Open Monumentendag bij molens De Hollandsche Molen

Zaterdag en zondag is het Open Monumentendag! Ook bij de molens van De Hollandsche Molen zijn diverse leuke activiteiten georganiseerd.

De Braakmolen
Het Comité Hof van Twente heeft onze Braakmolen in Goor uitgekozen om dit jaar het Monumentenweekend te openen. Deze opening vindt plaats op zaterdagochtend om 9.30 uur. Samen met het naastgelegen klompenmuseum worden er pannenkoeken gebakken, is er muziek en laten klompenmakers én molenaars hun ambacht graag zien.
Voor de molen is er een restauratieplan in voorbereiding. De molenaars kunnen u er alles over vertellen. Bovendien vertrekt er vanaf de molen een stadwandeling i.s.m. het Goors Historisch Museum. Zaterdag is het ook Overijsselse Molendag.

In de weken na monumentendag is er voor kinderen van groep 7 een scholenproject geïnitieerd door het Comité Hof van Twente. Ook dit vindt plaats op en rond de Braakmolen.

Bij molen De Roos in Delft is op beide dagen een cultureel programma samengesteld: de nieuwe expositie over de Gouden Eeuw kan worden bezichtigd en er worden lezingen verzorgd.
Bij de molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede zal bij voldoende wind op zaterdag meel worden gemalen.
In Warnsveld kunnen verschillende monumenten worden bezocht. Op zaterdag is dat goed te combineren met een bezoek aan molen Nooit Gedacht waar een groep vrijwilligers fanatiek meel maalt.
Bij De Speelman in Rotterdam-Overschie wordt zaterdag een rondleiding geven. Op beide dagen wordt gedraaid en gemaald.

Bekijk alle deelnemende molens aan Open Monumentendag: molens.nl/openmonumentendag

Test je molenkennis en doe mee aan de Open Monumentendag Molenquiz! Maak kans op een diner voor 2 in een molenrestaurant.


Koninklijke onderscheiding voor molenaar Dirk-Jan Abelskamp

Molenaar Dirk-Jan Abelskamp van molen Nooit Gedacht in Warnsveld heeft op 13 december, tevens zijn verjaardag, in aanwezigheid van familie en veel (molen)vrienden in ‘zijn’ molen een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege zijn grote inzet als vrijwilliger voor molens en het molenbehoud.  Hij mag zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Annemieke Vermeulen, burgemeester van Zutphen, speldde hem op de bomvolle eerste zolder van de molen de bijbehorende versierselen op.


(Foto: Gerrit van de Pol)                                                                                                                                

Dirk-Jan Abelskamp werd onder valse voorwendselen naar de molen gelokt, waar hij tot zijn verbazing werd onthaald door de burgemeester en de vele genodigden.
Abelskamp  is al sinds 1973 actief op de Nooit Gedacht, eigendom van vereniging De Hollandsche Molen. De liefde voor molens werd hem door zijn vader Dick Abelskamp, molenaar en instructeur op deze stellingmolen, met de paplepel ingegoten. De 59-jarige Warnsvelder slaagde in 1978 voor zijn molenaarsexamen en viert dit jaar dus zijn 40-jarig molenaarsjubileum.  Sinds 1 januari 2007 is hij lid van de examencommissie van De Hollandsche Molen en neemt hij examens af van de cursisten die door het Gilde van Vrijwillige Molenaars zijn opgeleid. Inmiddels heeft hij bijna 200 kandidaten geëxamineerd. Zowel het molenaarschap als zijn functie als examinator doet hij naast zijn betaalde baan.

De welbespraakte Abelskamp is in alle opzichten is een rechtgeaarde ambassadeur van molens, het molenbehoud en het molenaarsambacht. In het bijzonder klopt zijn molenhart natuurlijk voor de Nooit Gedacht, die al vele decennia een twee-eenheid vormt met de familie Abelskamp. Zo was hij, als aanvoerder van de energieke vrijwilligersploeg van de molen, eind 2017 het boegbeeld van de succesvolle wervingsactie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’

Abelskamp is voorgedragen voor de onderscheiding door vereniging De Hollandsche Molen, Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

 
Het kersverse lid in de Orde van Oranje-Nassau samen met zijn vrouw. (Foto: Ela Geitenbeek)

 

 

 

De Nooit Gedacht maalt weer met nieuwe fokken dankzij succesvolle crowdfunding

Met het ‘opzeilen’ van een wiek van molen Nooit Gedacht in Warnsveld heeft wethouder Coby Pennings, bijgestaan door Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, op zaterdag 21 april de succesvolle geldwervingsactie ‘Help de Nooit Gedacht aan nieuwe fokken!’ officieel afgesloten. De tekst op het zeildoek, dat werd aangebracht: ‘Bedankt!!! Ik heb m’n fok terug!’ sprak boekdelen. Dankzij de crowdfunding onder de inwoners van Warnsveld, Zutphen en omgeving en de achterban van vereniging De Hollandsche Molen, eigenaar van de molen, werd het geld voor de nieuwe fokken opgebracht. De Nooit Gedacht kan weer jarenlang op volle kracht malen.

Begin maart maakte De Hollandsche Molen bekend dat de geldwervingsactie in totaal meer dan € 20.000 had opgeleverd. Ruim voldoende om de molenmaker opdracht te geven voor het plaatsen van de fokken. Het prachtige resultaat is vooral te danken aan de inzet van het molenaarsteam onder leiding van Dirk-Jan Abelskamp, dat met veel energie en creativiteit de actie onder de aandacht van de regio bracht.
De gemeente Zutphen en de Stichting Open Monumentendag riepen de molen uit tot Monument van het Jaar om zo extra aandacht te vestigen op de benodigde financiële inspanning voor het behoud en restauratie van het monument. De Hollandsche Molen plaatste het project op het crowdfundingsplatform van het Molenfonds. Via dit landelijke fonds kwamen talrijke giften binnen, onder meer van vele leden van de vereniging.
Aan het succes heeft ook de Gemeente Zutphen belangrijk bijdragen. Zo leverde zij tal van hand- en spandiensten bij het organiseren van de promotie van de molen in de stad en de regio.

(Foto’s Nicole Bakker)

De Hollandsche Molen draagt molen Het Noorden over aan Natuurmonumenten

Molen Het Noorden, vanaf 1970 in beheer bij vereniging De Hollandsche Molen, is overgedragen aan Natuurmonumenten als nieuwe eigenaar. De uit 1878 daterende molen in de gelijknamige polder Het Noorden is een markant gebouw aan de Texelse oostkust maar is nodig aan een restauratie toe. De molen is momenteel niet in bedrijf omdat er eerst groot onderhoud van ruim 3 ton moet plaatsvinden. Eens in de 20 á 30 jaar is dit nodig. Een hoge kostenpost, onder meer omdat de wieken en een groot deel van het riet op molenlijf en kap moeten worden vervangen. De oude en nieuwe eigenaar bereiden deze restauratie nu voor. Zo is bij de provincie een subsidie van ruim € 150.000 aangevraagd en wordt een beroep op diverse fondsen gedaan. Of de subsidie wordt toegekend, wordt half december bekend. Vanwege de grote historische waarde heeft de molen de status van Rijksmonument.

Favoriete fotolocatie
Natuurmonumenten is erg blij met de kans om zich in te zetten voor het behoud van dit unieke stukje cultuurhistorie voor Texel. Niet alleen natuur, maar ook cultuur is een haar speerpunten. De Hollandsche Molen is vooral een belangenbehartiger van alle molens in Nederland. De vereniging draagt nu Het Noorden over omdat Natuurmonumenten een erkende professionele organisatie is. De molen is een van de meest gefotografeerde plekken op Texel en ligt bovendien bij het natuurgebied de Bol, één van de gebieden langs de Vogelboulevard. De verwerving van de molen is het sluitstuk van het in eigendom krijgen van een groot deel van dit gebied. Ook het bemalingsgebouw naast de molen neemt Natuurmonumenten over.

Enthousiaste molenaars
Naast het groot onderhoud, is er ook jaarlijks onderhoud nodig. De enthousiaste vrijwillige molenaars die al actief waren onder De Hollandsche Molen, willen dit ook blijven doen in de toekomst. De kosten voor jaarlijks onderhoud zijn ingeschat op €15.000. Samen met de molenaars gaat  Natuurmonumenten kijken hoe Texel kan worden betrokken bij het behoud van de molen. Van diverse kanten zijn er al initiatieven om de molen draaiende te houden.

De vrijwillige molenaars van Het Noorden
(Foto: Eckard Boot)

Schenking voor molen Rijn en Lek

Koninklijke De Heus steunt molen Rijn en Lek in Wijk bij Duurstede de komende 3 jaar met een jaarlijkse schenking als bijdrage. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 21 juni op de molen overhandigde directeur Co de Heus onder toeziend oog van de beschermheer van de Rijn en Lek, burgemeester Tjapko Poppens, de symbolische cheque aan Nicole Bakker, adjunct-directeur van De Hollandsche Molen, die eigenaar is van de Rijn en Lek. De vereniging is heel blij met deze bijdrage; hiermee wordt voor de komende jaren voorzien in de onderhoudskosten van de molen.

De wereldwijd actieve onderneming in hoogwaardige diervoeders met de hoofdvestiging in Ede maakt dit gebaar om de 300-jarige band tussen de familie De Heus en molens te vieren. In 1717 wordt als eerste in de familie (Hendrik) Anthonie de Heus met het beroep korenmolenaar vermeld bij een molen in Zoelmond. Tien generaties later worden er door het familiebedrijf De Heus nog steeds granen gemalen om deze te verwerken in diervoeders, waar veehouders over de gehele wereld hun vee mee voeden.
De Rijn en Lek neemt in deze geschiedenis een bijzondere plek in. De familie was eigenaar van de molen van 1824 t/m 1929, het jaar waarin De Hollandsche Molen hem overnam. De huidige directie, gevormd door de broers Co en Koen de Heus, is de tiende generatie.

Onderhoud Rijn en Lek
Om de kosten van het onderhoud van de molen te betalen ontvangt De Hollandsche Molen 60% van het Rijk. De overige 40% dient de vereniging zelf te financieren en dat is elk jaar een lastige opgave. De molenaars en de vrienden van de Rijn en Lek nemen, via openstellingen en rondleidingen, het kleine reguliere onderhoud voor hun rekening. De schenking van De Heus vormt een belangrijke bijdrage om ook in het groot onderhoud te kunnen voorzien en daarmee de Rijn en Lek de komende 3 jaar in goede staat te houden.

Vrijwilligers en genodigden na de overhandiging van de schenkingsbon op de stelling
van molen Rijn en Lek. (Foto’s: Hans Dirksen)

 

 

Molen van Batenburg officieel naar Geldersch Landschap & Kasteelen

De Hollandsche Molen heeft op 9 februari de molen van Batenburg officieel overgedragen aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de standerdmolen werd de symbolische kostprijs van € 1 overhandigd aan de nieuwe eigenaar.

Geldersch Landschap en Kasteelen beheert meer dan 150 natuurgebieden, kastelen en landgoederen in de provincie Gelderland. In Batenburg is het Geldersch Landschap eigenaar van de kasteelruïne, natuurgebieden langs de Maas, de eendenkooi en het Sluishoofdhuisje, dat verhuurd wordt als vakantiewoning. De Batenburgse standerdmolen is een markant onderdeel van dit gebied en geeft daar ook meerwaarde aan.
Geldersch Landschap en Kasteelen heeft al molens in eigendom en staat bekend om zijn gedegen, monumentale beleid. De Gelderse organisatie heeft ook uitgesproken de standerdmolen van Batenburg duurzaam in stand te willen houden als monumentale molen en hem regelmatig te laten draaien en malen. Zij is met de huidige vrijwillige molenaars in gesprek over hoe de molen voor publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

De molen
De oorspronkelijk uit 1531 daterende banmolen is historisch sterk verbonden met de heerlijkheid Batenburg. De kasteelheer verplichtte boeren in de omgeving er hun graan te laten malen. In de jaren vijftig van de vorige eeuw raakten onderdelen van het historisch ensemble gescheiden: de kasteelruïne en de eendenkooi werden overgedragen aan GLK, de molen ging naar een pachter en kwam uiteindelijk in bezit van De Hollandsche Molen. Op de foto Leo Endedijk, directeur van De Hollandsche Molen (links) en Peter van den Tweel, directeur van Geldersch Landschap & Kasteelen.

(Foto: Ton Rothengatter)