VriendenLoterij

De Hollandsche Molen ontvangt van de VriendenLoterij jaarlijks een bedrag van € 400.000, waarmee diverse molenprojecten kunnen worden ondersteund. Dit bedrag is onderdeel van het Molenfonds en wordt hoofdzakelijk aan molenrestauraties besteed. Het budget is beperkt en niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden. Maximaal kan € 25.000 toegekend worden.

Welke molens kunnen een aanvraag doen?
Rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten (incl. stompen, rompen en windmotoren en/of oorspronkelijke en functionele bijgebouwen).

Welk soort herstel komt in aanmerking voor een bijdrage?
Restauratie met minimaal subsidiabel bedrag van € 100.000.

Welke eigenaren kunnen een aanvraag doen?
– particulieren die niet de molen bewonen
– verenigingen met ANBI-status
– stichtingen met ANBI-status

Meer informatie over de mogelijkheden van een aanvraag kunt u krijgen bij Leo Endedijk ([email protected]).