Minister Van Engelshoven steunt molens met 3,5 miljoen

Minister Van Engelshoven steunt de komende jaren het molenbehoud met een extra bedrag van 3,5 miljoen euro. De cultuurminister stelt dit geld beschikbaar aan het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Met dit geld kunnen nog dit jaar elf restauraties begonnen worden. Daarnaast zijn er nu middelen beschikbaar voor een 50 kleinere molenrestauraties de komende drie jaar. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder blij met deze toekenning. ”De subsidie is een erkenning van het molenbelang in Nederland én een geweldige steun in de rug voor het Molenfonds. Dankzij dit fonds krijgen eigenaren straks nog maar met één loket te maken voor de instandhouding van hun molens.”

De 3,5 miljoen euro voor het Molenfonds komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet Rutte III beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel van 34 miljoen is nu verdeeld en daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van een aantal monumenten.
De Hollandsche Molen vroeg voor elf molenrestauraties geld aan via het Molenfonds. Dankzij de toekenning van OCW kan op korte termijn begonnen worden met de restauratie van deze molens. Hieronder vallen de Lijkermolens in Rijpwetering, bijzondere 12-kante stenen molens waarvan het metselwerk onder handen genomen wordt, en de molen van Wassens in het Drentse Zuidwolde, die een grote restauratie ondergaat.
Naast molenrestauraties in 2018 kan De Hollandsche Molen een vijftigtal kleinere restauraties de komende jaren  mogelijk maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een nieuw wiekenkruis of nieuw rietdek voor een molen. De  vereniging heeft aangetoond dat met dit herstel dure restauraties op termijn voorkomen worden. Tussen de bestaande regelingen voor onderhoud en restauraties bleek namelijk na eigen onderzoek een gat te zijn qua  financiering. Dit gat wordt met de rijksbijdrage nu voor een belangrijk deel opgevuld.

Molenfonds
Bijzonder aan de toekenning van de 3,5 miljoen is dat niet elke eigenaar afzonderlijk een subsidie krijgt, maar de toekenning via het Molenfonds gaat. Dit fonds is in 2017 opgericht door De Hollandsche Molen met als doelstelling het bundelen van diverse geldstromen voor het molenbehoud. Bijdragen van de BankGiro Loterij en fondsen lopen al via het Molenfonds en het rijksgeld wordt hieraan nu toegevoegd. Nicole Bakker: “Door het Molenfonds krijgt de eigenaar met één loket te maken bij de financiering van restauraties. Het fonds is uniek als vehikel voor een intensieve samenwerking tussen overheid en een particuliere vereniging als De Hollandsche Molen. Deze aanpak is een voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de toekomst binnen het erfgoed. En mede daarom zijn we ontzettend blij met de toekenning van 3,5 miljoen euro.”
Voor de brief van de minister klik hier

Molen van Wassens (De Vlijt) in Zuidwolde (DR). (Foto: Kees Vanger)

Druk bezochte Nationale Molendag bewijst: Molens én molenaarsambacht horen bij Nederland

‘Ontmoet de molenaar!’ was het thema van Nationale Molendag, dat op 12 en 13 mei plaatsvond. Dit was niet aan dovemansoren gericht. Enorm veel mensen gingen – vaak per fiets – op bezoek bij de molenaars en hun molens. Vooral zaterdag was het – geholpen door het zonnige weer – op talrijke molens in het hele land drukker dan voorgaande jaren. Aan het jaarlijkse landelijke molenevenement deden zaterdag ruim 700 molens mee en zondag rond de 250. Afgaande op de informatie die zondagmiddag beschikbaar was, schat De Hollandsche Molen, die de Nationale Molendag in samenwerking met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars organiseert, het bezoekersaantal ruim boven de 90.000. Hiermee is het de succesvolste Nationale Molendag sinds jaren geweest.  

Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, is dan ook zeer tevreden: ,,Voor ons is dit succes – weer – een bewijs dat molens én het molenaarsambacht bij Nederland horen. Veel mensen hebben kunnen zien hoe mooi molens zijn, maar vooral ook van de vrijwillige molenaars zelf kunnen horen hoe boeiend het is om met molens aan de slag te zijn. Zij verdienen een grote pluim, evenals al die andere vrijwilligers die actief zijn op de molens, zoals klusjesmensen, molengidsen en bestuurders. Zij zijn heel belangrijk voor het behoud van onze molens. Tegelijkertijd hopen wij dat bij veel bezoekers het molenvirus heeft toegeslagen en dat ook zij vrijwilliger willen worden, want vrijwilligers blijven dringend nodig voor het toekomstig molenbehoud.”

Extra activiteiten
Op vele molens werden extra activiteiten georganiseerd, variërend van demonstraties rietvlechten
en muziekconcerten tot een heuse badeendjesrace . Bij de Bolwerksmolen in Deventer konden
kinderen knutselen en werd het zagen van boomstammen gedemonstreerd, op De Zandhaas in Santpoort konden bezoekers wiekenbier drinken en bij De Bente in het Drentse Dalen werd kinderen op een speelse manier geleerd knopen te leggen.
De Molen-Ontdekboekjes voor kinderen die gratis op alle deelnemende molens klaar lagen waren ook razend populair.

Minister Ingrid van Engelshoven opent Nationale Molendag

Minister van Onderwijs Cultuur &Wetenschap Ingrid van Engelshoven geeft op vrijdag 11 mei om 16.00 uur het officiële startsein van de 46ste Nationale Molendag. Zij doet dit op molen De Vrijheid in Schiedam. Het jaarlijkse landelijke molenevenement vindt plaats op 12 en 13 mei en heeft als thema: ‘Ontmoet de molenaar!’ De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, organisatoren van de Nationale Molendag, sluiten hiermee aan op de recente plaatsing van het molenaarsambacht op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO.

Het belang van de – vrijwillige – molenaar voor het behoud van de molens in ons land is groot. Zij houden ten eerste de molens in beweging waardoor deze monumenten in conditie blijven. Ook verrichten zij klein onderhoudswerk en zijn zij naar het publiek dé ambassadeur van dit oer-Nederlandse werktuig.
Behalve de molenaar zijn er overigens nog allerlei andere vrijwilligers die zich actief inzetten voor de molens, zoals molengidsen, die rondleidingen verzorgen, medewerkers in molenwinkels, klusjesmensen en bestuurders van de talrijke molenorganisaties in ons land. Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan het molenbehoud in Nederland.

Honderden molens te bezoeken
Vele honderden molens in heel Nederland doen mee aan Nationale Molendag en op een groot aantal plaatsen worden extra activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is gratis het Molen-Ontdekboekje op te halen.

Meer weten? Ga naar molens.nl
De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij.

‘Voor elk wat wils’ bij Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

Dat De Hollandsche Molen dit jaar 95 jaar bestaat merkten de vele bezoekers van de jaarlijkse Algemene Vergadering reeds toen zij het Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort op zaterdag 17 maart binnen stapten. Er stond voor iedereen een lekker jubileumgebakje klaar. Ook het programma van de bijeenkomst was overigens bijzonder ‘smakelijk’ te noemen. Het ‘dagmenu’ bood voor elk wat wils. Zo was er in de middag tijd ingeruimd voor een ‘gekruid’ debat over de vraag hoe we het molenaarsambacht in stand kunnen houden, waarbij de bezoekers ook hun zegje konden doen.

(Foto’s Roelof Kooiker)

Gastspreker Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was vol lof over de prestaties van De Hollandsche Molen door de jaren heen en hoopt dat de goede samenwerking kan worden voortgezet. Vertrekkend bestuurslid van de vereniging, Luuk van Term, diende een overheerlijke column op waarin hij de zaal uitdaagde om eens meer na te denken over hoe mensen buiten de molenwereld zich laten inspireren door molens en daar ook gebruik van te maken om hen warm te maken voor het molenbehoud. Hoe goed deze woorden ook te verteren waren, het zijn altijd beelden, die naar meer smaken.

Terugblik
Zo werd er filmisch teruggeblikt op de Nationale Molendag en het Molenfeest die in 2017 hadden plaatsgevonden. Ook het beeldmateriaal bij de jaarlijkse uitreiking van de Certificaten van Verdiensten namens De Hollandsche Molen en die van de Jaarprijzen namens de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding was zeker niet te versmaden. Het hoofdgerecht voor de meeste aanwezigen – en dan niet alleen qua beeld – blijft toch het volle podium met de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars, vrolijk zwaaiend met hun diploma dat ze aan het eind van de dag kregen overhandigd.

Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

Ruim 400.000 euro voor De Hollandsche Molen bij Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 20 februari jl. in museum Singer Laren in Laren ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2017 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar is 28.330 euro. Bij het geoormerkt werven spelen nieuwe deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name het groot onderhoud aan molens wordt betaald.

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar ruim 74,8 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. Dat is een recordopbrengst. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. Maar liefst 78 organisaties ontvingen in Singer Laren een bijdrage. De 619.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld. Op de foto is duidelijk te zien dat vlnr Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, Nicole Bakker, directeur, en uiterst rechts Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen zichtbaar blij zijn met het ontvangen bedrag. Ook Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, deelt in de vreugde.
(Foto: Roy Beusker)

 

Algemene Vergadering De Hollandsche Molen 17 maart 2018

De Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen vindt plaats op zaterdag 17 maart in Meeting Center Eenhoorn in Amersfoort. De leden worden van harte uitgenodigd om deze jaarlijkse bijeenkomst bij te wonen. Er is weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Zo wordt in de middag via een paneldiscussie over de toekomst van het molenaarsambacht aangehaakt op de recente plaatsing van dit ambacht op de Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO. Verder verzorgt Luuk van Term, scheidend bestuurslid van de vereniging, een column en wordt er onder meer teruggeblikt op de Nationale Molendag, het Molenfeest en de Molenprijs van afgelopen jaar. De bijeenkomst wordt traditiegetrouw afgesloten met de uitreiking van de getuigschriften aan de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars.

Ochtend
De ochtend is gereserveerd voor het huishoudelijk gedeelte van de vergadering, de jaarrede van de voorzitter en de uitreiking van de Certificaten van Verdienste van De Hollandsche Molen en de jaarprijzen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur (de deuren gaan open om 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur.

Hieronder vindt u de stukken behorende bij de verschillende agendapunten. De informatie met betrekking tot agendapunten 6 en 7 wordt zo spoedig mogelijk toegevoegd.
De agendapunten 5 en 10 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2017 (agendapunt 7)

PROGRAMMA

Agendapunten:

3. Notulen Algemene Vergadering 2017

6. Verslag financiële commissie 2017

7. Bestuursverslag en jaarrekening 2017

8. Verkiezing financiële commissie 2018

9. Verkiezing bestuurslid en 9b Verkiezing bestuurslid

12. Uitreiking Certificaten van Verdienste De Hollandsche Molen

13. Aanbieding Jaarprijzen Stichting Molengiftenfonds Vernuft en Volharding

20a. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – voorjaar 2017

20b. Getuigschriften geslaagde vrijwillige molenaars – najaar 2017

 

 

 

POM-status voor Stichting De Fryske Mole

De minister van OC&W heeft stichting De Fryske Mole aangewezen als Professionele Organisatie voor het Monumentenbehoud (POM). Zij is na de Rijnlandse Molenstichting de tweede molenstichting in Nederland die deze POM-status verkrijgt. De Fryske Mole is zeer verheugd over de aanwijzing. Zij ziet deze als een waardevolle erkenning voor haar jarenlange inzet voor het molenbehoud.

De POM-status is de erkenning van de Nederlandse overheid dat stichting De Fryske Mole als grote molenorganisatie haar kerntaak, het in stand houden van haar 42 rijksmonumentale molens op een professionele wijze verricht.


De Kramersmolen in Goutum is een van de molens in eigendom van De Fryske Mole.
(Foto: Harmannus Noot)

 

Jan den Besten overleden

Op 9 januari 2018 is Ing. Jan den Besten op 93-jarige leeftijd overleden. Den Besten was een begrip in de molenwereld. Zo was hij de eerste instructeur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Maar hij was niet alleen een deskundige molenaar. Ook had hij veel kennis van de molentechniek. Zijn specialiteit was de wipmolen. In het bijzonder ging zijn aandacht  uit naar de technische aspecten van het scheprad en de vijzels. Daarnaast heeft hij ook diverse molenpublicaties verzorgd.

Molenaarsambacht op UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Het molenaarsambacht is ingeschreven op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de vergadering van het Comité van het UNESCO-verdrag in Zuid-Korea. Nederlandse molenaars zijn naar Zuid-Korea afgereisd om het goede nieuws in ontvangst te nemen. Na de bekendmaking van het nieuws werden verspreid over het hele land molens in de vreugdestand gezet. Bij Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam werd op 7 december een speciale persconferentie gehouden. Daarbij waren ook veel molenaars aanwezig, die nadat de molen in de vreugd was gezet,  het nieuws juichend verwelkomden.

(Foto: Wim Giebels)
Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen is zeer verheugd over dit nieuws: Deze internationale erkenning betekent een grote impuls voor het molenbehoud, nu en in de toekomst. Het zijn immers de molenaars die de molens letterlijk tot leven brengen en ze zo bestaansrecht geven in de huidige samenleving.”

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Ik ben ontzettend trots dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed is opgenomen op deze lijst. Immaterieel erfgoed kan alleen blijven bestaan, als het zich mee ontwikkelt met de tijd. Door het inschrijven van het molenaarsambacht op de lijst van UNESCO, laten molenaars zien dat zij goede plannen hebben voor de toekomst.”

Voorbeeldig
Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders is het gelukt om het molenaarschap op te nemen op de Representatieve Lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid bij UNESCO. In Zuid-Korea heeft het Nederlandse nominatiedossier het stempel ‘voorbeeldig’ gekregen. “Plaatsing op de Representatieve lijst betekent belangrijke internationale erkenning van de maatschappelijke, culturele en economische waarde van het molenaarschap”, aldus Van Engelshoven.

De molendelegatie in Seoel richt zich tot de aanwezigen in d’Admiraal
om de blijde boodschap te verkondigen. (Foto: Wim Giebels)

Behoud voor de toekomst
Sinds de negentiende eeuw zijn veel molens tot stilstand gekomen. Met het stilzetten van de molens ging ook de kennis van het werken met molens verloren. Het ambacht van de molenaar dreigde uit te sterven. Tegenwoordig laten vijftig beroepsmolenaars en honderden vrijwillige molenaars de wind- en watermolens in Nederland weer draaien. Er is een opleiding voor vrijwillig molenaar opgezet. Ook zetten de vrijwilligers zich in om kennis over het ambacht van molenaar te delen met het grote publiek, zoals door de organisatie van de Nationale Molendag.

Unesco
In 2012 heeft Nederland het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geratificeerd. Immaterieel erfgoed bestaat uit tradities, rituelen, gebruiken en ambachten die mensen niet verloren willen laten gaan en die ze willen doorgeven aan volgende generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch erfgoed en het beschermen ervan vraagt een andere aanpak dan het beschermen van monumenten en museumobjecten. Immaterieel erfgoed wordt gedragen door mensen en gaat mee met zijn tijd. Beschermen betekent dan ook levend houden en kennis en vaardigheden doorgeven.

Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed
Om voorgedragen te worden bij het UNESCO-verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, moet het immaterieel erfgoed eerst op de Inventaris Immaterieel  Cultureel Erfgoed in Nederland zijn geplaatst. De coördinatie van deze inventaris is in handen van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN), zie immaterieelerfgoed.nl.

Voor de film die in het kader van de aanvraag voor de UNESCO over het molenaarsambacht is gemaakt, klik hier

Diverse media hebben over dit voor de molenwereld belangrijke nieuws bericht:
Nu.nl
NOS
Noordhollands Dagblad
Het Parool

Geanimeerde interactieve Molencontactdag De Hollandsche Molen

De jaarlijkse Molencontactdag van De Hollandsche Molen had deze keer plaats op 17 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. In het sfeervolle theaterzaaltje van het museum woonden zo’n 80 moleneigenaren, -stichtingen en -verenigingen en andere betrokkenen uit het molenveld de bijeenkomst bij. Er was een gevarieerd en vooral ook interactief programma samengesteld. Bij elk programma-onderdeel kregen de bezoekers volop de gelegenheid om hun mening te geven en onderling ideeën uit te wisselen. Hiervan werd ook volop gebruikgemaakt en zo ontstond er een geanimeerde bijeenkomst.

In de ochtend gaf Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen een uitgebreide toelichting op de komende stelselherziening. Hierbij werden de aanwezigen o.m. uitgenodigd om zelf per provincie aan te geven op welke terreinen het accent moet komen te liggen bij de lobby voor extra geld voor molens. In het regeerakkoord staat dat er voor monumentenzorg 325 miljoen extra beschikbaar is gesteld. Vervolgens was het woord aan Mark Ravesloot, adviseur Molens van De Hollandsche Molen, die uitvoerig inging op het thema Veiligheid. Hij peilde met stellingen de stand van zaken van en de meningen in het veld over dit belangrijke onderwerp. Na de lunch gaf Nicole Bakker een korte rondleiding in de wereld van het crowdfunden via het Molenfonds. Zij gaf de microfoon vervolgens aan Ingeborg Pouwels. Hoewel zij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet meer in dienst is van De Hollandsche Molen gaat zij wel namens de vereniging ‘het land in’ om de e-learning cursus ‘Vrijwilligers werven’ in het veld te introduceren. Zij gaf een presentatie over wat deze cursus gaat inhouden. De bijeenkomst werd afgesloten door Ellis Buis. De communicatie- en marketingadviseur in de culturele sector, ging in gesprek met de zaal over wat je kunt doen of juist niet kunt doen om zoveel mogelijk mensen naar je molen te krijgen.

Hieronder vindt u de presentaties van de Molencontactdag 2017.

1. Voortgang kabinetsformatie en stelselherziening door Nicole Bakker

2. Veiligheid door Mark Ravesloot

3. Crowdfunding door Nicole Bakker

4. E-learning Vrijwilligers werven door Ingeborg Pouwels

5. Marketing van Molens door Ellis Buis