€ 2,5 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud van molens

De Hollandsche Molen ontvangt € 2,5 miljoen voor het Molenfonds. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media (OCW) stelt het bedrag beschikbaar als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder verheugd: “We zijn heel blij met deze hernieuwde erkenning van het Molenfonds waarin publiek en privaat geld is samengebracht en de waarde van de molens. Met deze bijdrage kunnen we via ons Molenfonds groot onderhoud van molens blijven financieren, waarmee veel duurdere restauraties kunnen worden voorkomen.”

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris dat het Molenfonds van De Hollandsche Molen een belangrijke rol speelt in de specifieke zorg voor de 1.200 molens in Nederland. “Met deze middelen kan het fonds het werk van de afgelopen jaren continueren.” Het bedrag voor De Hollandsche Molen maakt deel uit van de structurele bijdrage van € 135 miljoen die de staatssecretaris voor dit jaar beschikbaar stelt voor herstel van de culturele sector. “De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor grote uitdagingen. De extra middelen voor cultuur zijn een belangrijke steun in de rug,” zo liet zij weten.


De Grote Geesterse Molen in onderhoud

Over De Hollandsche Molen en het Molenfonds

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Door de inspanningen van De Hollandsche Molen zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet. Momenteel zijn er nog ruim 1.200 molens in Nederland.

Via het Molenfonds draagt de vereniging financieel bij aan restauratie en groot onderhoud van molens. Naast de bijdrage van de overheid ontvangt het Molenfonds van de VriendenLoterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en veel particuliere schenkers. Verder faciliteert het Molenfonds crowdfundingprojecten van molenorganisaties en financiert het projecten op het gebied van educatie en jongeren. Sinds de oprichting in 2015 heeft het Molenfonds ruim € 5 miljoen geïnvesteerd in molenbehoud en zorgt zo voor een essentieel deel van de cofinanciering. Molens vragen als werkend industrieel erfgoed extra onderhoud en deze bijdrage zorgt dat molens kunnen blijven draaien.

Informatie avond bestuurlijke veranderingen

Afgelopen Algemene Ledenvergadering op 23 april 2022 gaf het bestuur een korte toelichting op de bestuurlijke veranderingen die zij aan u voorstelt. Op dat moment was de tijd beperkt en het bestuur nodigt u dan ook van harte uit voor een informatie avond om de voorgenomen bestuurlijke veranderingen verder met u te bespreken. Dit doen we online, zodat zoveel mogelijk leden mee kunnen doen.

De informatie avond vindt plaats op: dinsdag avond 17 mei 2022 van 20:00 – 21:30

De link is: https://us02web.zoom.us/j/89550079874?pwd=eUhPamZpNjhZUXBCL0VJcnZVaXZtUT09

Het is prettig als u zich middels een reply op deze mail aanmeld. Mocht u al vragen hebben, dan ziet het bestuur die ook graag tegemoet zodat zij zich hierop kan voorbereiden. Wilt u die dan ook in de reply zetten?  De eerder notitie kunt u vinden op: 5.-Bestuurlijke-veranderingen.pdf (molens.nl)

Met vriendelijke groet,

bestuur De Hollandsche Molen

Afke Stein overleden

Totaal onverwacht overleed op 15 april op 52-jarige leeftijd Afke Stein. Zij was sinds eind 2016 lid van de redactie van Molens en verzorgde vanaf mei 2019 de molenmaatjespagina van het blad. Met haar bevlogenheid, kritische benadering, en vooral met haar creativiteit droeg zij in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van Molens. Sinds 2015 was zij enige jaren met dezelfde energie actief als vrijwilliger voor de sociale media van de vereniging. De Hollandsche Molen verliest in Afke een zeer betrokken vrijwilliger en bovenal een open en warm persoon.
Bestuur, medewerkers en redactie wensen haar man Arjan Hes en haar naaste familie en vrienden veel kracht toe. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Nederland opnieuw in lockdown: ook molens weer gesloten

De ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in ons land volgen elkaar snel op. Het kabinet maakte zaterdag 18 december 2021 bekend dat in verband met de razendsnelle opkomst van de omikronvariant van het coronavirus over te gaan tot een verregaande lockdown. Deze gaat in per zondag 19 december 2021 en duurt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022. Wat betekent dit nu voor de molens en iedereen die zich met molens bezighoudt?


De Hollandsche Molen volgt de adviezen van de overheid bij de besluitvorming over de activiteiten en bijeenkomsten die de vereniging zelf organiseert, alsmede met betrekking tot de eigen medewerkers en (molen)vrijwilligers. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars steunt de vereniging in de benadering van deze crisis, evenals het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). De vereniging zet hieronder voor u een aantal zaken op een rijtje.

Algemeen: Gezondheid staat voorop. Wij adviseren u daarom dringend de richtlijnen die de overheid uitvaardigt op te volgen, met name de richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.

 • Molens zijn weer gesloten voor publiek.
 • Draaien met de molen zonder publiek is mogelijk met inachtneming van de corona richtlijnen.
 • Molenwinkels waar voedingswaren worden verkocht, vallen onder de essentiële winkels. De winkels van leden van het AKG blijven onder strikte voorwaarden open. Ook de molenwinkels die niet bij het AKG zijn aangesloten, mogen in principe open blijven. Het is aan de molenvrijwilligers ter plaatse om te besluiten of dit veilig kan. We vragen u de gezondheid van de vrijwilligers voorop te stellen.

De overheid bekijkt van dag tot dag de situatie en neemt indien nodig verdere maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op de bovengenoemde terreinen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]

Kantoor De Hollandsche Molen gesloten in verband met situatie rond corona virus

In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is het kantoor van De Hollandsche Molen in ieder geval vanaf 20 december tot en met 14 januari 2022 gesloten voor bezoek. De vereniging houdt er echter ernstig rekening mee dat deze periode langer zal gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheid.

Het kantoor is in deze periode (beperkt) telefonisch bereikbaar. Vanaf 24 december 2021 tot en met 2 januari 2022 is het kantoor telefonisch niet bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen: [email protected]. Indien gewenst bellen we u terug. Wij vragen uw begrip voor dit besluit. Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie. In geval van noodsituaties kunt u direct contact opnemen met Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen ([email protected]).

Utrechtse molens staan voorlopig stil

Op 26 november heeft Stichting Het Utrechts Landschap besloten om 19 molens stil te zetten. Na onderzoek zijn zij tot de conclusie gekomen dat zij als eigenaar van de molens de veiligheid van de roeden niet zonder meer konden garanderen. Dit heeft geleid tot het besluit de molens uit voorzorg stil te zetten.

De Hollandsche Molen respecteert dit besluit. Iedere eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond een molen en maakt hierin een eigen afweging. Molens, historische werktuigen, worden regelmatig gecontroleerd. Bij gebreken neemt een eigenaar passende maatregelen. Een roede kan worden gerepareerd of vervangen. Het stil zetten van een molen kan deel uitmaken van deze maatregelen. Dit gebeurt ook met enige regelmaat.

De Hollandsche Molen doet momenteel onderzoek naar welke aspecten van invloed zijn op de staat van een roede en op welke wijze deze aspecten gewogen kunnen worden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken om molens veilig te laten draaien. De vereniging verwacht dat komende jaren meer roeden moeten worden vervangen omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn.

De Hollandsche Molen is met Het Utrechts Landschap in gesprek op welke wijze het mogelijk is de molens zo snel mogelijk weer te laten draaien.

Oproep aan kabinet: laat de molens draaien!

Op maandag 22 november vergadert de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de cultuurbegroting. Wij roepen het kabinet op om geld vrij te maken voor het Molenfonds.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Molens zijn het icoon van ons land en met 1.200 molens heeft iedereen wel een molen in de buurt. Menig kind zegt als een van de eerste woordjes ‘molen’ en kijkt vol verwondering naar de draaiende wieken. Dagelijks werken duizenden vrijwilligers aan het behoud van deze historische werktuigen: zij laten de wieken en raderen draaien en openen de deuren voor bezoek. Molens horen bij Nederland.

De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in voor alle molens in Nederland, onder andere met het Molenfonds. Dit fonds geeft bijdragen aan molens voor restauratie en groot onderhoud. De overheid ziet die waarde en heeft in 2017 een eenmalige bijdrage gegeven aan het fonds specifiek voor het groot onderhoud, zo’n 6 ton per jaar, vier jaar lang. Nu is de pot leeg.

U weet het ongetwijfeld: regelmatig onderhoud voorkomt grote en kostbare restauraties. Sinds 2017 heeft meer dan 10 procent van de molens een bijdrage ontvangen uit het fonds. En met eigen inspanning, bijvoorbeeld door crowdfunding in de buurt, hebben de vrijwilligers Molenfonds-bijdragen weten aan te vullen tot het benodigde bedrag.

Het Molenfonds is dan ook een groot succes, volgens de molenwereld en de overheid. Ook het publiek geniet dagelijks van draaiende molens. Kortom, een succesvolle pilot waar het molenveld zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderhoud en de verdeling van de middelen. Dat scheelt de overheid veel tijd. Mooi overigens dat het Molenfonds navolging heeft gekregen bij de boerderijen en mogelijk gaat krijgen bij kastelen en Joods erfgoed.

De Hollandsche Molen wil het Molenfonds voortzetten, maar ziet voor het komend jaar een groot probleem. Ondanks dat de vereniging zoveel mogelijk van haar eigen middelen in het fonds doet, is het niet voldoende om het nodige groot onderhoud bij molens te financieren. En zonder hulp van ‘Den Haag’ gaat het niet.

We zoeken steun van de minister. Maar net als de rest van Nederland wachten we al maanden op de kabinetsformatie. Daarom onze oproep: ‘Kabinet, treuzel niet en laat de molens draaien. Vind in de begroting 6 ton om 2022 te overbruggen zodat het succesvolle Molenfonds niet verdwijnt’. Met de volgende minister praten we graag verder over een bijdrage voor de langere termijn, maar laat het fonds na een vliegende start niet ineenstorten.

Komende maandag behandelt uw commissie de cultuurbegroting. Wij hopen dat u onze oproep onder de aandacht van de minister wilt brengen.

Met vriendelijke groet,

Nicole Bakker
Directeur De Hollandsche Molen

LINK Online ALV, Molencontactdag en BankGiro Loterij Molenprijs

Door de recente aangescherpte coronamaatregelen van de overheid zijn wij genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering (ALV), de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs aan te passen en deze online te organiseren.

Vanaf vrijdag 9 oktober 10:00 kunt u via deze link inloggen voor de ALV en Molencontactdag om deze rechtstreeks bij te wonen. De instructie om de video-internetdienst Zoom te installeren op uw apparaat kunt u hier downladen. We raden u aan ruim voor aanvang van de bijeenkomst Zoom te installeren. Mocht u hiermee problemen ervaren, zullen we proberen u telefonisch te helpen. U kunt dan bellen met de receptie van De Hollandsche Molen (020 6238703). De bijeenkomst heeft een maximum van 100 deelnemers.

ALV. Het bestuur heeft besloten om de ALV volledig ‘online’ te doen plaatsvinden om de risico’s voor ieders gezondheid te beperken. Dit betekent dat u voor de verschillende agendapunten via een online formulier kunt stemmen. Voor de stemprocedure maakt De Hollandsche Molen gebruik van de diensten van Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met ruime ervaring in dit soort trajecten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy. Uw stem is volledig anoniem. Het bestuur ontvangt alleen de totaal uitkomsten. Uw stemcode ontvangt u vrijdag 2 oktober per brief of e-mail. Vragen over de agendapunten kunt u per email richten aan de vereniging. Via een livestream wordt op 9 oktober 2020 tussen 10:30 en 11:00 de uitslag van de stemming bekendgemaakt.

Agenda van de ALV

 1. Welkom voorzitter Nico Papineau Salm en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
 3. Verslag Financiële Commissie
 4. Jaarrekening-2019
 5. Verkiezing financiële commissie 2020
 6. Jaarplan 2020 en begroting 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Certificaten van Verdienste
 10. Oorkondes van Vernuft en Volharding

Molencontactdag. De Molencontactdag krijgt de vorm van een webinar. Op 9 oktober zullen tussen 11:00 en 12:30 de onderwerpen: Roeden, Verzekeren en De toekomst van De Hollandsche Molen worden besproken. U kunt per onderwerp een korte presentatie verwachten waarna er via de chat gelegenheid is tot het stellen van vragen middels dezelfde livestream als die van de ALV.

Agenda van de Molencontactdag

 1. Welkom voorzitter Nico Papineau Salm
 2. Roeden problematiek door Matthijs Ero, adviseur molens
 3. Verzekeren van molens door Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging
 4. De toekomst van De Hollandsche Molen door Nicole Bakker, directeur
 5. Afsluiting door voorzitter Nico Papineau Salm

BankGiro Loterij Molenprijs. Aan het einde van de middag op 9 oktober vindt de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs plaats. De winnaar wordt via onze website, social media en tv bekendgemaakt.

Corona-crisis maatregelen en gevolgen voor het molenveld

De ontwikkelingen in verband met de verspreiding van het coronavirus in ons land volgen elkaar snel op. De overheid bekijkt van dag tot dag de situatie en neemt indien nodig maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Wat betekent dit nu voor de molens en iedereen die zich met molens bezighoudt, vooral ook nu het molenseizoen voor de deur staat en er diverse (publieks)activiteiten staan ingepland.
De Hollandsche Molen volgt de adviezen van de overheid bij de besluitvorming over de activiteiten en bijeenkomsten die de vereniging zelf organiseert, alsmede met betrekking tot de eigen medewerkers en (molen)vrijwilligers. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars steunt de vereniging in de benadering van deze crisis, evenals het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. De vereniging zet hieronder voor u een aantal zaken op een rijtje.

Algemeen: gezondheid staat voorop. Wij adviseren u daarom dringend om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen. In dit verband kunt u denken aan open stellingen, maar ook of het verstandig is uw molenwinkel open te houden. We vragen u om de gezondheid van uw vrijwilligers voorop te stellen. We adviseren daarom om uw molen en uw eventuele winkel te sluiten voor publiek. Draaien met de molen zonder publiek kan met inachtneming van de hygiëne maatregelen wel. De winkels van leden van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde waar de molenaars in zijn verenigd die ook een inkomen verwerven uit het malen van graan en verkopen van meel, blijven onder strikte voorwaarden wel open.  

Algemene Leden Vergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 18 april a.s. in Amersfoort: de vereniging besluit uiterlijk in de week van 6 april, of en zo ja in welke vorm deze bijeenkomst doorgang vindt. De bijeenkomst kan eventueel in afgeslankte vorm plaatsvinden. Informatie over de jaarrekening etc. is vanaf 10 april gewoon te vinden op de nieuwspagina van molens.nl. Indien de Algemene Leden Vergadering van De Hollandsche Molen in afgeslankte versie doorgaat, zal de feestelijke uitreiking van de Certificaten van Verdienste, Oorkondes van Vernuft en Volharding en de Getuigschriften van geslaagde molenaars komen te vervallen.

Nationale Molendag op 9 en 10 mei: Het is hét molenevenement van het jaar, maar tevens ook het evenement waarop het meeste publiek voor de molens op de been is. De Hollandsche Molen besluit uiterlijk in de week van 6 april of de Nationale Molendag doorgaat. Tevens wordt dan een besluit genomen over de verschillende excursies die dan gepland zijn. Tot die tijd gaat de vereniging door met de voorbereidingen. We blijven hoopvol.

Molenaarsexamens: De examencommissie van De Hollandsche Molen heeft inmiddels besloten dat de molenaarsexamens in april en mei worden afgelast. Deze examens worden verplaatst naar het najaar.   Het Gilde van Vrijwillige Molenaars raadt ook aan de toelatingsexamens uit te stellen.

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op de bovengenoemde terreinen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via [email protected]

De Hollandsche Molen pleit voor vuurwerkvrije zones rond molens

De Hollandsche Molen wil dat er voor de volgende jaarwisseling serieus werk wordt gemaakt van het instellen van vuurwerkvrije zones rond molens. Dit naar aanleiding van de twee ernstige molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in Bovenkarspel (NH) en Lattrop (OV). Het is voor bijna 100 % duidelijk dat beide branden werden veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Directeur Nicole Bakker: “Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen. Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan.”

De vereniging heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar hoe het is gesteld met de vuurwerkvrije zones rond molens in ons land. Daaruit bleek onder meer dat er weinig gemeenten zijn die dit hebben geregeld. Moleneigenaren worden daarom gestimuleerd om een dergelijke zone in te (laten) stellen rond hun molen. Inmiddels is voor hen een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel is, ondanks de grote inzet van de brandweer, ernstig beschadigd door de molenbrand. De molen kan wel worden hersteld. Bij de Oortmanmolen in Lattrop werd door tijdig ingrijpen van de brandweer voorkomen dat de molen verloren ging. Wel liep de molen flinke water- en rietschade op. Gelukkig hebben zich in beide gevallen geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Jippe Hoekstra, voorzitter Stichting Molendocumentatie overleden

Op 31 augustus 2019 overleed plotseling Jippe Hoekstra voorzitter van de Stichting Molendocumentatie (SMD). Jippe was een zwaargewicht waaraan de SMD en De Hollandsche Molen heel veel te danken heeft. We herinneren ons de uitstekende samenwerking. Hij wist de zaken helder te stellen en dankzij zijn vele contacten kwamen er dingen van de grond die voor velen zonder hem niet van de grond zouden zijn gekomen. Ook wist hij de juiste personen in het bestuur te krijgen waardoor er, met name op het financiële gebied, veel meer mogelijk werd dan voorheen. We hebben in de bijna twintig jaar dat Jippe voorzitter is geweest heel veel aan hem te danken gehad. Als zodanig zullen we hem blijven herinneren.