Aanmeldingsformulier voor de bijeenkomst Molenorganisaties in ontwikkeling

donderdag 14 september 2017, 10.00 – 12.30 uur

Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden

Per organisatie kunt u maximaal 2 gasten aanmelden. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 8 september a.s.

De deelnameprijs is € 12,50 excl BTW p.p.
De deelnamekosten kunt u betalen na ontvangst van de factuur.

    MV
    MV