Molen van Batenburg officieel naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Hollandsche Molen heeft op 9 februari de molen van Batenburg officieel overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de standerdmolen werd de symbolische kostprijs van € 1 overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. In Batenburg is het Geldersch Landschap eigenaar van de kasteelruïne, natuurgebieden langs de Maas, de eendenkooi en het Sluishoofdhuisje, dat verhuurd wordt als vakantiewoning. De Batenburgse standerdmolen is een markant onderdeel van dit gebied en geeft daar ook meerwaarde aan.
Geldersch Landschap en Kasteelen heeft al molens in eigendom en staat bekend om zijn gedegen, monumentale beleid. De Gelderse organisatie heeft ook uitgesproken de standerdmolen van Batenburg duurzaam in stand te willen houden als monumentale molen en hem regelmatig te laten draaien en malen. Zij is met de huidige vrijwillige molenaars in gesprek over hoe de molen voor publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

De molen
De oorspronkelijk uit 1531 daterende banmolen is historisch sterk verbonden met de heerlijkheid Batenburg. De kasteelheer verplichtte boeren in de omgeving er hun graan te laten malen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw raakten onderdelen van het historisch ensemble gescheiden: de kasteelruïne en de eendenkooi werden overgedragen aan GLK, de molen ging naar een pachter en kwam uiteindelijk in bezit van De Hollandsche Molen. Op de foto Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen (links) en Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen.

(Foto: Ton Rothengatter)

Molencontactdag

Jaarlijks organiseert De Hollandsche Molen een Molencontactdag voor molenorganisaties en -eigenaren, waar actuele onderwerpen aan de orde komen betreffende molens en het molenbehoud in Nederland. De vierendertigste Molencontactdag vindt plaats op

VRIJDAG 20 NOVEMBER 2015

in Wijkcentrum De Stolp te ‘s-Hertogenbosch

Klik hier voor uw aanmelding voor de Molencontactdag. Aanmeldingen moeten uiterlijk maandag 16 november a.s. in het bezit van De Hollandsche Molen zijn. De deelnemers ontvangen tijdig op het genoemde e-mailadres een bevestiging van de aanmelding, alsmede het definitieve programma en de routebeschrijving.
Nadere informatie over de kosten zijn te vinden op het aanmeldingsformulier. Inloop om 10:00 uur, aanvang om 10:30 uur. Het programma eindigt om 15:30 uur, waarna er tijd is voor een borrel.

Molen De Ooievaar wint BankGiro Loterij Molenprijs 2015

Amsterdam – Op donderdagmiddag 15 oktober tijdens het Nationale Molenfeest maakte vereniging De Hollandsche Molen bekend dat molen De Ooievaar in Zaandam de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 gewonnen heeft met 7.097 stemmen. Aan deze publieksprijs is een geldbedrag van € 50.000,- verbonden, waarmee de oude haven met kraangang teruggebracht wordt naast de molen. Voor de BankGiro Loterij Molenprijs waren vier molenprojecten genomineerd die gezamenlijk 24.246 stemmen ontvingen. 

Downloaden van bovenstaande foto’s: Gebruik deze link
Voor bewegend beeld (ongemonteerd): http://we.tl/dVh5hKqaYP
Het terugbrengen van de oude haven naast molen De Ooievaar is vooral bedoeld om de molen weer toegankelijk te maken voor een klein publiek. De molen is tegenwoordig ingeklemd tussen fabrieksgebouwen en water en niet te bereiken voor belangstellenden. Met deze haven wordt een nieuwe vrije toegang tot de molen gerealiseerd.
De andere genomineerden die niet de hoofdprijs wonnen, kregen € 1,- per ontvangen stem. Hierdoor ontvingen De Thornsche Molen in Persingen € 6.668,-, Korenmolen De Hoop in Keldonk € 5.860,- en De Heimolen in Rucphen € 4.621,-
Het Nationale Molenfeest
Dit jaar werd voor het eerst het Nationale Molenfeest georganiseerd. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt de winnaar van de BankGiro Loterij Molenprijs bekend gemaakt. Ook krijgen tijdens het feest de molenprojecten, die het afgelopen jaar geld uit het BankGiro Loterij Molenfonds hebben ontvangen, hun cheque uitgereikt.
Over de BankGiro Loterij Molenprijs en Molenfonds 
De BankGiro Loterij Molenprijs is een onderdeel van het op 15 oktober gelanceerde BankGiro Loterij Molenfonds. Met dit fonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens en het organiseren van de Nationale Molendag en de BankGiro Loterij Molenprijs. De BankGiro Loterij heeft zich voor vier jaar verbonden aan het Molenfonds.

Beatrice Stokhuyzen overleden

Op 11 oktober overleed in Amsterdam op 85-jarige leeftijd Beatrice Stokhuyzen. Zij was de laatste nog in leven zijnde dochter van ir. Frederik Stokhuyzen, voorzitter van De Hollandsche Molen van 1953 tot 1969. Tevens was hij de schrijver van het boek Molens, het standaardwerk over dit oer-Hollandse werktuig. Met deze uitgave, waarvan de eerste druk in 1961 verscheen, verwierf hij grote bekendheid in molenaarskringen en daarbuiten. Het boek, dat naderhand diverse keren in een nieuwe vormgeving is uitgebracht, werd lange tijd gebruikt als verplicht lesmateriaal bij de molenaarsopleiding. Tot op de dag van vandaag wordt het nog veelvuldig geraadpleegd, niet alleen door (leerling) molenaars, maar ook door vele andere molenliefhebbers.

Stokhuyzen Publicatie Fonds
Uit de nalatenschap van haar familie stichtte Beatrice in 1988 het Stokhuyzen Publicatie Fonds, met als doel publicaties over molens in Nederland mogelijk te maken. Dankzij het fonds kon tot haar vreugde in 2007 een geheel herziene zesde versie van Molens verschijnen. ‘In dit boek én het fonds leeft de herinnering aan mijn vader en familie voort. Iets om zeer dankbaar voor te zijn”, zo schreef Beatrice Stokhuyzen.

Mevrouw Stokhuyzen klein Jaap de Zeeuw AV 2007 foto H. Noot WG klein
Beatrice Stokhuyzen kreeg in 2007 tijdens de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen uit handen van Jaap de Zeeuw, destijds voorzitter van de vereniging, het eerste exemplaar van het boek ‘Molens, de nieuwe Stokhuyzen’ overhandigd. (foto: Harmannus Noot)

Molens strijden om de publieksstem ter waarde van € 50.000,-

Vier molenprojecten genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs

Amsterdam – Van 12 september tot 12 oktober strijden vier molens om de BankGiro Loterij Molenprijs 2015 ter waarde van € 50.000,-. Het publiek kan in deze periode stemmen op hun favoriete molen. De molen met de meeste publieksstemmen wint de hoofdprijs. De andere drie molens ontvangen voor elke uitgebrachte stem € 1,-, waardoor ook zij een eind op weg worden geholpen hun projecten te realiseren. Op 15 oktober wordt de winnende molen bekendgemaakt. De prijs stelt een molen in staat belangrijke aanpassingen of restauraties te verrichten.

De vier genomineerde molenprojecten zijn door de vakjury onder leiding van landschapsarchitect Yttje Feddes geselecteerd. Iedere genomineerde heeft een projectplan ingezonden waaraan het prijzengeld wordt besteed. De gewenste projecten kenmerken zich door een fysieke verbetering van de molen, maatschappelijke uitstraling en het brede draagvlak onder de lokale gemeenschap.

De vier genomineerden zijn:

  • De Heimolen in Rucphen (Noord-Brabant) strijdt voor een zorgmolen met molenwinkel en ontvangstruimte in de belt van de molen.
  • Molen De Ooievaar in Zaandam (Noord-Holland) strijdt voor het terugbrengen van de oude insteekhaven als publiekstoegang tot de molen.
  • De Thornsche Molen in Persingen (Gelderland) strijdt voor een informatiecentrum onder de herbouwde molen.
  • Korenmolen De Hoop in Keldonk (Noord-Brabant) strijdt voor de herbouw van de molen met molenwinkel, informatiecentrum en expositieruimte.

Stemmen
Via www.molenprijs.nl kan het publiek van 12 september, 10.00 uur tot 12 oktober, 12.00 uur s middags stemmen. Elke stem levert € 1,- op voor de gekozen molen. Op 15 oktober wordt bekendgemaakt welk molenproject de meeste stemmen heeft gekregen en de hoofdprijs van € 50.000,- gewonnen heeft. De drie overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project in euro’s uitgekeerd. Onder de stemmers wordt een molenweekend verloot.

Over de BankGiro Loterij Molenprijs
De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door Vereniging De Hollandsche Molen in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met de prijs willen beide organisaties laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt een molen in staat belangrijke aanpassingen of restauraties te verrichten.

 


Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met vereniging De Hollandsche Molen, Ingeborg Pouwels en Job Gerlings, projectleiders, tel: 020 – 623 87 03, e-mail: [email protected] Toelichting op de genomineerde molenprojecten vindt u op www.molenprijs.nl.

De Hollandsche Molen vindt nieuwe exploitanten voor molenhuis van Rijn en Lek

De Hollandsche Molen heeft in Kees Oorschot en Louise Krijnen nieuwe exploitanten gevonden voor het molenhuis van de Rijn en Lek. Dit was nodig nadat Abrona de exploitatie van het dagbestedingsproject De Wijkse Molen moest staken vanwege de ingrijpende veranderingen in de zorg. Het tweetal neemt per 1 september het stokje over van Abrona.

Kees Oorschot en Louise Krijnen hebben veel nieuwe plannen voor het molenhuis. Zo wordt de naam De Wijkse Molen vervangen door De Graanschuur, refererend aan de historische functie van het pand. De lunchroom annex Havenkantoor wordt de verbindende factor tussen stadshaven, buurt en de stad. Daarnaast wordt onder meer ontbijtservice geboden aan boten.
Bij de zoektocht naar een nieuwe exploitant was het van belang dat de nieuwe invulling van het molenhuis zou passen bij de molen en de Wijkse samenleving. Na intensief overleg tussen Abrona en de nieuwe ondernemers is afgesproken om een aantal cliënten en vrijwilligers van Abrona een plek aan te bieden in het nieuw op te zetten bedrijf.  Abrona is een christelijke organisatie, gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht.


Kees Oorschot en Louise Krijnen (links), samen met enkele medewerkers
van Abrona. (foto: Hans Dirksen fotografie)

Nieuw educatief centrum bij De Salamander officieel geopend

Op 4 juli werd onder grote belangstelling het nieuwe educatief centrum De Moolenmeester bij houtzaagmolen De Salamander in Leidschendam officieel geopend. Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, en Rik Janssen, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, deden dat door het luiden van een oude bel. 

In 2014 won eigenaar Stichting De Salamander de BankGiro Loterij Molenprijs. Mede dankzij het hiermee gewonnen bedrag van €50.000,- kon de bouw worden gerealiseerd.
Het nieuwe centrum is een lang gekoesterde wens van bestuur en vrijwilligers van De Salamander. In het gebouw kunnen bezoekers en vooral de schooljeugd straks goed kennismaken met heden en verleden van deze unieke houtzaagmolen. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg is de molen een belangrijk monument dat alle aandacht verdient.
Zowel Papineau Salm als Janssen complimenteerde in hun toespraken bestuur en vrijwilligers van de stichting voor het vele werk dat voor de totstandkoming van het centrum is verricht. Daarna maakte Heleen Mijdam, ambassadeur van de molen, de naam bekend: De Moolenmeester.


Nico Papineau Salm (links) en Rik Janssen luiden onder
toeziend oog van Ruud de Bruijn, voorzitter van Stichting
De Salamander, de bel waarmee De Moolenmeester
officieel werd geopend. (foto: Ot Douwes)