Nico’s 100-molenstoer – De 50e molen: Wimmenumer Molen, Egmond a/d Hoef.

Nico in gesprek met jonge molenaars over
het molenaarsvak en hun toekomstvisie.

Nico arriveert bij de Wimmenumer Molen – © Wim Giebels

Dinsdag 14 juni was een bijzondere dag: voorzitter Nico Papineau Salm bezocht de 50ste molen op zijn toer! Om dit heugelijke feit te vieren bezocht hij een hele bijzondere: de Wimmenumermolen in Egmond aan den Hoef. Deze molen is eigendom van een van de oprichters  van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars: Eric Zwijnenberg. Hij woont hier en draait hier al jaren als molenaar. . De molen draait zeer veel en springt  ook geregeld bij voor de polderbemaling.

© Wim Giebels

Eric had special voor de gelegenheid enkele jonge molenaars in opleiding en molenliefhebbers uitgenodigd: Stan Baltus (15), Sharon Engers (32) en Bauke Hobbs (13). Samen met hen ging Nico aan tafel en spraken ze uitgebreid  over het Gilde, de opleiding, hun toekomstvisie en hoe jongeren nog meer bij de molen kunnen worden betrokken.

© Wim Giebels

“Ik wist niet eens dat er een opleiding tot molenaar bestond.”

Eric Zwijnenberg stond 50 jaar geleden samen met een groep mede molenenthousiastelingen aan de wieg van  het Gilde.  Daarvoor bestond er  geen opleiding voor molenaars. Stan en Sharon zijn nu bezig met de cursus, Stan inmiddels al  twee jaar. Hij is al vanaf zijn derde al helemaal fan van molens en de techniek die erbij komt kijken. Allebei vinden ze het jammer dat je pas vanaf je 18e examen mag doen. Stan:  “Het zou mooier zijn als je  al vanaf je 17e onder begeleiding mag draaien.” Sharon vult hem aan: “Ook zou voor velen een drempel verdwijnen als de opleiding in modules wordt gegeven en dat je zelf specifieke modules kunt kiezen en dan alleen op een specifieke molen kunt draaien waarvoor je die module hebt gehaald.” Verder vinden ze dat het meer bekend moet worden gemaakt dat er een opleiding tot molenaar bestaat. “Ik wist niet eens dat er een opleiding tot molenaar bestond.” zegt Sharon, “Hier kwam ik pas achter toen ik contact had met het Gilde.”

In gesprek met de jonge molenaars – © Wim Giebels

“Molenaars zullen er over 10 jaar nog wel zijn. Ook jonge molenaars.”

Ook spraken ze over de toekomst.  Sharon wil graag later op een molen wonen.  “Ik ben docente  en zou graag mensen vertellen en laten leren over de molen, of misschien zelfs wel  toekomstig molenaars opleiden.” Stan houdt echter van de technische kant van de molen en wil graag later ook molenmaker worden. Ze denken dat er over tien 10 jaar nog echt wel molenaars zijn. “Dit zal altijd wel mensen blijven trekken, ook de jeugd.” Bauke vindt dat het beroep toch in een soort ‘loop’ zit: “Mensen hebben, als ze ouder zijn toch meer tijd  voor de opleiding, en de jongeren vinden het wel leuk maar hebben nog te weinig kennis over wat de opleiding inhoudt.”

Stan Baltus, Eric Zwijnenberg, Bauke Hobbs, Sharon Engers –
© Wim Giebels

“Laat de jeugd of jongere kinderen spelenderwijs op de molens iets leren of organiseer een avondvierdaagse langs de molens of een spaaractie bij molens.”

Ze vinden dat meer moet worden gebruikgemaakt van de sociale kanalen om de jeugd meer te betrekken bij de molens. “Maar denk ook aan gastcolleges geven op technische scholen of waar je studeert   voor ambacht? Bauke komt met een tip: “Laat de jeugd of jongere kinderen spelenderwijs op de molens iets leren of organiseer een avondvierdaagse langs de molens of een spaaractie bij molens.”

Nico ging met een (fiets)tas vol informatie naar huis. En hij kijkt alweer vooruit naar het vervolg van zijn toer. Nog 50 te gaan en hij is bij de 100! Volg hem op onze kanalen.

Nico vervolgt zijn toer – © Wim Giebels

€ 2,5 miljoen beschikbaar voor groot onderhoud van molens

De Hollandsche Molen ontvangt € 2,5 miljoen voor het Molenfonds. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media (OCW) stelt het bedrag beschikbaar als onderdeel van het herstelplan van de culturele sector. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder verheugd: “We zijn heel blij met deze hernieuwde erkenning van het Molenfonds waarin publiek en privaat geld is samengebracht en de waarde van de molens. Met deze bijdrage kunnen we via ons Molenfonds groot onderhoud van molens blijven financieren, waarmee veel duurdere restauraties kunnen worden voorkomen.”

In een brief aan de Tweede Kamer stelt de staatssecretaris dat het Molenfonds van De Hollandsche Molen een belangrijke rol speelt in de specifieke zorg voor de 1.200 molens in Nederland. “Met deze middelen kan het fonds het werk van de afgelopen jaren continueren.” Het bedrag voor De Hollandsche Molen maakt deel uit van de structurele bijdrage van € 135 miljoen die de staatssecretaris voor dit jaar beschikbaar stelt voor herstel van de culturele sector. “De toekomst van het culturele en creatieve veld heeft door de coronacrisis onder grote druk gestaan en staat nog steeds voor grote uitdagingen. De extra middelen voor cultuur zijn een belangrijke steun in de rug,” zo liet zij weten.


De Grote Geesterse Molen in onderhoud

Over De Hollandsche Molen en het Molenfonds

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Door de inspanningen van De Hollandsche Molen zijn honderden molens bewaard gebleven en in veel gevallen ook weer in beweging gezet. Momenteel zijn er nog ruim 1.200 molens in Nederland.

Via het Molenfonds draagt de vereniging financieel bij aan restauratie en groot onderhoud van molens. Naast de bijdrage van de overheid ontvangt het Molenfonds van de VriendenLoterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en veel particuliere schenkers. Verder faciliteert het Molenfonds crowdfundingprojecten van molenorganisaties en financiert het projecten op het gebied van educatie en jongeren. Sinds de oprichting in 2015 heeft het Molenfonds ruim € 5 miljoen geïnvesteerd in molenbehoud en zorgt zo voor een essentieel deel van de cofinanciering. Molens vragen als werkend industrieel erfgoed extra onderhoud en deze bijdrage zorgt dat molens kunnen blijven draaien.

Informatie avond bestuurlijke veranderingen

Afgelopen Algemene Ledenvergadering op 23 april 2022 gaf het bestuur een korte toelichting op de bestuurlijke veranderingen die zij aan u voorstelt. Op dat moment was de tijd beperkt en het bestuur nodigt u dan ook van harte uit voor een informatie avond om de voorgenomen bestuurlijke veranderingen verder met u te bespreken. Dit doen we online, zodat zoveel mogelijk leden mee kunnen doen.

De informatie avond vindt plaats op: dinsdag avond 17 mei 2022 van 20:00 – 21:30

De link is: https://us02web.zoom.us/j/89550079874?pwd=eUhPamZpNjhZUXBCL0VJcnZVaXZtUT09

Het is prettig als u zich middels een reply op deze mail aanmeld. Mocht u al vragen hebben, dan ziet het bestuur die ook graag tegemoet zodat zij zich hierop kan voorbereiden. Wilt u die dan ook in de reply zetten?  De eerder notitie kunt u vinden op: 5.-Bestuurlijke-veranderingen.pdf (molens.nl)

Met vriendelijke groet,

bestuur De Hollandsche Molen

Afke Stein overleden

Totaal onverwacht overleed op 15 april op 52-jarige leeftijd Afke Stein. Zij was sinds eind 2016 lid van de redactie van Molens en verzorgde vanaf mei 2019 de molenmaatjespagina van het blad. Met haar bevlogenheid, kritische benadering, en vooral met haar creativiteit droeg zij in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van Molens. Sinds 2015 was zij enige jaren met dezelfde energie actief als vrijwilliger voor de sociale media van de vereniging. De Hollandsche Molen verliest in Afke een zeer betrokken vrijwilliger en bovenal een open en warm persoon.
Bestuur, medewerkers en redactie wensen haar man Arjan Hes en haar naaste familie en vrienden veel kracht toe. De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.

Recordpoging draaiende molens met 841 deelnemers groot succes

Maar liefst 809 Nederlandse wind- en watermolens draaiden zaterdag 9 april tussen 11.00-12.00 uur gelijktijdig de wieken of waterraderen. Daarmee is de recordpoging, georganiseerd door Het Gilde van Vrijwillige Molenaars meer dan geslaagd te noemen. Ook deden er nog eens 32 molens mee in het buitenland, waardoor het totaal komt op 841 draaiende molens. Deze poging in het kader van het 50-jarig bestaan van het Gilde heeft als doel het belang van het ambacht van molenaar te onderstrepen.

Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het molenaarsambacht te vergroten om zo meer vrijwilligers te werven. Want alleen met voldoende vrijwillige molenaars kunnen onze molens ook in de toekomst blijven draaien.

Buitenlandse ondersteuning
Nederlandse molenaars werden bij dit record ondersteund door molenaars uit Verenigd Koninkrijk,  Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en zelfs in Nieuw Zeeland stond men midden in de nacht op om gelijk met de molenaars in Nederland hun molen te laten draaien!


Molen van de Schoterveenpolder in Haarlem. (Foto Wim Giebels)

De Hollandsche Molen presenteert RoeRie

De Hollandsche Molen presenteerde op vrijdag 1 april tijdens een digitale Molencontactdag de zogenaamde RoeRie, de risico-inventarisatie voor stalen roeden. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken hoe moleneigenaren de RoeRie kunnen gebruiken om de roeden van hun molen(s) op mogelijke risico’s te controleren.

Verder werd ingegaan op de vraag welke aspecten van belang zijn om te beoordelen welke groepen roeden in de gevarenzone verkeren en mogelijk op korte of middellange termijn vervangen moeten worden.

Bekijk het webinar van 11 maart 2022 >>>

Bekijk het webinar van 1 april 2022 >>>

Download de presentatie van 1 april 2022 >>>

Ga naar het rapport >>>

Vul de RoeRie in >>>

Prinses Beatrix stelt molen Ceres officieel in bedrijf

Prinses Beatrix, beschermvrouwe van De Hollandsche Molen en alle molens in Nederland, stelde op 18 maart molen Ceres in Bovenkarspel officieel in bedrijf. Samen met de 9-jarige Rens lichtte zij symbolisch de vang, waarna de wieken gingen draaien. Ook werd via een ingenieus systeem een plaquette onthuld ter herinnering aan deze feestelijke heropening. De trotse stellingkorenmolen raakte tijdens de jaarwisseling van 2019/2020 grotendeels door brand verwoest.


Rens en prinses Beatrix stellen gezamenlijk de Ceres officieel in bedrijf. (Foto: Nicole Bakker)

De brand, vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk, schokte niet alleen de vrijwilligers van de molen maar ook de hele gemeenschap van Bovenkarspel en omgeving.
Al snel werd er actie ondernomen om de molen weer in volle glorie te herstellen. Praktische en financiële acties. Zo ging de molenaarsploeg, geholpen door vele vrijwilligers, zodra het weer mogelijk was de molen te betreden, aan de slag met afschrapen van het roet van het houten achtkant.

Molenprijs
Tegelijkertijd werden er allerlei initiatieven genomen om geld te werven voor de – kostbare – restauratie. Zo werden diverse fondsen en geldbronnen benaderd. Ook deed de molen in 2020 mee aan de VriendenLoterij Molenprijs (destijds nog de BankGiro Loterij Molenprijs). De vrijwilligersploeg haalde verreweg de meeste stemmen binnen en ging dus met de hoofdprijs van € 75.000 euro naar huis. Een welkome bijdrage aan de financiering van het herstel.
Daarnaast werden er al direct na de brand tal van spontane lokale acties op touw gezet. Onder meer van de jonge Rens, die de prinses bijstond bij de opening van de molen. Hij reed met zijn skelter door Bovenkarspel op jacht naar statiegeld-flessen. En met veel succes. Hij haalde maar liefst 3.300 euro op en overhandigde dat begin 2021 aan molenaar Johan Ooijevaar.

Algemene Ledenvergadering De Hollandsche Molen op zaterdag 23 april

De Algemene Ledenvergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 23 april in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Bestuur en medewerkers zijn blij dat zij de leden na twee coronajaren weer in levenden lijve kunnen ontmoeten.

Het programma wijkt deze keer af van de gebruikelijke indeling. Dit heeft alles te maken met het afscheid van Leo Endedijk. Het huidige hoofd belangenbehartiging en voormalig directeur van de vereniging neemt na 37 jaar officieel afscheid van de vereniging. Het volledige middagdeel staat in het teken van dit afscheid. De genodigden hebben hiervoor reeds een uitnodiging ontvangen. Mocht u belangstelling hebben maar geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Dit betekent dat het huishoudelijk gedeelte, de jaarrede van de voorzitter, de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen, de Jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding én deze keer dus ook van de Getuigschriften aan de in 2021 geslaagde vrijwillige molenaars ’s ochtends plaatsvinden.
Let op! Vanwege dit extra volle ochtendprogramma begint de bijeenkomst een half uur eerder dan gebruikelijk, dus reeds om 10.00 uur.  Vanaf 9.30 uur gaan de deuren open en staat de koffie klaar.
Rond 12.30 uur is de ledenvergadering afgelopen.

Hieronder vindt u het programma en de stukken behorende bij de verschillende agendapunten.
De stukken zijn te raadplegen vanaf dinsdag 12 april.

 1. Welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 april 2021
 4. Financiële stand van zaken 2021
 5. Bestuurlijke veranderingen
 6. Verkiezing bestuurslid
 7. Jaarplan 2022 en Begroting 2022
 8. Jubileum, een vooruitblik
 9. Rondvraag
 10. Uitreiking Certificaten van Verdienste 2022
 11. Uitreiking Oorkonden Jaarprijzen Vernuft en Volharding
 12. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Voorjaar 2021
 13. Uitreiking Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – Najaar 2021

De Hollandsche Molen zal vanwege een beoogde statutenwijziging later dit jaar nog twee (online) Algemene Ledenvergaderingen houden. Hierin wordt dan ook de Jaarrekening 2021 ter goedkeuring voorgelegd.

Nieuw onderzoek biedt hulp bij beoordeling molenroeden

De Hollandsche Molen heeft onderzoek gedaan naar de staat van molenroeden in Nederland. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een combinatie van factoren – formaat, gewicht, detaillering en gebruiksgeschiedenis – de levensduur van een roede bepaalt. Moleneigenaren en bouwtechnische adviseurs kunnen hiermee rekening houden bij het inspecteren van de roeden van hun molen(s).

Om het volledige onderzoeksrapport te downloaden, klik hier

Voor de PowerPoint-presentatie (in pdf) tijdens het Molenplatform van vrijdag 11 maart, klik hier

Voor het filmverslag van het webinar tijdens het Molenplatform van vrijdag 11 maart, klik hier

Ruim 1,1 miljoen euro van VriendenLoterij voor molens in Nederland

Directeur van De Hollandsche Molen; Nicole Bakker met de cheque – © Jurgen Jacob Lodder

Bijdrage maakt project ‘Samen naar de molen’ mogelijk

Een vroeg verjaardagscadeau voor De Hollandsche Molen! VriendenLoterij-ambassadeur Robert ten Brink verraste directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen gisteren namelijk met een cheque van ruim 1,1 miljoen euro van de VriendenLoterij. Met deze bijdrage zet De Hollandsche Molen zich de komende drie jaar in om nog meer publiek te betrekken bij hét icoon van het Nederlands erfgoed. In totaal kon de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers over 2021 met een bedrag van bijna 134 miljoen euro bijdragen aan behoud van cultureel erfgoed en het welzijn van mensen.

“Dankzij De Hollandsche Molen zijn de molens niet alleen onderdeel van onze rijke geschiedenis, maar vervullen ze ook een actieve rol in het heden.”

“In alle molens schuilen verhalen van wat ze voor Nederland hebben betekend, en ook nog steeds betekenen. Dankzij De Hollandsche Molen zijn de molens niet alleen onderdeel van onze rijke geschiedenis, maar vervullen ze ook een actieve rol in het heden. De vereniging zet zich in om de molens draaiende te houden, de verhalen over dit unieke erfgoed- te vertellen en een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Een bijzondere vorm van behoud van cultureel erfgoed die wij vanuit de VriendenLoterij toejuichen.” aldus Dorine Manson, managing director van de VriendenLoterij.

“Met het project ‘Samen naar de molen’ willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om met elkaar de molen beleven. Want de molens zijn van ons allemaal!”

Directeur Nicole Bakker: “In 2023 bestaat De Hollandsche Molen 100 jaar. En dankzij alle deelnemers van de VriendenLoterij kunnen we dit groots gaan vieren. We willen 100.000 Molenvrienden werven en laten zien dat iedereen van molens houdt. Dat de molens er zijn, draaien en open zijn, is namelijk niet vanzelfsprekend. Met het project ‘Samen naar de molen’ willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om met elkaar de molen beleven. Want de molens zijn van ons allemaal!”

De VriendenLoterij viert wat het leven mooi maakt: onze verbondenheid met anderen en met onze kunst en cultuur. Dankzij 1,1 miljoen deelnemers kon de VriendenLoterij over 2021 opgeteld een bedrag van bijna € 134 miljoen schenken aan 57 culturele partners en bijna 3500 goede doelen.