Brand verwoest Molen Polder van de Buitenweg

In de nacht van 14 op 15 maart is de Molen van de Polder Buitenweg in Oud-Zuilen afgebrand. De poldermolen, eigendom van Stichting De Utrechtse Molens, moet als verloren worden beschouwd. De brand werd rond 4.00 uur ontdekt. Rond 9.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven. Er is niemand bij de brand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Vrijwillige molenaars lieten de poldermolen uit 1830 iedere zaterdag draaien en malen. De kleinste molen van de provincie Utrecht was dan open voor publiek. Voorzitter Michaël Kortbeek van de Stichting De Utrechtse Molens spreekt van een zeer trieste dag voor onze molenaars maar ook voor de provincie Utrecht en iedereen die de Nederlandse molens een warm hart toedraagt.
De molen was een opvallende verschijning vanwege het rode bovenhuis. Naast de kleinste molen van de provincie staat de grootste: de Molen van de Polder Westbroek. Samen met het naastgelegen sluizencomplex vormden de molens een bijzonder ensemble.
De komende dagen wordt de molen ontmanteld, zodat deze niet kan instorten en om bruikbare onderdelen veilig te stellen.

(Foto: Stichting Het Utrechts Landschap)

Zaterdag 19 maart Jaarvergadering De Hollandsche Molen in Amersfoort

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 19 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. Er is weer een aantrekkelijk programma samengesteld waarin speciale aandacht is voor de nominatie van het molenaarsambacht als immaterieel erfgoed bij UNESCO. Ook wordt de nieuwe website van de vereniging gepresenteerd.

In de ochtend vindt het huishoudelijk gedeelte van de vergadering plaats. De middag is gereserveerd voor het meer feestelijke programma. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

Hieronder vindt u het programma en de verschillende vergaderstukken van het huishoudelijk gedeelte. De nummering van de stukken verwijst naar het betreffende agendapunt, zoals vermeld in het programma van de Algemene Vergadering.

Bij agendapunt 1:     Programma
Bij agendapunt 3:     Notulen Algemene Vergadering 2015
Bij agendapunt 6:     Verslag van de financiele commissie
Bij agendapunt 7:     Jaarrekening 2015
Bij agendapunt 10:   Meerjarenbeleidsplan 2016-2020
                                 Jaarplan en begroting 2016 (is opgenomen in de Jaarrekening 2015)

(Foto: Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort)