Nederland opnieuw in lockdown: ook molens weer gesloten

De ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in ons land volgen elkaar snel op. Het kabinet maakte zaterdag 18 december 2021 bekend dat in verband met de razendsnelle opkomst van de omikronvariant van het coronavirus over te gaan tot een verregaande lockdown. Deze gaat in per zondag 19 december 2021 en duurt in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022. Wat betekent dit nu voor de molens en iedereen die zich met molens bezighoudt?


De Hollandsche Molen volgt de adviezen van de overheid bij de besluitvorming over de activiteiten en bijeenkomsten die de vereniging zelf organiseert, alsmede met betrekking tot de eigen medewerkers en (molen)vrijwilligers. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars steunt de vereniging in de benadering van deze crisis, evenals het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). De vereniging zet hieronder voor u een aantal zaken op een rijtje.

Algemeen: Gezondheid staat voorop. Wij adviseren u daarom dringend de richtlijnen die de overheid uitvaardigt op te volgen, met name de richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen.

 • Molens zijn weer gesloten voor publiek.
 • Draaien met de molen zonder publiek is mogelijk met inachtneming van de corona richtlijnen.
 • Molenwinkels waar voedingswaren worden verkocht, vallen onder de essentiële winkels. De winkels van leden van het AKG blijven onder strikte voorwaarden open. Ook de molenwinkels die niet bij het AKG zijn aangesloten, mogen in principe open blijven. Het is aan de molenvrijwilligers ter plaatse om te besluiten of dit veilig kan. We vragen u de gezondheid van de vrijwilligers voorop te stellen.

De overheid bekijkt van dag tot dag de situatie en neemt indien nodig verdere maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl en rivm.nl

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op de bovengenoemde terreinen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

Kantoor De Hollandsche Molen gesloten in verband met situatie rond corona virus

In verband met de laatste ontwikkelingen rond het corona virus is het kantoor van De Hollandsche Molen in ieder geval vanaf 20 december tot en met 14 januari 2022 gesloten voor bezoek. De vereniging houdt er echter ernstig rekening mee dat deze periode langer zal gaan duren. Bij een besluit hierover volgt zij de adviezen van de overheid.

Het kantoor is in deze periode (beperkt) telefonisch bereikbaar. Vanaf 24 december 2021 tot en met 2 januari 2022 is het kantoor telefonisch niet bereikbaar. Daarom vragen wij vriendelijk iedereen die contact wil opnemen dit bij voorkeur per e-mail te doen: dhm@molens.nl. Indien gewenst bellen we u terug. Wij vragen uw begrip voor dit besluit. Uiteraard houden wij u op de hoogte bij wijzigingen in deze situatie. In geval van noodsituaties kunt u direct contact opnemen met Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen (n.bakker@molens.nl).

Utrechtse molens staan voorlopig stil

Op 26 november heeft Stichting Het Utrechts Landschap besloten om 19 molens stil te zetten. Na onderzoek zijn zij tot de conclusie gekomen dat zij als eigenaar van de molens de veiligheid van de roeden niet zonder meer konden garanderen. Dit heeft geleid tot het besluit de molens uit voorzorg stil te zetten.

De Hollandsche Molen respecteert dit besluit. Iedere eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op en rond een molen en maakt hierin een eigen afweging. Molens, historische werktuigen, worden regelmatig gecontroleerd. Bij gebreken neemt een eigenaar passende maatregelen. Een roede kan worden gerepareerd of vervangen. Het stil zetten van een molen kan deel uitmaken van deze maatregelen. Dit gebeurt ook met enige regelmaat.

De Hollandsche Molen doet momenteel onderzoek naar welke aspecten van invloed zijn op de staat van een roede en op welke wijze deze aspecten gewogen kunnen worden om een zorgvuldige afweging te kunnen maken om molens veilig te laten draaien. De vereniging verwacht dat komende jaren meer roeden moeten worden vervangen omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn.

De Hollandsche Molen is met Het Utrechts Landschap in gesprek op welke wijze het mogelijk is de molens zo snel mogelijk weer te laten draaien.

Oproep aan kabinet: laat de molens draaien!

Op maandag 22 november vergadert de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de cultuurbegroting. Wij roepen het kabinet op om geld vrij te maken voor het Molenfonds.

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Molens zijn het icoon van ons land en met 1.200 molens heeft iedereen wel een molen in de buurt. Menig kind zegt als een van de eerste woordjes ‘molen’ en kijkt vol verwondering naar de draaiende wieken. Dagelijks werken duizenden vrijwilligers aan het behoud van deze historische werktuigen: zij laten de wieken en raderen draaien en openen de deuren voor bezoek. Molens horen bij Nederland.

De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in voor alle molens in Nederland, onder andere met het Molenfonds. Dit fonds geeft bijdragen aan molens voor restauratie en groot onderhoud. De overheid ziet die waarde en heeft in 2017 een eenmalige bijdrage gegeven aan het fonds specifiek voor het groot onderhoud, zo’n 6 ton per jaar, vier jaar lang. Nu is de pot leeg.

U weet het ongetwijfeld: regelmatig onderhoud voorkomt grote en kostbare restauraties. Sinds 2017 heeft meer dan 10 procent van de molens een bijdrage ontvangen uit het fonds. En met eigen inspanning, bijvoorbeeld door crowdfunding in de buurt, hebben de vrijwilligers Molenfonds-bijdragen weten aan te vullen tot het benodigde bedrag.

Het Molenfonds is dan ook een groot succes, volgens de molenwereld en de overheid. Ook het publiek geniet dagelijks van draaiende molens. Kortom, een succesvolle pilot waar het molenveld zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderhoud en de verdeling van de middelen. Dat scheelt de overheid veel tijd. Mooi overigens dat het Molenfonds navolging heeft gekregen bij de boerderijen en mogelijk gaat krijgen bij kastelen en Joods erfgoed.

De Hollandsche Molen wil het Molenfonds voortzetten, maar ziet voor het komend jaar een groot probleem. Ondanks dat de vereniging zoveel mogelijk van haar eigen middelen in het fonds doet, is het niet voldoende om het nodige groot onderhoud bij molens te financieren. En zonder hulp van ‘Den Haag’ gaat het niet.

We zoeken steun van de minister. Maar net als de rest van Nederland wachten we al maanden op de kabinetsformatie. Daarom onze oproep: ‘Kabinet, treuzel niet en laat de molens draaien. Vind in de begroting 6 ton om 2022 te overbruggen zodat het succesvolle Molenfonds niet verdwijnt’. Met de volgende minister praten we graag verder over een bijdrage voor de langere termijn, maar laat het fonds na een vliegende start niet ineenstorten.

Komende maandag behandelt uw commissie de cultuurbegroting. Wij hopen dat u onze oproep onder de aandacht van de minister wilt brengen.

Met vriendelijke groet,

Nicole Bakker
Directeur De Hollandsche Molen

LINK Online ALV, Molencontactdag en BankGiro Loterij Molenprijs

Door de recente aangescherpte coronamaatregelen van de overheid zijn wij genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering (ALV), de Molencontactdag en de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs aan te passen en deze online te organiseren.

Vanaf vrijdag 9 oktober 10:00 kunt u via deze link inloggen voor de ALV en Molencontactdag om deze rechtstreeks bij te wonen. De instructie om de video-internetdienst Zoom te installeren op uw apparaat kunt u hier downladen. We raden u aan ruim voor aanvang van de bijeenkomst Zoom te installeren. Mocht u hiermee problemen ervaren, zullen we proberen u telefonisch te helpen. U kunt dan bellen met de receptie van De Hollandsche Molen (020 6238703). De bijeenkomst heeft een maximum van 100 deelnemers.

ALV. Het bestuur heeft besloten om de ALV volledig ‘online’ te doen plaatsvinden om de risico’s voor ieders gezondheid te beperken. Dit betekent dat u voor de verschillende agendapunten via een online formulier kunt stemmen. Voor de stemprocedure maakt De Hollandsche Molen gebruik van de diensten van Effectmeting, een marktonderzoeksbureau met ruime ervaring in dit soort trajecten. Op deze manier waarborgen wij uw privacy. Uw stem is volledig anoniem. Het bestuur ontvangt alleen de totaal uitkomsten. Uw stemcode ontvangt u vrijdag 2 oktober per brief of e-mail. Vragen over de agendapunten kunt u per email richten aan de vereniging. Via een livestream wordt op 9 oktober 2020 tussen 10:30 en 11:00 de uitslag van de stemming bekendgemaakt.

Agenda van de ALV

 1. Welkom voorzitter Nico Papineau Salm en mededelingen
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 april 2019
 3. Verslag Financiële Commissie
 4. Jaarrekening-2019
 5. Verkiezing financiële commissie 2020
 6. Jaarplan 2020 en begroting 2020
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Rondvraag
 9. Certificaten van Verdienste
 10. Oorkondes van Vernuft en Volharding

Molencontactdag. De Molencontactdag krijgt de vorm van een webinar. Op 9 oktober zullen tussen 11:00 en 12:30 de onderwerpen: Roeden, Verzekeren en De toekomst van De Hollandsche Molen worden besproken. U kunt per onderwerp een korte presentatie verwachten waarna er via de chat gelegenheid is tot het stellen van vragen middels dezelfde livestream als die van de ALV.

Agenda van de Molencontactdag

 1. Welkom voorzitter Nico Papineau Salm
 2. Roeden problematiek door Matthijs Ero, adviseur molens
 3. Verzekeren van molens door Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging
 4. De toekomst van De Hollandsche Molen door Nicole Bakker, directeur
 5. Afsluiting door voorzitter Nico Papineau Salm

BankGiro Loterij Molenprijs. Aan het einde van de middag op 9 oktober vindt de uitreiking van de BankGiro Loterij Molenprijs plaats. De winnaar wordt via onze website, social media en tv bekendgemaakt.

Corona-crisis maatregelen en gevolgen voor het molenveld

De ontwikkelingen in verband met de verspreiding van het coronavirus in ons land volgen elkaar snel op. De overheid bekijkt van dag tot dag de situatie en neemt indien nodig maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Wat betekent dit nu voor de molens en iedereen die zich met molens bezighoudt, vooral ook nu het molenseizoen voor de deur staat en er diverse (publieks)activiteiten staan ingepland.
De Hollandsche Molen volgt de adviezen van de overheid bij de besluitvorming over de activiteiten en bijeenkomsten die de vereniging zelf organiseert, alsmede met betrekking tot de eigen medewerkers en (molen)vrijwilligers. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars steunt de vereniging in de benadering van deze crisis, evenals het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde. De vereniging zet hieronder voor u een aantal zaken op een rijtje.

Algemeen: gezondheid staat voorop. Wij adviseren u daarom dringend om de richtlijnen die de overheden uitvaardigen op te volgen, met name die richtlijnen die betrekking hebben op het samenkomen van meerdere mensen. In dit verband kunt u denken aan open stellingen, maar ook of het verstandig is uw molenwinkel open te houden. We vragen u om de gezondheid van uw vrijwilligers voorop te stellen. We adviseren daarom om uw molen en uw eventuele winkel te sluiten voor publiek. Draaien met de molen zonder publiek kan met inachtneming van de hygiëne maatregelen wel. De winkels van leden van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde waar de molenaars in zijn verenigd die ook een inkomen verwerven uit het malen van graan en verkopen van meel, blijven onder strikte voorwaarden wel open.  

Algemene Leden Vergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 18 april a.s. in Amersfoort: de vereniging besluit uiterlijk in de week van 6 april, of en zo ja in welke vorm deze bijeenkomst doorgang vindt. De bijeenkomst kan eventueel in afgeslankte vorm plaatsvinden. Informatie over de jaarrekening etc. is vanaf 10 april gewoon te vinden op de nieuwspagina van molens.nl. Indien de Algemene Leden Vergadering van De Hollandsche Molen in afgeslankte versie doorgaat, zal de feestelijke uitreiking van de Certificaten van Verdienste, Oorkondes van Vernuft en Volharding en de Getuigschriften van geslaagde molenaars komen te vervallen.

Nationale Molendag op 9 en 10 mei: Het is hét molenevenement van het jaar, maar tevens ook het evenement waarop het meeste publiek voor de molens op de been is. De Hollandsche Molen besluit uiterlijk in de week van 6 april of de Nationale Molendag doorgaat. Tevens wordt dan een besluit genomen over de verschillende excursies die dan gepland zijn. Tot die tijd gaat de vereniging door met de voorbereidingen. We blijven hoopvol.

Molenaarsexamens: De examencommissie van De Hollandsche Molen heeft inmiddels besloten dat de molenaarsexamens in april en mei worden afgelast. Deze examens worden verplaatst naar het najaar.   Het Gilde van Vrijwillige Molenaars raadt ook aan de toelatingsexamens uit te stellen.

U wordt via nieuwsbrieven, de website molens.nl en de sociale media op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op de bovengenoemde terreinen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met De Hollandsche Molen via dhm@molens.nl

De Hollandsche Molen pleit voor vuurwerkvrije zones rond molens

De Hollandsche Molen wil dat er voor de volgende jaarwisseling serieus werk wordt gemaakt van het instellen van vuurwerkvrije zones rond molens. Dit naar aanleiding van de twee ernstige molenbranden die rond de afgelopen jaarwisseling plaatsvonden in Bovenkarspel (NH) en Lattrop (OV). Het is voor bijna 100 % duidelijk dat beide branden werden veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Directeur Nicole Bakker: “Elk jaar leven alle moleneigenaren en molenaars rond Oud en Nieuw in angst dat hun molen in brand vliegt door vuurwerk of door wensballonnen. Dat kan zo niet langer. Molens zijn uniek, kostbaar én kwetsbaar Nederlands erfgoed, waar extra voorzichtig mee moet worden omgegaan.”

De vereniging heeft afgelopen jaar onderzoek verricht naar hoe het is gesteld met de vuurwerkvrije zones rond molens in ons land. Daaruit bleek onder meer dat er weinig gemeenten zijn die dit hebben geregeld. Moleneigenaren worden daarom gestimuleerd om een dergelijke zone in te (laten) stellen rond hun molen. Inmiddels is voor hen een handleiding ontwikkeld over hoe zij een vuurwerkvrije zone kunnen (laten) instellen. De handleiding is beschikbaar op de website van de vereniging: molens.nl.

Molen Ceres in Bovenkarspel is, ondanks de grote inzet van de brandweer, ernstig beschadigd door de molenbrand. De molen kan wel worden hersteld. Bij de Oortmanmolen in Lattrop werd door tijdig ingrijpen van de brandweer voorkomen dat de molen verloren ging. Wel liep de molen flinke water- en rietschade op. Gelukkig hebben zich in beide gevallen geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Jippe Hoekstra, voorzitter Stichting Molendocumentatie overleden

Op 31 augustus 2019 overleed plotseling Jippe Hoekstra voorzitter van de Stichting Molendocumentatie (SMD). Jippe was een zwaargewicht waaraan de SMD en De Hollandsche Molen heel veel te danken heeft. We herinneren ons de uitstekende samenwerking. Hij wist de zaken helder te stellen en dankzij zijn vele contacten kwamen er dingen van de grond die voor velen zonder hem niet van de grond zouden zijn gekomen. Ook wist hij de juiste personen in het bestuur te krijgen waardoor er, met name op het financiële gebied, veel meer mogelijk werd dan voorheen. We hebben in de bijna twintig jaar dat Jippe voorzitter is geweest heel veel aan hem te danken gehad. Als zodanig zullen we hem blijven herinneren.

Financiële injectie van ruim € 1,2 miljoen voor molens

De Hollandsche Molen krijgt een record bedrag voor behoud & draagvlak molens. De BankGiro Loterij schenkt ruim 79,4 miljoen euro aan culturele organisaties.

Foto: Roy Beusker

Dinsdag 12 februari is op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij ruim 79,4 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties. Ook voor molens was een deel bestemd. Molens hebben een monumentale status. De Hollandsche Molen mocht een cheque ter waarde van € 472.259,- in ontvangst nemen. Dit geld betreft de jaarlijkse bijdrage voor het behoud en bescherming van molens in Nederland en de opbrengst uit geoormerkt werven. Het bedrag wordt aangewend voor onderhoud en restauratie projecten van molens waarmee de monumentale waarde behouden blijft, en zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor publiek. Molens kunnen een projectaanvraag indienen bij het Molenfonds dat speciaal hiervoor door de vereniging in het leven is geroepen.

Vorige week ontving de molenorganisatie al € 750.000,- uit de trekking voor bijzondere projecten van de BankGiro Loterij voor haar project ‘Molenvrienden’. Dit bedrag wordt aangewend voor vergroting van het draagvlak van molens onder het publiek, openstelling van molens via Molendagen en educatieve projecten. ‘Monumenten beleven en de betekenis overdragen staan centraal. We streven naar 100.000 molenvrienden.’

Nicole Bakker, directeur De Hollandsche Molen: ‘Fantastisch om deze bedragen te ontvangen, en te zien hoeveel mensen meespelen voor behoud en onderhoud van de molen. Hiermee wordt weer aangetoond welke betekenis dit nationale icoon voor veel mensen heeft, en hoe Nederland begaan is met het lot van molens.

Deelbare roeden

Op vrijdag 7 april jl. vond in Amersfoort een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijeenkomst was voor eigenaren met molens met deelbare roeden. De afgelopen weken is geconstateerd dat er problemen kunnen optreden met deze roeden. Reden voor de RCE en De Hollandsche Molen om de betreffende eigenaren te adviseren voorlopig niet met de betrokken molens te draaien. Het streven is erop gericht vóór Nationale Molendag duidelijkheid te verschaffen over de mogel

ijke oplossingen van de problemen – vervangen van de roeden of repareren – en de daarmee gemoeide kosten.

Voor meer informatie: https://cultureelerfgoed.nl/nieuws/molens-met-gebreken-staan-nog-stil

De Hollandsche Molen niet gelukkig met NS reclame filmpje

Sinds eind december is op diverse tv-zenders een reclamefilmpje van de Nederlandse Spoorwegen te zien. Hierin wordt president-directeur Roger van Boxtel vastgebonden aan de wieken van een molen en rondgedraaid. De Hollandsche Molen is verbaasd over deze actie. Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen is duidelijk: ‘Je moet niet stunten met een historische molen, het is onverantwoord.’

De vereniging is bezorgd dat hiermee een verkeerd beeld wordt geschetst van de risico’s die deze actie met zich meebrengt. Een molen is geen kermisattractie en niet gebouwd voor dit soort stunts. Het kan mensen bovendien op ideeën brengen en dat moet te allen tijde worden voorkomen. De kans op ongelukken met verstrekkende gevolgen is reëel.

Molenaars en eigenaren zelf zijn continu bezig met veiligheid op molens en doen er alles aan om de risico’s te beperken. Zo wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld en maatregelen genomen om risico’s te verkleinen. Veiligheid zit voor een groot deel in gedrag. Daarom zet De Hollandsche Molen continu in op bewustwording van de gevaren die zowel molenaars als bezoekers lopen op een molen. Met dit reclamefilmpje geeft de NS een volstrekt verkeerd signaal af.

Zie ook onze reactie in Hart van Nederland.