Dit gebeurde onder toeziend oog van molenaar Louis Maas, Martha de Wit, Matthijs Ero, molenadviseur bij De Hollandsche Molen en Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. De 47-jarige Meerts trad in december 2019 aan als burgemeester. Zij volgde in deze functie Tjapko Poppens op, die ook jarenlang tijdens zijn bijna zevenjarig burgemeesterschap (2012-2019) beschermheer was van deze molen uit 1659.


Burgemeester Iris Meerts aan het vangtouw. (Foto: Nicole Bakker)

Na haar aantreden als burgemeester bracht zij al ‘incognito’ een bezoek aan de molen om meel te kopen. Zij werd echter toch herkend door een van de vrijwilligers, waarna zij later werd benaderd voor de ceremoniële functie van bechermvrouwe.

Nationale Molendag en Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen gaan niet door

De Hollandsche Molen en het Gilde van Vrijwillige Molenaars hebben besloten de Nationale Molendag die op 9 en 10 mei a.s. zou plaatsvinden, af te gelasten. Ook de Friese molenaars, verenigd in  het Gild Fryske Mounders sluiten zich hierbij aan. De organisaties volgen hiermee het besluit van de regerering om alle samenkomsten, ongeacht de omvang, tot 1 juni te verbieden. De regering wil met deze maatregel de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk inperken.

Algemene Ledenvergadering
De Hollandsche Molen heeft om dezelfde reden ook de Algemene Ledenvergadering, die voor 18 april a.s. in het Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort stond gepland, helaas moeten afblazen. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar het najaar. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum.
Het concept-bestuursverslag en de concept jaarrekening 2019 zijn binnenkort te vinden op de nieuwspagina van onze website molens.nl

Nationale Molendag
Nationale Molendag wordt niet verplaatst naar een later moment in het jaar. Op 12 en 13 september vindt namelijk al Open Monumentendag plaats. We roepen alle molens op om daaraan mee te doen, uiteraard mits de overheidsrestricties dan zijn opgeheven.
Beide organisaties vinden het erg jammer dat het jaarlijkse landelijke molenevenement geen doorgang kan vinden. “We willen Nederland graag ontvangen op onze prachtige molens en dit cultureel erfgoed een mooi podium geven en jong en oud kennis laten maken met het ambacht van molenaar. Daarnaast is het besluit een teleurstelling voor de vele molenaars en vrijwilligers die zich ieder jaar verheugen op Nationale Molendag. Een groot aantal van hen is al druk bezig met de voorbereidingen.

Gezondheid voorop
Voor De Hollandsche Molen staat echter de gezondheid, juist van deze vrijwilligers en natuurlijk van het publiek voorop. Wij hebben vanaf het begin van de corona-crisis de richtlijnen van de overheid gevolgd en ook nu houden we ons hieraan”, zegt Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen. Erik Kopp, voorzitter van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars sluit zich hierbij aan: “Het is niet nodig gezondheidsrisco’s te lopen in verband met het belang van de instandhouding van de molens.”

Nabije toekomst
Hoe de rest van het molenjaar eruit gaat zien is op dit moment nog onduidelijk. In het voorjaar en de zomerperiode vinden er in normale omstandigheden tal van activiteiten plaats, onder meer diverse regionale molendagen. Uiteraard houden wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Verder kunt u voor informatie terecht op molens.nl.

Kantoor De Hollandsche Molen gesloten in verband met situatie rond corona virus

In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is het kantoor van De Hollandsche Molen in ieder geval tot dinsdag 28 april gesloten. De vereniging houdt er echter ernstig rekening mee dat deze periode langer zal gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheden.
Het kantoor is in deze periode (beperkt) telefonisch bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk  iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen: dhm@molens.nl.
Wij vragen uw begrip voor dit besluit.
Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie.