Koninklijke onderscheiding voor molenaar Dirk-Jan Abelskamp

Molenaar Dirk-Jan Abelskamp van molen Nooit Gedacht in Warnsveld heeft op 13 december, tevens zijn verjaardag, in aanwezigheid van familie en veel (molen)vrienden in ‘zijn’ molen een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger voor molens en het molenbehoud.  Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Annemieke Vermeulen, burgemeester van Zutphen, speldde hem op de bomvolle eerste zolder van de molen de bijbehorende versierselen op.


(Foto: Gerrit van de Pol)                                                                                                                                

Dirk-Jan Abelskamp werd onder valse voorwendselen naar de molen gelokt, waar hij tot zijn verbazing werd onthaald door de burgemeester en de vele genodigden.
Abelskamp  is al sinds 1973 actief op de Nooit Gedacht, eigendom van vereniging De Hollandsche Molen. De liefde voor molens werd hem door zijn vader Dick Abelskamp, molenaar en instructeur op deze stellingmolen, met de paplepel ingegoten. De 59-jarige Warnsvelder slaagde in 1978 voor zijn molenaarsexamen en viert dit jaar dus zijn 40-jarig molenaarsjubileum.  Sinds 1 januari 2007 is hij lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen en neemt hij examens af van de cursisten die door het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn opgeleid. Inmiddels heeft hij bijna 200 kandidaten geëxamineerd. Zowel het molenaarschap als zijn functie als examinator doet hij naast zijn betaalde baan.

De welbespraakte Abelskamp is in alle opzichten is een rechtgeaarde ambassadeur van molens, het molenbehoud en het molenaarsambacht. In het bijzonder klopt zijn molenhart natuurlijk voor de Nooit Gedacht, die al vele decennia een twee-eenheid vormt met de familie Abelskamp. Zo was hij, als aanvoerder van de energieke vrijwilligersploeg van de molen, eind 2017 het boegbeeld van de succesvolle wervingsactie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’

Abelskamp is voorgedragen voor de onderscheiding door vereniging De Hollandsche Molen, Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

 
Het kersverse lid in de Orde van Oranje-Nassau samen met zijn vrouw. (Foto: Ela Geitenbeek)

 

 

 

Molencontactdag 2018: informatief en activerend

Zo’n 70 vertegenwoordiger uit het molenveld waren zaterdag 16 november van de partij tijdens de 37ste Molencontactdag van De Hollandsche Molen. In Akoesticum in Ede-Wageningen kregen zij een breed spectrum aan onderwerpen voorgeschoteld. Zo werden de aanwezigen in het ochtenddeel uitvoerig geïnformeerd over het Molenfonds en de nieuwe Omgevingswet. ’s Middags gingen de aanwezigen zelf actief aan de slag in diverse workshops. Na afloop gaf menigeen aan een informatieve bijeenkomst te hebben meegemaakt met voldoende aanknopingspunten om zelf in actie te komen.

De onderwerpen die in de workshops werden behandeld waren de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze workshop ging Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen in op het organiseren van het privacybeleid en wat daar zoal bij komt kijken. Zij verzorgde ook de workshop Lobby in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. In de workshop Veiligheid behandelde Mark Ravesloot, lid van de Werkgroep Veiligheid, met name de afzettingen van het gevlucht. Ingeborg Pouwels besprak in haar workshop de mogelijkheden voor molenaars en moleneigenaren om kinderen en scholen op de molen te krijgen. Bij Wouter Pfeiffer, molenspecialist van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, stonden de ontwikkelingen rond de Via Molina, de (inter)nationale culturele molenroutes, centraal.

Hieronder vindt u de presentaties en workshops

  1. Presentatie Het Molenfonds
  2. Presentatie De Omgevingswet
  3. Workshop AVG
  4. Workshop Lobby verkiezingen Provincie en Waterschappen
  5. Workshop Ieder kind naar de molen!
  6. Workshop Via Molina
  7. Workshop Veiligheid

Molen De Lastdrager wint BankGiro Loterij Molenprijs 2018!

Molen De Lastdrager uit het Noord-Hollandse Hoogwoud is de glorieuze winnaar geworden van de BankGiro Loterij Molenprijs 2018. De Hollandsche Molen maakte dit bekend tijdens het jaarlijkse Molenfeest dat deze keer in Ede werd gehouden. De molen wist 9.076 stemmen te verzamelen en sleepte daarmee de hoofdprijs van 95.000 euro binnen. Met dit geld gaat eigenaar Stichting De Westfriese Molens de maalinrichting van de molen weer terugbrengen.

Molenaar Cees Mens, de kopman van de enthousiaste vrijwilligersploeg die de stemmen vergaarde, is dolblij: “Dat hart gaat er komen, dat weet ik nu zeker!” De Lastdrager is een van de oudste houten molens van Nederland. Vele tientallen jaren geleden is de maalinrichting uit deze korenmolen uit – vermoedelijk – 1645 verwijderd.
In totaal werd in de stemmaand september het recordaantal van 38.260 stemmen uitgebracht. De Lastdrager was vier concurrenten de baas. Deze blijven echter niet met lege handen achter. Zij krijgen één euro voor elke ontvangen stem. Dat betekent dat de ‘Meule van Wassens’ in Zuidwolde 8.954 euro, Molen No. 3 in Aarlanderveen 8.277 euro, de Korenmolen van Oostvoorne 7.583 euro en De Hoop in Oldebroek 4.370 euro voor hun projecten incasseren.


De glorieuze winnaars, molen De Lastdrager uit Hoogwoud, tonen trots hun cheque.
(Foto: Wim Giebels)

Reguliere bijdragen
De BankGiro Loterij Molenprijs werd uitgereikt tijdens het vierde Molenfeest. Tijdens dit jaarlijkse evenement vindt niet alleen de bekendmaking plaats van de winnaar van de Molenprijs. Daarnaast worden de reguliere bijdragen uit het Molenfonds officieel openbaar gemaakt. Dit jaar ontvangen in totaal 15 projecten 158.750 euro uit dit fonds.

Over het Molenfonds en de BankGiro Loterij Molenprijs
Met het Molenfonds legt vereniging De Hollandsche Molen een structurele financieringsbasis voor restauraties en onderhoud van de Nederlandse molens. Het fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij, die zich ook heeft verbonden aan de BankGiro Loterij Molenprijs, één van de publieksacties binnen het Molenfonds. Met de BankGiro Loterij Molenprijs laten beide organisaties zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel erfgoed. De prijs stelt molens in staat een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

 

De Hollandsche Molen maakt besteding extra budget bekend

De Hollandsche Molen heeft uit het Molenfonds voor elf restauratieprojecten gezamenlijk 1,5 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is afkomstig uit het extra budget van 3,5 miljoen dat minister Van Engelshoven begin juni beschikbaar stelde aan het molenbehoud. De eigenaren van de toegewezen molens moeten wel nog dit jaar met de restauraties beginnen. 

Het gaat om subsidies aan de volgende restauratieprojecten:

Rijnlandse Molenstichting, 3 projecten
Rijpwetering, Lijkermolen No. 1:                                          €   102.200
Rijpwetering, Lijkermolen No. 2:                                          €   109.900
Warmond, Lakermolen:                                                        €   125.790

Stichting De Fryske Mole, 2 projecten
Holwerd, De Miedenmolen:                                                  €   112.000
Paesens, De Hond:                                                               €   122.500

Schermer Molens Stichting, 1 project
Rustenburg, Strijkmolen K:                                                   €   168.000

Stichting De Westfriese Molens, 1 project
Schellinkhout, De Groote Molen:                                          €   122.500

Stichting De Molen van Wassens, 1 project
Zuidwolde, De Vlijt (Molen van Wassens):                          €   254.100

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, 1 project
Kinderdijk, Nederwaard, Molen No. 4:                                 €   175.000

Amelander Musea, 1 project
Nes, Ameland, Phenix:                                                        €     87.500

Particulier, 1 project
Brouwershaven, De Haan:                                                  €   112.000

Totaal:                                                                                
€ 1.491.490

 

Molenfonds
Minister Van Engelshoven kende in totaal 34 miljoen euro toe voor restauraties van monumenten in 2018. Met dit herstel moest wel direct begonnen kunnen worden, de eigen bijdrage moest verzekerd zijn en er moest een duidelijke bouwkundige noodzaak zijn om tot restauratie over te gaan. De Hollandsche Molen heeft dezelfde criteria gehanteerd bij het selecteren van molenrestauraties. Bijzonder is wel dat de minister aan het Molenfonds van de vereniging in één keer het totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt. De Hollandsche Molen zorgt voor de verdere verdeling en afhandeling van de gelden.

Naast het geld voor restauraties heeft minister Van Engelshoven ook 2 miljoen toegezegd aan het Molenfonds voor kleinere restauraties. Hiermee kan groot onderhoud worden uitgevoerd aan een vijftigtal molenprojecten de komende drie jaar.

 

Minister Van Engelshoven steunt molens met 3,5 miljoen

Minister Van Engelshoven steunt de komende jaren het molenbehoud met een extra bedrag van 3,5 miljoen euro. De cultuurminister stelt dit geld beschikbaar aan het Molenfonds van De Hollandsche Molen. Met dit geld kunnen nog dit jaar elf restauraties begonnen worden. Daarnaast zijn er nu middelen beschikbaar voor een 50 kleinere molenrestauraties de komende drie jaar. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen is bijzonder blij met deze toekenning. ”De subsidie is een erkenning van het molenbelang in Nederland én een geweldige steun in de rug voor het Molenfonds. Dankzij dit fonds krijgen eigenaren straks nog maar met één loket te maken voor de instandhouding van hun molens.”

De 3,5 miljoen euro voor het Molenfonds komt uit de extra 325 miljoen euro die het kabinet Rutte III beschikbaar stelt voor het erfgoed in Nederland. Een eerste deel van 34 miljoen is nu verdeeld en daarmee kan nog dit jaar een begin gemaakt met de restauratie van een aantal monumenten.
De Hollandsche Molen vroeg voor elf molenrestauraties geld aan via het Molenfonds. Dankzij de toekenning van OCW kan op korte termijn begonnen worden met de restauratie van deze molens. Hieronder vallen de Lijkermolens in Rijpwetering, bijzondere 12-kante stenen molens waarvan het metselwerk onder handen genomen wordt, en de molen van Wassens in het Drentse Zuidwolde, die een grote restauratie ondergaat.
Naast molenrestauraties in 2018 kan De Hollandsche Molen een vijftigtal kleinere restauraties de komende jaren  mogelijk maken. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld een nieuw wiekenkruis of nieuw rietdek voor een molen. De  vereniging heeft aangetoond dat met dit herstel dure restauraties op termijn voorkomen worden. Tussen de bestaande regelingen voor onderhoud en restauraties bleek namelijk na eigen onderzoek een gat te zijn qua  financiering. Dit gat wordt met de rijksbijdrage nu voor een belangrijk deel opgevuld.

Molenfonds
Bijzonder aan de toekenning van de 3,5 miljoen is dat niet elke eigenaar afzonderlijk een subsidie krijgt, maar de toekenning via het Molenfonds gaat. Dit fonds is in 2017 opgericht door De Hollandsche Molen met als doelstelling het bundelen van diverse geldstromen voor het molenbehoud. Bijdragen van de BankGiro Loterij en fondsen lopen al via het Molenfonds en het rijksgeld wordt hieraan nu toegevoegd. Nicole Bakker: “Door het Molenfonds krijgt de eigenaar met één loket te maken bij de financiering van restauraties. Het fonds is uniek als vehikel voor een intensieve samenwerking tussen overheid en een particuliere vereniging als De Hollandsche Molen. Deze aanpak is een voorbeeld voor publiek-private samenwerking in de toekomst binnen het erfgoed. En mede daarom zijn we ontzettend blij met de toekenning van 3,5 miljoen euro.”
Voor de brief van de minister klik hier

Molen van Wassens (De Vlijt) in Zuidwolde (DR). (Foto: Kees Vanger)

Druk bezochte Nationale Molendag bewijst: Molens én molenaarsambacht horen bij Nederland

‘Ontmoet de molenaar!’ was het thema van Nationale Molendag, dat op 12 en 13 mei plaatsvond. Dit was niet aan dovemansoren gericht. Enorm veel mensen gingen – vaak per fiets – op bezoek bij de molenaars en hun molens. Vooral zaterdag was het – geholpen door het zonnige weer – op talrijke molens in het hele land drukker dan voorgaande jaren. Aan het jaarlijkse landelijke molenevenement deden zaterdag ruim 700 molens mee en zondag rond de 250. Afgaande op de informatie die zondagmiddag beschikbaar was, schat De Hollandsche Molen, die de Nationale Molendag in samenwerking met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars organiseert, het bezoekersaantal ruim boven de 90.000. Hiermee is het de succesvolste Nationale Molendag sinds jaren geweest.  

Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen, is dan ook zeer tevreden: ,,Voor ons is dit succes – weer – een bewijs dat molens én het molenaarsambacht bij Nederland horen. Veel mensen hebben kunnen zien hoe mooi molens zijn, maar vooral ook van de vrijwillige molenaars zelf kunnen horen hoe boeiend het is om met molens aan de slag te zijn. Zij verdienen een grote pluim, evenals al die andere vrijwilligers die actief zijn op de molens, zoals klusjesmensen, molengidsen en bestuurders. Zij zijn heel belangrijk voor het behoud van onze molens. Tegelijkertijd hopen wij dat bij veel bezoekers het molenvirus heeft toegeslagen en dat ook zij vrijwilliger willen worden, want vrijwilligers blijven dringend nodig voor het toekomstig molenbehoud.”

Extra activiteiten
Op vele molens werden extra activiteiten georganiseerd, variërend van demonstraties rietvlechten
en muziekconcerten tot een heuse badeendjesrace . Bij de Bolwerksmolen in Deventer konden
kinderen knutselen en werd het zagen van boomstammen gedemonstreerd, op De Zandhaas in Santpoort konden bezoekers wiekenbier drinken en bij De Bente in het Drentse Dalen werd kinderen op een speelse manier geleerd knopen te leggen.
De Molen-Ontdekboekjes voor kinderen die gratis op alle deelnemende molens klaar lagen waren ook razend populair.

Minister Ingrid van Engelshoven opent Nationale Molendag

Minister van Onderwijs Cultuur &Wetenschap Ingrid van Engelshoven geeft op vrijdag 11 mei om 16.00 uur het officiële startsein van de 46ste Nationale Molendag. Zij doet dit op molen De Vrijheid in Schiedam. Het jaarlijkse landelijke molenevenement vindt plaats op 12 en 13 mei en heeft als thema: ‘Ontmoet de molenaar!’ De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, organisatoren van de Nationale Molendag, sluiten hiermee aan op de recente plaatsing van het molenaarsambacht op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO.

Het belang van de – vrijwillige – molenaar voor het behoud van de molens in ons land is groot. Zij houden ten eerste de molens in beweging waardoor deze monumenten in conditie blijven. Ook verrichten zij klein onderhoudswerk en zijn zij naar het publiek dé ambassadeur van dit oer-Nederlandse werktuig.
Behalve de molenaar zijn er overigens nog allerlei andere vrijwilligers die zich actief inzetten voor de molens, zoals molengidsen, die rondleidingen verzorgen, medewerkers in molenwinkels, klusjesmensen en bestuurders van de talrijke molenorganisaties in ons land. Ook zij leveren een belangrijke bijdrage aan het molenbehoud in Nederland.

Honderden molens te bezoeken
Vele honderden molens in heel Nederland doen mee aan Nationale Molendag en op een groot aantal plaatsen worden extra activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is gratis het Molen-Ontdekboekje op te halen.

Meer weten? Ga naar molens.nl
De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillig Molenaars. Daarnaast wordt de dag mede mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij.

‘Voor elk wat wils’ bij Algemene Vergadering De Hollandsche Molen

Dat De Hollandsche Molen dit jaar 95 jaar bestaat merkten de vele bezoekers van de jaarlijkse Algemene Vergadering reeds toen zij het Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort op zaterdag 17 maart binnen stapten. Er stond voor iedereen een lekker jubileumgebakje klaar. Ook het programma van de bijeenkomst was overigens bijzonder ‘smakelijk’ te noemen. Het ‘dagmenu’ bood voor elk wat wils. Zo was er in de middag tijd ingeruimd voor een ‘gekruid’ debat over de vraag hoe we het molenaarsambacht in stand kunnen houden, waarbij de bezoekers ook hun zegje konden doen.

(Foto’s Roelof Kooiker)

Gastspreker Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, was vol lof over de prestaties van De Hollandsche Molen door de jaren heen en hoopt dat de goede samenwerking kan worden voortgezet. Vertrekkend bestuurslid van de vereniging, Luuk van Term, diende een overheerlijke column op waarin hij de zaal uitdaagde om eens meer na te denken over hoe mensen buiten de molenwereld zich laten inspireren door molens en daar ook gebruik van te maken om hen warm te maken voor het molenbehoud. Hoe goed deze woorden ook te verteren waren, het zijn altijd beelden, die naar meer smaken.

Terugblik
Zo werd er filmisch teruggeblikt op de Nationale Molendag en het Molenfeest die in 2017 hadden plaatsgevonden. Ook het beeldmateriaal bij de jaarlijkse uitreiking van de Certificaten van Verdiensten namens De Hollandsche Molen en die van de Jaarprijzen namens de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding was zeker niet te versmaden. Het hoofdgerecht voor de meeste aanwezigen – en dan niet alleen qua beeld – blijft toch het volle podium met de in 2017 geslaagde vrijwillige molenaars, vrolijk zwaaiend met hun diploma dat ze aan het eind van de dag kregen overhandigd.

Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leo Endedijk spreekt de goed gevulde zaal toe tijdens het debat over het molenaarsambacht.

Ruim 400.000 euro voor De Hollandsche Molen bij Goed Geld Gala BankGiro Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala op 20 februari jl. in museum Singer Laren in Laren ontving De Hollandsche Molen uit de loterijopbrengst 2017 van de BankGiro Loterij 400.000 euro.
Het bedrag voor de vereniging uit de opbrengst van het geoormerkt werven van afgelopen jaar is 28.330 euro. Bij het geoormerkt werven spelen nieuwe deelnemers aan de loterij voor een specifiek goed doel, in dit geval De Hollandsche Molen. Beide bedragen worden gestort in het Molenfonds, waaruit met name het groot onderhoud aan molens wordt betaald.

De BankGiro Loterij schenkt dit jaar ruim 74,8 miljoen euro aan de cultuur in Nederland. Dat is een recordopbrengst. De loterij bevestigt hiermee eens te meer dat zij dé cultuurloterij van Nederland is. Maar liefst 78 organisaties ontvingen in Singer Laren een bijdrage. De 619.000  deelnemers van de BankGiro Loterij maken het mogelijk dat ook dit jaar weer vele vormen van cultuur worden gesteund.

De Hollandsche Molen is al sinds 2001 partner van deze goededoelenloterij. De vereniging is erg blij met de jarenlange samenwerking, want vanaf dat jaar zijn mede dankzij de bijdragen van de BankGiro Loterij vele molens in volle glorie hersteld. Op de foto is duidelijk te zien dat vlnr Leo Endedijk, hoofd belangenbehartiging, Nicole Bakker, directeur, en uiterst rechts Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen zichtbaar blij zijn met het ontvangen bedrag. Ook Albert Verlinde, ambassadeur van de BankGiro Loterij, deelt in de vreugde.
(Foto: Roy Beusker)